Riscos de no mantenir, i què es guanya amb l’adequat manteniment de la programació de botigues on-line WordPress? Per què mantenir la pàgina actualitzada?

Les botigues virtuals s’han de mantenir principalment per dos motius; Perquè fent-ne el manteniment es dificulta que es puguin produir intrussions que acabarien enviant spam o coses pitjors des de la pàgina. Però el que hauria de ser la motivació principal per fer el manteniment d’una botiga virtual, és el segon motiu; que amb el manteniment de la pàgina, s’actualitzen i incorporen noves prestacions, que permeten millorar-ne l’aprofitament.

De què protegeix l’actualització de la programació de pàgines web?

En fer una pàgina web amb WordPress no és massa habitual advertir al client dels riscos que implica que més d’un terç de les botigues on-line del món utilitzin aquesta programació. En conseqüència, hi ha moltes pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I per tant amb forats de seguretat que es poden aprofitar per qualsevol engany. Per evitar que ens passi, és necessari, i normalment n’hi ha prou amb tenir la pàgina web actualitzada.

És habitual que tothom es consideri lliure de qualsevol perill relacionat amb la seva pàgina fins que arriba el dia és testimoni directe de que també li pot passar.

Tot i això, l’allotjament de centenars de dominis i les corresponents pàgines web, es té molt clar que si no hi ha un manteniment adequat de la programació, i no es prenen les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre botigues virtuals amb WordPress que han quedat obsoletes.

Quan s’informa al client que se li han de tallar els serveis fins la resolució de l’incident, una de les frases més comuns és “no m’ho hauria esperat mai”, i poca estona després també és molt freqüent el “i per què m’ho fan a mi?”. Però hem de saber que no és cap acció hostil, ni cap venjança personal. El que ha passat és que un hacker a saber d’on, necessitava una pàgina per fer les seves males accions, i la d’aquest client era vulnerable perquè no s’havia actualitzat des de ves a saber quan.

Les inconveniències d’aquest tipus no són fàcils de resoldre. En primer lloc perquè cal trobar on son els fitxers de malware o les modificacions que s’han fet al sistema, en segon lloc perquè cal fer el manteniment que no es va fer en el moment oportú. Sovint aquestes situacions es compliquen amb altres problemes afegits com a conseqüència de la programació obsoleta de la pàgina. I per acabar, perquè durant aquestes accions es cometen moltes infraccions, que sovint com a mínim obliguen a treure la IP de la botiga on-line de diverses llistes negres. Treballs que, i amb tota la raó, perquè són tan perilloses com fàcilment evitables, normalment els proveïdors d’allotjament que les resolen, cobren per fer-ho, en considerar-les una negligència del client.

Les intencions peraquestes accions poden ser molt variades. Des d’emviar SPAM des de la pàgina, fins utilitzar-la com a repositori d’arxius infectats, als que s’enllaça des de correus amb textos com “descargue su factura”, o “Descargue el software gratuito” per tal d’infectar ordinadors de qui cliqui l’enllaç.

Un àmbit en el que Cal ser molt prudent en el relatiu a les mesures de seguretat, i a tenir la programació de la pàgina web actualitzada, és el dels negocis de comerç electrònic, que a més de les utilitats estàndard d’un hosting, emmagatzemen les fitxes dels clients, les comandes i dades particulars que no han de ser comprensibles ni utilitzables per qualsevol que aconsegueixi accedir al servidor.


Avantatges de tenir la programació actualitzada?

Tot i que els perills de no tenir la programació actualitzada són força convincents per si mateixos, per aprofitar la botiga virtual, encara ho són més els avantatges d’actualitzar la programació assíduament. Perquè els plugins van evolucionant, n’apareixen de nous, i més funcionals, i fins i tot plugins, que poden ser interessants per alguna finalitat pràctica, que fins aquell moment no existia.

Quan es tracta de pàgines amb un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com és el cas de comerç electrònic, l’actualització freqüent dels plugins, permet seguir de més aprop les noves eines que faciliten millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, nous complements per interactuar amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de botigues on-line i el SEO, a ServeisTic proposem…

Tot i que si trobem que pot ser una millora incorporar alguna utilitat que fomenti la persuasibilitat, o la interacció amb els usuaris de la pàgina web o botiga on-line, també ho comentem al client. Els principals criteris que preservem en les tasques de manteniment, són la seguretat de la pàgina web, botiga virtual, i el posicionament. Amb aquesta finalitat, a banda d’actualitzar els complements de la pàgina o botiga on-line, també proposem al client la incorporació d’altres que no incrementaran la dedicació en la gestió quotidiana dels continguts, però si que l’ajudaran aprofitar millor la seva pàgina web, botiga virtual.

Per millorar l’aprofitament de la pàgina o botiga online, en la primera actualització i revisió de plugins, hi incorporem els complements de posicionament als cercadors que considerem més adequats, després de valorar els que hi ha inicialment la pàgina web o botiga virtual, alhora que recomanem aquells en els que confiem però que requereixem un increment de temps en les regulars de la pàgina o botiga online, exposant-li també els beneficis que en podria obtindre.

En el relatiu a les calendaritzacions de les actualitzacions, proposem que es facin cada 6 mesos. Dos cops l’any. Però, si en un moment determinat el client considera que és el moment apropiat per fer l’actualització de la seva pàgina o botiga online, la podem adaptar en funció de les seves necessitats

Tot i que es plantegen 2 actualitzacions de plugins anuals, n’hi pot haver una tercera, sempre i quan existeixi una justificació com; un avís de seguretat, que s’hagi fet algun canvi a la pàgina web, o alguna altra situació poc freqüent, que faci recomanable efectuar aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress el Pont de Vilomara i Rocafort:

Posicionament de pàgines web i botigues online a el Pont de Vilomara i Rocafort:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Complementàriament als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan explicades als espais de hosting de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa societat o titular, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei de hosting. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a el Pont de Vilomara i Rocafort:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


× +info?