Actualització de la programació i complements de projectes WordPress, per millorar les garanties de seguretat, el posicionament a Google, i el rendiment de les pàgines, a Manresa

Les botigues online requereixen manteniment fonamentalment per dos motius; el primer és que fent-ne el manteniment es dificulta que es puguin produir intrussions que podrien enviar spam o coses pitjors des de la pàgina. Tot i això el que hauria de ser la motivació principal per fer el manteniment d’una pàgina, és el segon motiu; que en fer el manteniment de la pàgina web, es poden actualitzar i incorporar noves prestacions, que permeten millorar-ne l’aprofitament.

Què es pot evitar amb l’actualització de la programació de botigues virtuals?

Quan es fa la pàgina per una empresa, cal que sàpiga de que caldrà actualitzar-la amb certa assiduïtat. A més d’actualitzar la informació. Encara és més important tenir cura de la programació, per evitar que esdevingui obsoleta. Aquest manteniment de pàgines web és la millor manera d’evitar incidents de seguretat que es poden donar en el moment més inesperat.

Llevat aquells que ja han estat víctimes d’alguna acció de pirateria, el normal és que tothom es consideri lliure de qualsevol amenaça relacionada amb la seva botiga on-line fins que arriba el dia és testimoni directe de que també li pot passar.

Des dela nostra situació, i amb l’experiència de gestionar diversos servidors amb un munt de dominis simultàniament, sabem que aquestes precaucions són indispensables, perquè és estrany el mes que no hi hagi algun domini amb una incursió greu per no tenir cura del manteniment del seu WordPress. Dit d’una altra manera, si fos una loteria, acabaria tocant tothom que no prengui les precaucions necessàries per evitar-ho.

En el moment d’explicar al client que de la utilització de la seva pàgina web per alguna acció il·lícita, i que se li han de suspendre els serveis fins que estigui resolta la incidència, és força habitual que ho vegi com un atac personal d’algú. La realitat però és que aquest enemic no existeix. El motiu pel que s’ha hackejat la seva pàgina únicament perquè era més vulnerable que altres, a causa de la manca d’actualitzacions.

Si ja s’ha produit la infecció, la dimensió del problema que té el client dependrà del tipus de pàgina, i de la freqüència d’actualització de continguts. Si és una pàgina o blog, caldrà saber des de quan està infectada, si hi ha hagut actualitzacions posteriors, i l’afectació, per decidir si és més eficient netejar la pàgina, o bé utilitzar un backup previ a la infecció, i a partir d’allà posar tots els pedaços de seguretat actuals. En cas de botigues online la solució es complica força, perquè possiblement després de la infecció s’hagin modificat productes, hi hagi hagut comandes, o qualsevol altra cosa que pot fer inviable utilitzar un backup, i obliga a netejar la programació i revisar les configuracions, cosa que pot requerir moltes hores de feina.

Els objectius d’aquestes accions poden anar des de carregar arxius amb virus a l’espai del domini per linkar-los des de correus de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix espai, passant per instal·lar-hi aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.


En què ens pot beneficiar mantenir la programació de pàgines?

Deixant de costat els efectes negatius a evitar, i que fan que sigui necessari mantenir la programació a les darreres versions, hi ha múltiples aspectes positius, que per ells sols, fan que resulti molt atractiu portar un manteniment de pàgines web freqüent, perquè a més d’evitar riscos de seguretat, facilitarà modernitzar els plugins, canviant-los per altres que aportin noves prestacions a la botiga virtual, i li permetin arribar a un públic més extens.

Si es té una pàgina web de comerç electrònic i es vol ser competitiu, i marcar una diferència amb la resta de venedors, esdevé imprescindible incorporar noves funcionalitats constantment per millorar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Naturalment, en afegir aquestes noves prestacions, s’actualitzen els complements de la pàgina, i la programació de la botiga virtual.


Per garantir la seguretat de pàgines i el SEO, a ServeisTic proposem…

Des de ServeisTic, recomanem que es dugui a terme el manteniment de la programació de pàgines, botigues online i qualsevol tipus de projecte de comerç electrònic. Dedicant una especial atenció, a banda dels aspectes relacionats amb la seguretat, que considerem els indispensables, són els que poden ajudar al posicionament a Google, que ajuden a que la pàgina web, botiga virtual agradi més a Google, i aparegui abans a les cerques. Sense deixar de valorar, i proposar al client qualsevol altre servei, que serveixi per incrementar l’aprofitament d’Internet.

Per aquests motius, en el moment que el responsable de la pàgina o botiga online ens dóna la confiança de permetre’ns fer-nos càrrec del manteniment de la seva pàgina web o botiga virtual, hi afegim els elements bàsics que ens serviran per millorar-ne SEO, i li fem una proposta per incorporar-hi complements i utilitats més avançades. Per les quals cal fer més feina, però que els cercadors valoren positivament, i els faciliten mostrar-les en millors posicions als resultats de Google.

Pel que fa a les periodicitats de les revisions, proposem que es facin cada 6 mesos. Dues vegades cada any. Però, si es dona el cas que per algun motiu concret el client considera que és el moment apropiat per fer l’actualització de la seva pàgina o botiga on-line, la podem adaptar per fer-la quan calgui

És important saber que el procés d’aplicació d’actualitzacions implica tota una preparació, que inclou la realització d’una còpia prèvia dels continguts i les bases de dades, per poder recuperar la pàgina o botiga virtual el més aviat possible, en cas que alguna cosa no funcioni com s’espera. De manera que, incorporar o bé activar complements, per part nostra és una tasca que requereix una planificació prèvia, i a més es realitzarà 2 vegades cada any, o com a màxim 3.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Manresa:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Manresa:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament pàgines web i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Manresa:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Manresa:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen un panell de control per gestionar els serveis contractats. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan explicades als espais d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Manresa:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Manresa:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


× +info?