Servei de manteniment de programació de pàgines WordPress, per garantir la seguretat i incrementar la utilitat dels projectes, a Monistrol de Montserrat.

Les tasques de manteniment de pàgines web, tenen dues finalitats, evitar que algú les utilitzi per accions il·legals, i per incorporar noves funcionalitats que facin que la botiga online resulti més productiva.

Què es pot evitar amb el manteniment de la programació de botigues virtuals?

Quan es desenvolupa la pàgina web per una entitat, cal que se l’informi de que caldrà actualitzar-la amb certa assiduïtat. I no només pel que fa a continguts. S’ha de fer actualitzacions de la programació, i evitar que esdevingui obsoleta. aquesta és la millor manera d’evitar incidents de seguretat que es poden donar en qualsevol moment.

El més freqüent és que fins que s’ha tingut un ensurt, perquè algú que ha aconseguit infectar la pàgina, la pirateria es consideri una cosa que “diuen que existeix”, i creure que aquest tipus de coses només passen a l’altra gent.

Però la realitat, ens diu que cal prendre mesures per evitar que es quedi obsoleta, perquè per experiència sabem que si una botiga online no es manté actualitzada, serà qüestió de temps però segur algú trobarà com utilitzar-la per fer alguna cosa il·lícita.

Quan s’informa al client que se li han de suspendre els serveis fins la resolució de la incidència, una de les frases més escoltades és “no m’ho hauria esperat mai”, seguida per “i per què m’ho fan a mi?”. Però hem de tenir present que no és cap acció hostil, ni cap intent de perjudicar gratuït. És tan simple com que un hacker a saber d’on, havia de trobar pàgines per fer les seves accions, i la d’aquest client era vulnerable perquè no estava actualitzada.

En haver-se fet palesa la incidència, la solució resulta bastant més complicada que si s’haguéssin anat aplicant les actualitzacions a mesura que es publicaven, perquè s’ha d’esbrinar quan es va infectar botiga on-line, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En conjunt, molta feina, per molt que es tinguin diversos backups. A més de les dificultats per netejar la botiga online, també hi ha altres tasques, com netejar les llistes negres. Són unes intervencions que resulten costoses, que quan es donen molt sovint, el proveïdor de hosting es limita a informar, i es nega a tornar a activar la pàgina fins que s’hagin resolt els problemes. En altres com és el de ServeisTic, ens podem encarregar d’aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que calgui dedicar-hi, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer-nos càrrec d’aquestes actualitzacions de seguretat.

Aquestes accions poden pretendre des de deixar arxius infectats a l’espai del domini per enllaçar-los des de missatges de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix allotjament, passant per la instal·lació d’aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.


En què ens pot beneficiar actualitzar la programació de botigues online?

Deixant de costat els efectes negatius a evitar, i que fan que sigui molt més que recomanable mantenir la programació al dia, hi ha multitud d’aspectes positius, que per si sols, fan que resulti molt atractiu portar un manteniment de pàgines web adequat, perquè a més d’evitar riscos de seguretat, permetrà modernitzar els complements, canviant-los per altres que aportin noves utilitats a la botiga virtual, i a més, li permetin arribar a un públic més extens.

En el cas de pàgines amb un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com és el cas de vendes online, l’actualització freqüent dels complements, permet seguir de més aprop les noves aplicacions que faciliten millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, nous plugins de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de pàgines web i el SEO, a ServeisTic proposem…

Deixant de costat que si trobem que pot ser útil incorporar un plugin que fomenti la persuasibilitat, o la interacció amb els usuaris de la pàgina o botiga on-line, li comentem al client. Els principals criteris que fem els possibles per vetllar en les tasques de manteniment de la programació, són la seguretat de la pàgina, botiga on-line, i el posicionament a Google. Amb aquesta finalitat, a banda d’actualitzar els complements de la pàgina web o botiga virtual, també li proposem al client la incorporació d’altres que no li donaran més feina en l’administració quotidiana dels continguts, però que li permetran aprofitar millor la seva pàgina web, botiga virtual.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina web o botiga virtual del client en els aspectes de posicionament, a més d’incorporar els complements que milloraran l’aprofitament del projecte des de Google sense haver-hi de tenir més dedicació en les actualitzacions quotidianes. També li exposem altres plugins que tot i que se’ls ha de dedicar més temps, poden ser molt útils per aprofitar de la pàgina o botiga online.

Pel que fa a la calendarització, a ServeisTic som partidaris de fer les actualitzacions dels complements de les pàgines web o botigues virtuals 2 vegades a l’any. Així, el cost és limitat, i molt difícilment la programació arribi a ser prou obsoleta com perquè la pàgina web o botiga virtual corri perill de ser utilitzada amb finalitats il·lícites.

Si es dóna el cas que el client vulgui incorporar una sola millora o actualització, o li calgui que s’apliquin les tasques de manteniment en un moment diferent a les dates establertes al calendari, caldrà avaluar la necessitat de fer-ho. El motiu és que implementar les actualitzacions de manteniment, no és pitjar un botó. Prèviament és indispensable fer una tasca de preparació per si es dóna algun problema en el procés. En tot cas, tot i considerar dues revisions anuals, la proposta d’actualitzacions en contempla una tercera per donar solució a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Monistrol de Montserrat:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Monistrol de Montserrat:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament tant de web com de botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Monistrol de Montserrat:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Monistrol de Montserrat:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic disposem de paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen un backoffice per gestionar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un complement que els fa molt especials, aquest extra es basa en adaptar el seu servei de hosting per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen a les pantalles d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Monistrol de Montserrat:

Per aquells clients que necessiten allotjament per diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Monistrol de Montserrat:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


× +info?