Riscos de no mantenir, i què es guanya amb l’adequat manteniment de la programació de pàgines WordPress? Val la pena mantenir una botiga on-line actualitzada?

Les pàgines web requereixen manteniment principalment per dos motius; Perquè fent-ne el manteniment es dificulta que es puguin produir intrussions que podrien enviar spam o coses pitjors des de la pàgina. Però el que hauria de ser la motivació principal per dur a terme el manteniment d’una botiga online, és el segon motiu; que en fer el manteniment de la pàgina web, s’actualitzen i incorporen noves prestacions, que permeten treure’n més profit.

De què protegeix el manteniment de la programació de pàgines?

Bona part de les botigues virtuals que existeixen utilitzen WordPress. Tantes que si algú necessita infectar milions d’ordinadors en el marc de qualsevol malifeta, la manera més ràpida és aprofitar un forat de seguretat que serveixi pel que es vol fer, i buscar botigues virtuals que funcionin amb WordPress que no l’hagin resolt. Sembla difícil o entretingut, però no ho és tant perquè aquesta tasca es pot automatitzar, i programar una aranya que rastregi, per exemple, si algun dels resultats d’una cerca a Google té el forat de seguretat. Habitualment els problemes de seguretat es resolen en instal·lar les actualitzacions. I és per aquest motiu que és indispensable actualitzar el WordPress, i tots els complements.

Fins que s’ha viscut en primera persona, alguna infecció a la pàgina, el més habitual, és creure que aquestes coses no passaran mai.

Des dela nostra situació, i amb l’experiència d’administrar diversos servidors amb un munt de dominis simultàniament, podem assegurar que aquestes precaucions són necessàries, perquè és estrany el mes sense que hi hagi algun domini amb un problema greu per no tenir cura del manteniment del seu WordPress. Dit d’una altra manera, si fos una loteria, acabaria tocant tots aquells que no adoptin les precaucions necessàries per evitar-ho.

En el moment d’explicar al client que de la utilització de la seva botiga on-line per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els seus serveis mentre es resol la incidència, és força habitual que ho vegi com un atac personal d’algú. En realitat però és que no es tracta d’un enemic. El motiu pel que s’ha hackejat la seva pàgina només per la vulnerabilitat a causa de la deixadesa en les actualitzacions.

Si ja s’ha produit la infecció, la dimensió del problema que té el client dependrà del tipus de pàgina, i de la freqüència d’actualització de continguts. En cas que es tracti d’una pàgina o blog, caldrà esbrinar des de quan està infectada, si hi ha hagut actualitzacions posteriors, i l’afectació, per tal de decidir si és més pràctic netejar la pàgina, o bé agafar un backup previ a la infecció, i actualitzar. Si es tracta de botigues online la problemàtica és molt més àmplia, perquè és molt possible que després de la infecció s’hagin actualitzat productes, s’hagin fet comandes, o qualsevol altra cosa que habitualment fa inviable l’opció de recuperar una còpia anterior, i obliga a netejar la que hi ha al servidor, i aquesta solució pot significar moltes hores de feina.

Aquestes accions poden pretendre des de carregar arxius infectats a l’espai del domini per linkar-los des de missatges de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix allotjament, passant per la instal·lació d’aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

Les botigues online, són un tipus de pàgina especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més de la informació, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


Avantatges de tenir la programació actualitzada?

Deixant de costat els aspectes negatius a evitar, i que fan que sigui necessari mantenir la programació al dia, hi ha múltiples aspectes positius, que per ells sols, fan que resulti molt atractiu realitzar un manteniment de pàgines web adequat, perquè a més d’estalviar riscos de seguretat, permetrà modernitzar els plugins, canviant-los per altres que aportin noves utilitats a la pàgina, i a més, li permetin arribar a un públic més extens.

Si es té una pàgina web de comerç electrònic i es vol ser competitiu, per marcar una diferència amb la resta de venedors, esdevé ineludible afegir noves funcionalitats constantment per millorar la usabilitat, el servei, l’atenció a l’usuari, i la persuasibillitat. Naturalment, en aplicar les noves prestacions, també s’aprofita per actualitzar els complements de la pàgina, i la programació de la pàgina.


Per garantir la seguretat de botigues online i el SEO, a ServeisTic proposem…

A ServeisTic, com a part del manteniment de pàgines web i botigues online imprescindible per al seu bon funcionament, prioritzem actualitzar els existents i afegir nous plugins per millorar la seguretat. I com a segona prioritat, tenim la de potenciar el posicionament a Google, incorporant plugins que no requereixin més dedicació per gestionar habitualment els continguts, i que ajudin l’usuari a millorar els dos aspectes. A banda, però també podem incorporar altres plugins que serveixen per aprofitar millor la pàgina.

Per totes aquestes raons, en el moment que el responsable de la pàgina o botiga on-line ens dóna la confiança de permetre’ns fer-nos càrrec del manteniment de la seva pàgina web o botiga virtual, hi incorporem els complements bàsics que ajudaran a millorar-ne SEO, i li fem una proposta per incorporar-hi complements i utilitats més avançades. Que necessiten dedicar-hi més temps, però que els cercadors valoren positivament, i els faciliten posicionar-se millor als resultats de les cerques.

La proposta de manteniment de ServeisTic, consisteix en fer 2 actualitzacions de complements a l’any. D’aquesta manera, el preu és raonable, i la pàgina web o botiga virtual no corre perill de ser utilitzada per desconeguts.

En el cas que el client necessiti incorporar una sola millora o actualització, o bé que vulgui que es facin les actualitzacions en un moment diferent a les dates establertes al calendari, caldrà avaluar la procedència de fer-ho. Això és degut a que efectuar les actualitzacions de manteniment, no és clicar un botó. Prèviament s’ha de fer una tasca de preparació per si es dóna algun problema durant el manteniment. En tot cas, tot i considerar dues revisions anuals, la proposta de manteniment en contempla tres per donar una resposta a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Rajadell:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Rajadell:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Rajadell:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Rajadell:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic tenim plans d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels recursos. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement rau en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Rajadell:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rajadell:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


× +info?