Servei de manteniment de plugins de botigues virtuals WordPress, per garantir la seguretat i incrementar el rendiment dels projectes, a Sant Fruitós de Bages.

Les tasques de manteniment de pàgines web, tenen dues finalitats, evitar que algú les utilitzi per accions il·lícites, i alhora per actualitzar les funcionalitats per tal que la pàgina web resulti més productiva.

De què protegeix el manteniment de la programació de pàgines?

Quan es fa la botiga virtual per una empresa, cal que sàpiga de que caldrà actualitzar-la amb certa assiduïtat. A més d’actualitzar la informació. S’ha de mantenir la programació, per evitar que esdevingui obsoleta. Aquest manteniment de pàgines web és la millor manera d’evitar incidents de seguretat que es poden donar en qualsevol moment.

Si no s’ha patit en primera persona, alguna infecció a la botiga virtual, el més habitual, és creure que aquestes coses no tenen res a veure amb nosaltres.

Però la realitat, ens diu que cal prendre mesures per evitar que es quedi obsoleta, perquè per experiència sabem que si una pàgina web no es manté actualitzada, trigarà més o menys, però segur algú trobarà com utilitzar-la per fer alguna acció il·lícita.

Quan s’informa al client que s’ha utilitzat la seva botiga on-line per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els serveis fins que estigui resolta la incidència, és força habitual que ho consideri un atac personal d’algú. La realitat però és que aquest enemic no existeix. Li han hackejat la seva pàgina únicament per la vulnerabilitat a causa de la manca d’actualitzacions.

Les incidències d’aquest tipus no són fàcils de resoldre. En primer lloc perquè cal trobar on son els fitxers de malware o la configuració modificada, en segon lloc perquè després cal fer la posada al dia que no es va fer quan hauria calgut. Aquestes situacions es compliquen amb altres incidències afegides com a conseqüència de la programació obsoleta de la botiga virtual. I per acabar, perquè habitualment durant aquestes accions es perpetren moltes infraccions, que com a mínim obliguen a treure la IP de la botiga virtual de múltiples llistes negres. Feines que, i amb tota la raó, perquè són tan perilloses com evitables, normalment els proveïdors d’allotjament que les resolen, cobren per fer-ho, per considerar-les una negligència del client.

En aquestes accions, la finalitat de poder accedir al servidor a través de pàgina web, sol ser instal·lar aplicacions, penjar arxius infectats per enllaçar-los des de correus de SPAM, o l’enviament de SPAM, tot i que hi ha moltes altres possibilitats.

Les botigues virtuals, són un tipus de pàgina especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més dels continguts i els productes, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


En què ens pot beneficiar mantenir la programació de pàgines web?

Programar les actualitzacions freqüents dels complements i de la mateixa programació de la botiga virtual, a més d‘evitar incidents causats per una programació desfasada, dóna l’oportunitat d’incorporar noves utilitats, i millorar les opcions, els serveis i la usabilitat de la pàginaEn el cas de pàgines amb un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com en comerç electrònic, l’actualització freqüent dels complements, permet seguir de més aprop les noves eines que ajuden a incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant noves utilitats de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

Quan es tracta de pàgines amb un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com en vendes online, l’actualització freqüent dels complements, permet seguir de més aprop les noves eines que ajuden a incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, noves utilitats de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de pàgines web i el SEO, la proposta de ServeisTic és…

Des de ServeisTic, recomanem com a pràctica imprescindible el manteniment de la programació de pàgines web, botigues online i qualsevol tipus de projecte de comerç electrònic. Els aspectes als que prestem més atenció, a banda dels aspectes relacionats amb la seguretat, que a més són imprescindibles, són els relacionats amb el posicionament, que ajuden a que la pàgina web, botiga on-line agradi més als cercadors, i aparegui abans a les cerques. Sense deixar de valorar, i proposar al client qualsevol altre servei, que serveixi per millorar l’aprofitament d’Internet.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina o botiga online del client en les característiques de posicionament a Google, a més d’incorporar els complements per millorar l’aprofitament del projecte des de cercadors sense tenir més feina en les actualitzacions quotidianes. També li exposem altres complements que tot i que donen una mica més de feina, poden resultar molt útils per aprofitar de la pàgina o botiga virtual.

Pel que fa a la calendarització, a ServeisTic som partidaris de fer les actualitzacions dels plugins de les pàgines web o botigues online 2 vegades a l’any. D’aquesta manera, el cost és limitat, i és molt difícil que la programació arribi a ser prou obsoleta com perquè la pàgina web o botiga on-line corri perill de ser utilitzada amb finalitats il·lícites.

Tot i plantejar dues actualitzacions de plugins a l’any, n’hi pot haver una tercera, en cas que tingui una justificació com; un avís de seguretat, modificació a la programació de la pàgina web, o alguna altra situació inusual, que aconselli fer aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Sant Fruitós de Bages:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Fruitós de Bages:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic pàgines i botigues online. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Fruitós de Bages:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Fruitós de Bages:

Com a complement als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic destaquen també els plans d’hospedatge, que semple incorporen àrea d’administració per administrar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Fruitós de Bages:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Fruitós de Bages:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


× +info?