Servei de manteniment de programació de pàgines WordPress, per millorar la seguretat i optimitzar la utilitat dels projectes, a Sant Joan de Vilatorrada.

Les pàgines web s’han de mantenir fonamentalment per dos motius; Perquè amb un manteniment adequat es dificulta que es puguin produir intrussions que acabarien enviant spam o coses pitjors des de la pàgina. Però el que hauria de ser la motivació principal per fer el manteniment d’una botiga virtual, és el segon motiu; que amb el manteniment de la pàgina web, s’actualitzen i incorporen noves prestacions, que permeten treure’n més profit.

Què es pot evitar amb l’actualització de la programació de pàgines web?

Quan es fa la pàgina per una societat, cal que se l’informi de que caldrà actualitzar-la cada cert temps. I no només pel que fa a continguts. S’ha de mantenir la programació, per evitar que quedi obsoleta. aquesta és la millor manera d’evitar incidents de seguretat en el moment més inesperat.

Fins que s’ha patit en primera persona, o un pirateig a la pàgina web, el més habitual, és creure que aquestes coses no tenen res a veure amb nosaltres.

Des dela nostra perspectiva, i amb l’experiència de gestionar diversos centenars de dominis simultàniament, sabem que aquestes precaucions són indispensables, perquè és estrany el mes que no hi hagi algun domini amb una incursió greu per no tenir cura del manteniment del seu WordPress. Dit d’una altra manera, si fos una loteria, acabaria tocant tots aquells que no implantin les precaucions necessàries per evitar-ho.

Quan es detecta una incursió al sistema, i que s’està duent a terme alguna acció no autoritzada, el primer que es fa és suspendre el servei de l’usuari afectat, i informar-lo per tal que n’estigui al corrent. El client, no compta amb que un perfecte desconegut anar al seu servidor i causar-li un problema així de greu, i es fa moltes preguntes. Però en realitat possiblement aquest desconegut hagi fet el mateix a milers d’altres persones en els darrers dies, perquè és la seva feina. No hi ha res personal. Però la pàgina del client es pot aprofitar perquè la programació és obsoleta.

En cas que s’hagi produit una infecció, el problema del client dependrà del tipus de pàgina, i de la freqüència d’actualització de continguts. En cas que es tracti d’una pàgina o blog, sabent quan es va infectar, i si s’ha actualitzat posteriorment, i l’afectació, per tal de decidir si és més pràctic netejar la pàgina, o bé agafar un backup previ a la infecció, i actualitzar. Si es tracta de botigues online la solució es complica força, perquè possiblement després de la infecció s’hagin modificat productes, s’hagin fet comandes, o qualsevol altra cosa que pot fer inviable utilitzar un backup, i obliga a netejar la que hi ha al servidor, i aquesta solució pot significar molta feina.

Aquestes accions poden pretendre des de carregar arxius infectats a l’espai del domini per enllaçar-los des de correus de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix espai, passant per la instal·lació d’aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

La programació obsoleta és especialment perillosa en les botigues botigues on-line, a les quals hi ha passarel·les de pagament, comandes, i la base de dades dels usuaris que hi compren, o bé s’hi han registrat, són força més delicades pel que fa als perills. Tant en el relatiu a seguretat, com per les les responsabilitats legals dels titulars, en cas que s’accedeixi a la seva base de dades, i se’n pugui obtenir documentació.


En què ens pot beneficiar el manteniment de la programació de botigues virtuals?

Programar les actualitzacions freqüents dels plugins i de la mateixa programació de la pàgina web, a més d‘evitar incidents causats per una programació obsoleta, ens permet incorporar noves prestacions, i millorar les opcions, els serveis i la usabilitat de la botiga on-lineEn el cas de pàgines amb un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com és el cas de comerç electrònic, l’actualització freqüent dels complements, permet estar més al cas de les noves eines que ajuden a millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant noves utilitats per interactuar amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

Quan es tracta de pàgines amb un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com és el cas de vendes online, l’actualització freqüent dels complements, permet seguir de més aprop les noves eines que faciliten millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, nous plugins per interactuar amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per millorar la seguretat de pàgines i el posicionament a Google, la proposta de ServeisTic és…

Tot i que si trobem que pot ser interessant incorporar un plugin que potenciï la persuasibilitat, o la interacció amb els visitants de la pàgina web o botiga online, també ho proposem al client. Els principals aspectes que fem els possibles per vetllar en els processos de manteniment, són la seguretat de la pàgina web, botiga virtual, i el SEO. Amb aquesta finalitat, a banda de les actualitzacions dels complements de la pàgina web o botiga on-line, també proposem al client la incorporació d’altres que no incrementaran la dedicació en l’administració quotidiana dels continguts, però si que l’ajudaran aprofitar més la seva pàgina web, botiga on-line.

Amb la finalitat de millorar l’aprofitament de la pàgina o botiga online, en la primera actualització i revisió de plugins, hi incorporem els complements per al posicionament a Google que considerem més adequats, després de valorar els que hi ha inicialment la pàgina web o botiga virtual, alhora recomanem aquells en els que confiem però que requereixem més atenció en les actualitzacions quotidianes de la pàgina web o botiga on-line, exposant-li també les millores que en podria treure.

Pel que fa a les calendaritzacions de les actualitzacions, proposem que es facin cada 6 mesos. Dues vegades cada any. Però, si en un moment determinat el client considera que és el moment apropiat per fer l’actualització de la seva pàgina o botiga virtual, la podem adaptar per fer-la quan calgui

Tot i plantejar dues actualitzacions de complements anuals, se’n pot produir una tercera, sempre i quan existeixi una justificació com; un avís de seguretat, que s’hagi fet algun canvi a la pàgina web, o alguna altra situació inusual, que faci recomanable fer aquest manteniment addicional.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Sant Joan de Vilatorrada:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Joan de Vilatorrada:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Joan de Vilatorrada:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Joan de Vilatorrada:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. En tots els hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Joan de Vilatorrada:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Joan de Vilatorrada:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


× +info?