Què s’evita, i què es guanya amb l’adequat manteniment de la programació de botigues online WordPress? Val la pena mantenir una pàgina web actualitzada?

Mantenir la programació de botigues online, consisteix en realitzar treballs que per un costat eviten problemes no desitjats, i per l’altre fan possible tenir la pàgina web en millors condicions, per treure més profit de les oportunitats que poden sorgir gràcies a ser a Internet.

Què es pot evitar amb el manteniment de la programació de botigues on-line?

En crear una botiga virtual amb WordPress no és del tot habitual advertir al client dels perills de que més del 33% de les pàgines web del món funcionin amb aquesta programació. Com a conseqüència, hi ha una gran quantitat de pàgines i botigues amb programacions obsoletes. I inevitablement amb forats de seguretat esperant que els aprofitin per qualsevol engany. Per evitar que ens passi, és necessari, i habitualment n’hi ha prou amb aplicar les actualitzacions amb certa freqüència.

El més freqüent és que fins que s’ha viscut, perquè algú que ha aconseguit infectar la botiga online, la pirateria es consideri poc menys que un mite, i pensar que aquest tipus de coses només passen a l’altra gent.

Tot i això, l’experiència de gestionar l’allotjament de centenars d’allotjaments, ens ha deixat molt clar que si no hi ha un manteniment adequat de la programació, i sense prendre les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre pàgines amb WordPress que han quedat obsoletes.

Quan s’informa al client que s’ha utilitzat la seva pàgina web per alguna acció il·lícita, i que s’han de suspendre els seus serveis mentre es resol la incidència, és freqüent que ho consideri un atac personal d’algú. En realitat però és que no es tracta d’un enemic. El motiu pel que s’ha hackejat la seva pàgina només perquè era més vulnerable que altres, a causa de la deixadesa en les actualitzacions.

Les incidències d’aquest tipus no són fàcils de resoldre. En primer lloc perquè cal trobar el malware o la configuració modificada, en segon lloc perquè després cal fer el manteniment que no es va fer quan hauria calgut. Aquestes situacions es compliquen amb altres incidències sobrevingudes com a conseqüència de l’antiguitat de la programació de la botiga on-line. I per acabar, perquè habitualment durant aquestes accions es cometen un munt d’infraccions, que normalment com a mínim obliguen a treure la IP de la botiga virtual de múltiples llistes negres. Treballs que, i amb motiu, perquè són tan perilloses com fàcilment evitables, habitualment els proveïdors d’allotjament que les resolen, cobren per fer-ho, en considerar-les una negligència del client.

Aquestes accions poden pretendre des de carregar arxius amb virus a l’espai del domini per linkar-los des de missatges de spam, fins l’enviament de SPAM des del mateix espai, passant per la instal·lació d’aplicacions fraudulentes amb qualsevol finalitat.

Un àmbit en el que s’ha de ser especialment prudent en el relatiu a les mesures de seguretat, i a tenir la programació de la pàgina web actualitzada, és el dels negocis de comerç electrònic, els quals a banda de les utilitats estàndard d’un allotjament, incorporen les fitxes dels clients, les comandes i dades particulars que no han de ser llegibles ni utilitzables en cas que algú aconsegueixi accedir al servidor.


Beneficis de mantenir la programació actualitzada?

Actualitzar amb freqüència els plugins i de la mateixa programació de la botiga on-line, a més d‘evitar incidents causats per una programació desfasada, dóna l’oportunitat d’incorporar noves prestacions, i millorar les opcions, els serveis i la usabilitat de la pàginaQuan es tracta de pàgines amb un nivell d’interacció més important amb l’usuari, com és el cas de comerç electrònic, l’actualització freqüent dels plugins, permet seguir de més aprop les noves eines que faciliten incrementar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant nous plugins de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat..

Quan es tracta de pàgines que tinguin un nivell d’interacció més gran amb l’usuari, com és el cas de vendes online, l’actualització freqüent dels plugins, permet estar més al cas de les noves eines que faciliten millorar la competitivitat des de diversos àmbits, incorporant per exemple, nous plugins de comunicació amb l’usuari, de persuasibilitat, o d’usabilitat.


Per garantir la seguretat de botigues online i el SEO, la proposta de ServeisTic és…

Tot i que si trobem a faltar alguna utilitat que incrementi la persuasibilitat, o la interacció amb els usuaris de la pàgina o botiga online, li comentem al client. Els principals aspectes que preservem en els treballs de manteniment, són la seguretat de la pàgina web, botiga virtual, i el posicionament a Google. Amb aquesta finalitat, a més d’actualitzar els complements de la pàgina web o botiga online, també proposem al client la incorporació d’altres que no li donaran més feina en l’administració diària dels continguts, però si que li permetran aprofitar més la seva pàgina web, botiga virtual.

Com a opció que completaria la millora de la pàgina web o botiga online del client en els aspectes de posicionament a Google, a més els complements passius per millorar l’aprofitament del projecte des de Google sense tenir més feina en les actualitzacions quotidianes. També li exposem altres plugins que tot i que requereixen un treball addicional, poden ser molt més útils per l’aprofitament de la pàgina web o botiga online.

Pel que fa a les periodicitats dels manteniments, proposem que es facin cada 6 mesos. Dues vegades l’any. Tot i això, si en un moment determinat el client considera que és el moment apropiat per fer l’actualització de la seva pàgina web o botiga virtual, la podem canviar en funció de les seves necessitats

Si es dóna el cas que el client necessiti incorporar una sola millora o actualització, o li calgui que es realitzin les actualitzacions en un moment diferent a les dates establertes al calendari, necessitarem avaluar la procedència de fer-ho. El motiu és que efectuar les actualitzacions de manteniment, no consisteix en clicar un botó. Prèviament és indispensable fer una tasca de preparació per si hi ha algun problema en el manteniment. De tota manera, tot i considerar dues actualitzacions anuals, la proposta d’actualitzacions en contempla 3 per donar una resposta a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Sant Salvador de Guardiola:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Salvador de Guardiola:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Salvador de Guardiola:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Salvador de Guardiola:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es detallen a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Salvador de Guardiola:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Salvador de Guardiola:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


× +info?