Què s’evita, i avantatges d’un manteniment adequat de la programació de botigues online WordPress? Val la pena mantenir una botiga online actualitzada?

Les tasques de manteniment de les pàgines web, tenen dues finalitats, evitar que algú les utilitzi per accions il·lícites, i per actualitzar les funcionalitats que facin que la botiga on-line resulti més productiva.

De què protegeix el manteniment de la programació de pàgines?

Bona part de les pàgines web que hi ha funcionen amb WordPress. Tantes que si, per exemple, es volen infectar milions d’ordinadors per qualsevol malifeta, la manera més còmoda és aprofitar un problema de seguretat que serveixi pel que es necessita, i buscar pàgines web que funcionin amb WordPress que no l’hagin resolt. Sembla difícil o entretingut, però és més fàcil del que sembla perquè aquesta tasca es pot automatitzar, i fer una aranya que rastregi, per exemple, si algun dels resultats de qualsevol cerca a Google té la mancança que s’està buscant. Habitualment els forats de seguretat es resolen en instal·lar les actualitzacions. I és per aquest motiu que és indispensable tenir els plugins i la pròpia programació de WordPress actualitzada.

El més normal és que fins que s’ha viscut, perquè algú que ha aconseguit fer alguna malifeta a la seva botiga virtual, la pirateria es consideri poc menys que un mite, i pensar que aquestes coses només passen a qui s’ho busca.

Tot i això, l’allotjament de centenars de dominis i les corresponents pàgines, ens ha deixat molt clar que si no hi ha un manteniment adequat de la programació, i no es prenen les precaucions indispensables, cada mes hi poden haver incidències molt greus a causa d’actes de pirateria informàtica sobre botigues on-line amb WordPress que han quedat obsoletes.

Quan s’informa al client que se li han de suspendre els serveis fins que hagi resolt l’incident, una de les frases més habituals és “no m’ho hauria esperat mai”, i poca estona després “i per què m’ho fan a mi?”. Però hem de saber que no és cap acció hostil, ni cap atac. És tan simple com que un hacker a saber d’on, necessitava una pàgina per fer les seves accions, i aquella era vulnerable perquè no s’havia actualitzat des de ves a saber quan.

En haver-se fet palesa la incursió, la solució és bastant més complicada que si s’haguéssin anat aplicant les actualitzacions a mesura que es publicaven, perquè s’ha d’esbrinar quan es va infectar botiga virtual, quins són els arxius i continguts que s’han actualitzat després d’aquella data… En resum, molta feina, per més que es tinguin diversos backups. A part de les complicacions que hi ha per netejar la botiga online, també hi ha altres feines, com treure la pàgina de llistes negres. Es tracta d’intervencions que resulten costoses, que quan es donen en molts casos, el proveïdor d’allorjament es limita a informar, i es nega a reactivar la pàgina fins que el programador n’hagi resolt les incidències. En altres com és el de ServeisTic, es poden fer aquestes tasques, agilitzant-ne la resolució, però cobrant les hores que calgui dedicar-hi, oferint a més una solució a llarg terme, consistent en fer-nos càrrec d’aquestes actualitzacions de seguretat.

En aquestes accions, el motiu pel que es vol accedir a l’espai de l’allotjament a través de botiga virtual, sol ser instal·lar aplicacions, carregar fitxers amb virus per enllaçar-los des de missatges de SPAM, o l’enviament de SPAM, tot i que hi ha moltes altres possibilitats.

Les botigues on-line, són pàgines especialment sensibles a les intrussions per part de personatges amb males intencions, perquè a més dels continguts i els productes, entre altra informació sensible, també inclouen els usuaris, i les seves dades.


En què ens pot beneficiar actualitzar la programació de botigues virtuals?

Deixant de costat els efectes negatius a evitar, i que fan que sigui necessari mantenir la programació a les darreres versions, hi ha multitud d’aspectes positius, que per ells sols, fan que sigui molt convenient efectuar un manteniment de pàgines web adequat, perquè a més d’evitar riscos de seguretat, donarà l’oportunitat de modernitzar els plugins, canviant-los per altres que aportin noves utilitats a la pàgina web, i a més, li permetin arribar a un públic més extens.

Si la pàgina és una botiga virtual, de la mateixa manera que és més necessari mantenir el programari actualitzat. Per comerç electrònic, també amb freqüència apareixen noves versions d’aplicatius que serveixen per potenciar la interacció, incrementar la persuasibilitat, o mostrar a l’usuari alguns productes en que el sistema considera que pot estar interessat gràcies a les consultes de visites anteriors. Per aquests motius, encara que s’hagin de fer aquestes actualitzacions per obligació, sovint aportaran millors arguments que donaran més arguments la botiga online per vendre més.


Per millorar la seguretat de botigues on-line i el posicionament a Google, a ServeisTic proposem…

Des de ServeisTic, recomanem que es dugui a terme el manteniment de la programació de pàgines, botigues virtuals i qualsevol projecte d’Internet. Els aspectes als que prestem més atenció, a banda dels aspectes relacionats amb la seguretat, que considerem els prioritaris, són els que poden millorar el SEO, que ajuden a que la pàgina web, botiga on-line agradi més a Google, i tingui un millor posicionament. Sense deixar de valorar, i proposar al client qualsevol altre servei, que serveixi per millorar l’aprofitament de la seva presència a Internet.

Amb la finalitat de d’aprofitar millor pàgina web o botiga on-line, en la primera actualització i revisió de plugins, hi incorporem els complements per al posicionament que considerem més oportuns, després de valorar els que hi ha inicialment la pàgina web o botiga online, alhora proposem els que cosiderem que hi hauria d’haver però que requereixem més atenció en les regulars de la pàgina web o botiga virtual, exposant-li també els beneficis que en podria obtenir.

Pel que fa a les periodicitats, a ServeisTic som partidaris de fer les actualitzacions dels complements de les pàgines o botigues online 2 vegades a l’any. D’aquesta manera, no hi ha un excés de dedicació que encariria aquestes tasques, i molt difícilment la programació arribi a ser tan obsoleta com perquè la pàgina o botiga online corri perill de ser utilitzada amb finalitats il·lícites.

En el cas que el client necessiti incorporar una sola millora o actualització, o bé que vulgui que es facin les tasques de manteniment en un moment diferent a les dates establertes al calendari, caldrà valorar la procedència de fer-ho. El motiu és que implementar les actualitzacions de manteniment, no consisteix en clicar un botó. Prèviament és indispensable fer una tasca de preparació per si hi ha algun problema en el procés. En tot cas, tot i considerar dues actualitzacions anuals, la proposta de manteniment en contempla una tercera per donar una solució a aquestes situacions.

Si té qualsevol dubte, o necessita més informació, no s’estigui de contactar amb nosaltres, ja sigui per WhatsApp, telèfon, o bé amb un formulari de contacte.


Complements a l’actualització i manteniment de WordPress Santpedor:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Santpedor:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament pàgines i botigues virtuals. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar la seva pàgina o botiga online. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Santpedor:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santpedor:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament , que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un extra molt interessant, aquest valor afegit es basa en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga per optimitzar-la per cercadors. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es detallen als espais d’hospedatge de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santpedor:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santpedor:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


× +info?