Aspectes que afecten el posicionament de pàgines web i botigues online relacionats amb el servidor, la programació i els continguts

Més o menys tothom ha sentit parlar del posicionament de pàgines web. La finalitat del posicionament sembla molt evident; aconseguir que la pàgina web o la botiga virtual aparegui en les primeres posicions de Google. I això en aquelles recerques en que es poden trobar continguts rellevants a la nostra pàgina web, o botiga online.

Per aconseguir un bon posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els enllaços de qualitat des d’altres pàgines. Cal que en la pàgina web es compleixin algunes condicions en diversos àmbits. En aquest espai comentem alguns dels elements més destacats de cadascun d’ells.

Posicionament de pàgines web i botigues online

Aspectes que afecten el posicionament de pàgines i botigues on-line relacionats amb el servidor:

Velocitat de servidor

Perquè el servidor faciliti el posicionament, cal que entre altres coses permeti navegar amb suficient immediatesa i seguretat. Amb això, els cercadors consideren que navegar per la pàgina web (fins i tot amb mòbil) resulta ser una bona experiència per a l’usuari.

 

Compressió d’imatges i arxius

Si les imatges i tots els arxius que s’han de descarregar de servidor estan comprimits. S’accelera la descàrrega de la pàgina web, especialment amb connexions de baixes prestacions. Llavors, mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements de la pàgina, descomprimeix i mostra els elements que ja ha descarregat. Gràcies al que millora com a mínim unes dècimes de segon el temps que trigarà a mostrar-la.

 

Utilitzar la memòria cau del navegador per a elements estàtics

Especialment per a aquells usuaris que consulten una mateixa pàgina amb freqüència. Millora la velocitat el fet de no haver de descarregar els elements estàtics cada vegada (imatges, scripts i estils principalment). Activant la memòria cau de el navegador, aquests arxius queden emmagatzemats al dispositiu. En conseqüència, a la propera pantalla d’aquesta pàgina que es consulti, no s’haurà de descarregar tota la informació. Així podrà carregar més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

 

Utilització de CDN per agilitzar la navegació

Les CDN consisteixen en una xarxa de servidors repartits per tot el món. En aquests servidors s’emmagatzemen els elements estàtics (principalment imatges, CSS i scripts) de la pàgina web. La finalitat d’aquestes còpies d’arxius, és que els usuaris que es connectin a la pàgina web, descarreguin els arxius des del servidor que les pugui lliurar abans. D’aquesta manera es consulta abans la informació, i millora l’experiència de l’usuari.

 

Certificats SSL i navegar amb HTTPS

Actualment els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, com és el cas de Let’s Encrypt. Això permet que la comunicació entre el servidor i l’usuari sigui privada (una cosa que agrada molt als cercadors). I també usar el protocol de navegació HTTP2.0, també anomenat HTTP/2, que millora la velocitat de transmissió d’arxius entre el servidor i l’usuari.

Evitar les adreces duplicades, sigui amb o sense www, i amb HTTP o HTTPS

 

Aspectes que afecten el posicionament web relacionats amb la programació:

Per què és important la programació?

La programació de la pàgina web, també ha de complir uns requisits ineludibles si es vol aconseguir un bon posicionament. Ja que per valorar adequadament, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, els cercadors utilitzen diversos camps. En el cas que aquests camps no s’hagin incorporat a la pàgina web puntuaran zero. I la pàgina no tindrà les mateixes oportunitats de ser valorada adequadament pels cercadors. De manera que el seu posicionament no serà tan bo com podria.

 

Utilitzar URL canòniques

Un altre dels aspectes rellevants per al posicionament de pàgines web i botigues virtuals, és la utilització d’URL canòniques. En cas d’existir diverses adreces URL que mostrin la mateixa pantalla. La URL canònica serveix per indicar als cercadors quina d’elles és la que han indexar. Aquesta aglutinarà la rellevància de totes les adreces URL que duen a la mateixa pantalla, i és la que apareixerà en els resultats de les cerques.

 

Disposar de sitemap.xml i robots.txt

En la programació de tota pàgina web s’han d’incorporar d’alguna manera un arxiu sitemap. xml, i un arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen perquè els cercadors puguin indexar millor i més adequadament els continguts. El motiu de l’arxiu sitemap.xml, és que tot i que hi ha continguts de la pàgina web que es trobaran igualment, si es facilita que els cercadors els trobin tindran més oportunitats. Robots.txt té la funció d’indicar o impedir que es rastregin seccions de la pàgina web, així com a quin rastrejadors se’ls permet l’accés.

 

Evitar la programació sobrant

Una altra cosa que cal fer és evitar la programació sobrant. És a dir, cal fer els possibles perquè els arxius de programació tinguin el codi necessari, i el més optimitzat possible. Així, no només es veuran abans les pantalles per haver de descarregar menys contingut. També es podran gestionar abans aquests arxius, i això ajudarà encara més a que les pantalles es mostrin més ràpidament.

 

Evitar els enllaços trencats al contingut

També, però en aquest cas afecta molt negativament el posicionament de pàgines web i botigues online. Malgrat que no només correspon a la categoria de programació, es pot donar en la gestió de continguts. Els enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que es necessiten per mostrar la pàgina. Perquè provoquen que la càrrega de la pantalla s’alenteixi. Com consecuancia els cercadors interpreten que visitar aquesta pàgina pot no ser una bona experiència per a l’usuari.

 

Disseny per a terminals mòbils

En ser cada vegada més important la quantitat d’usuaris que naveguen des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions. Per al posicionament de pàgines web i botigues online. Cal que estiguin preparades per adaptar-se a dispositius mòbils. No es tracta únicament d’un disseny responsiu, o adaptatiu. També (per exemple) cal que els botons estiguin prou separats com per no prémer-ne un per un altre.

 

Aspectes que afecten el posicionament de pàgines web i botigues online relacionats amb els continguts:

Si tot el que s’ha exposat fins aquí s’ha fet correctament. Finalment hem arribat al més important: El contingut.

 

Què és el que necessiten els cercadors?

Per aparèixer en els resultats de les recerques, és indispensable que els algoritmes de Google puguin interpretar d’alguna manera que la pantalla tracta d’allò en el que l’usuari del cercador està interessat. I com el principal objectiu de qualsevol cercador és donar la major satisfacció possible a l’usuari. El posicionament de pàgines web i botigues online, s’organitza mostrant abans els resultats que haurien encaixar millor amb la cerca. Sempre en funció dels termes utilitzats.

 

Com se li indica a Google la temàtica d’una pantalla?

En el codi es poden distingir uns espais, i unes etiquetes. La seva utilitat és indicar els conceptes que estableixen el fil conductor de cadascuna de les pantalles (els conceptes clau). Aquests espais i etiquetes són els enllaços interns dels menús de les pantalles, els títols, les capçaleres, i la metainformació de les pantalles. Per aprofitar-los per al SEO, cal incorporar paraules rellevants (els conceptes clau) a la pantalla que s’està preparant. Així tindrà moltes més oportunitats d’aparèixer i posicionar-se en els cercadors per aquests conceptes (que no són paraules soltes, sinó frases concises, descriptives i breus).

 

Longitud de el text

També cal tenir en compte que en totes les pantalles dels llocs web cal que s’hi inclogui una quantitat mínima de textos. El recomanat són 500 o 1000 caràcters segons la font. Té sentit que les xifres siguin tan dispars, en funció de si es pretén que l’usuari llegeixi tot el contingut. Si es pretén que el comparteixi (per exemple en xarxes socials). O si es vol que el concepte que posiciona la pàgina per arrossegament posicioni un major nombre de variacions. Les dues opcions solen donar bons resultats.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui com a proveïdor de hosting, o desenvolupant projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’estratègia més adequada a les necessitats de cada client. Tant si té certa urgència, com si els resultats s’esperen a llarg termini (que és el recomanable). També podem posicionar les pàgines web dels nostres clients per alguns conceptes. Que el posicionament s’aconsegueixi de manera més genèrica per una gran quantitat de recerques. O treballar per aconseguir totes les fites que ens permet el posicionament orgànic.

Si vol més informació, pot completar el formulari de contacte

Com a complements al posicionament web:

Registrar dominis:

Registrar dominis amb panell de control per administrar-los amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol incidència, des del servei tècnic l’atendrem per solucionar-la. Pot trucar-nos, o enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudarem a registrar dominis i utilitzar-los el més aviat possible. I si ho prefereix, li podem registrar els dominis des del departament de suport. Només ha d’enviar un correu electrònic des d’un compte autoritzat, indicant les dades de registre, i si no hi ha cap impediment, registrem els dominis que ens indiqui.

Més informació:

Allotjament de pàgines web:

Un dels serveis principals de ServeisTic, és el d’allotjament. Oferim diversos paquets de hosting de dominis, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. A més, tots els hostings inclouen un complement molt interessant. En cas que el client ho vulgui, apliquem les personalitzacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar la seguretat, i millorar el posicionament. Entre les adaptacions, s’inclouen certificats SSL, filtres SPF, DKIM i DMARC, o la compressió d’arxius i imatges per accelerar la velocitat de navegació.

Més informació:

Administració de servidors VPS i dedicats:

Per a empreses o professionals que necessiten allotjar diversos dominis, ja siguin de la mateixa empresa o titular, o de clients per als que subcontracten el servei de hosting, a ServeisTic oferim el servei d’administració de servidors VPS i dedicats.

Es tracta d’un servei complet, i a mida, que inclou des de la configuració fins el manteniment quotidià, així com el monitoratge de l’estat dels servidors. A més de donar la llibertat al nostre usuari per administrar ell tots els serveis. I si ho necessita, també té la possibilitat de comptar amb nosaltres. Pot fer-ho per a totes aquelles tasques que excedeixin les seves capacitats o confiança. D’aquesta manera disposa d’una administració completa, i un acompanyament indispensable, mentre aprèn a administrar el seu servidor amb la màxima autonomia possible.

Més informació:

Manteniment i actualització de la programació WordPress:

Un servei que diferencia ServeisTic, i que és fruit del compromís amb el bon funcionament i la prosperitat dels usuaris, és el de revisió, manteniment, i actualització de projectes WordPress. Aquest servei té dues finalitats, mantenir la seguretat suficient com per evitar que sorgeixin vulnerabilitats que es puguin aprofitar per a realitzar pràctiques malicioses. I incorporar noves funcionalitats que permetin millorar l’aprofitament de la pàgina web o botiga online.

Més informació:

Posicionament de pàgines web i botigues online:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO, optimitzant pàgines web i botigues virtuals. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual, i proposar diverses optimitzacions perquè millori el posicionament als cercadors. Si el client decideix fer-ho, podrà decidir si prefereix que ens en fem càrrec, o que les apliqui el seu col·laborador de confiança. Si se’n fa càrrec el col·laborador, estarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en tot el que necessiti, i ens sigui possible.

Més informació:

× +info?