Detalls de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga virtual, que afecten al SEO.

Per posicionar pàgines web o botigues virtuals s’apliquen diverses estratègies, la finalitat de les quals és que la pàgina obtingui millor puntuació a pels conceptes clau per la pàgina, o la botiga online.

Si ens limitem als aspectes interns de la pàgina web o la botiga on-line, és a dir, aquells que podem modificar i tenim sota el nostre control. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diverses característiques variades de la pàgina web, o la botiga virtual.

I que es reparteixen en tres categories, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines web i botigues virtuals que es troben al servidor:

Google considera que la velocitat amb que es carreguen les pantalles perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i aquest és un dels principals requisits a tenir en compte. Seria injust dir que la velocitat depèn únicament del servidor, però que un servidor sigui ràpid és un requeriment indispensable pel posicionament de pàgines web.

Si es comprimeixen fitxers que s’han de descarregar del servidor, en considerar que l’estalvi de temps per descarregar, és superior al necessari per descomprimir-los, els cercadors valoren que la pàgina web és més ràpida, I en conseqüència, la compressió d’imatges i arxius és un utilitat que ajuda per millorar el posicionament de pàgines web.

Utilitzar la memòria caché del navegador per elements estàtics: Si es visita una pàgina web o botiga online de manera sovintejada, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc una darrere l’altra, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria caché del dispositiu, en tornar a descarregar aquella pàgina, o bé una altra pantalla d’aquella pàgina o botiga virtual, no s’haurà de descarregar novament tota la informació, i la pàgina podrà carregar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Fer servir CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) és una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que només s’hi conserven còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines web o botigues on-line. Serveixen per facilitar que els visitants de la pàgina web, descarreguin els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control de servidors ofereixen la posssibilitat d’activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Oferir continguts únics a la pàgina web: Cal evitar que s’accedeixi a un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si això passa a més d’altres inconvenients, a Google hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la pàgina web o botiga online rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

Un dels criteris principals pels cercadors en avaluar la qualitat de la programació de les pàgines web i botigues online, és que incorporin i tinguin en compte les anomenades bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar certa informació de manera determinada, o afegir camps per incloure una informació en un lloc determinat. És important que es tinguin presents aquestes necessitats de metainformació, perquè només d’aquesta manera Google pot saber com valorar el millor possible la pàgina web.

Per no tenir diferents adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són arxius molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga online, i a l’arxiu robots.txt s’indiquen entre altres, les instruccions per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

També, tot i que en aquest cas afecta molt negativament al posicionament de pàgines web i botigues online, cal evitar els enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que s’hagin de mostrar. Perquè com que el sistema no els troba, alenteixen la càrrega de la pantalla. El resultat és que els cercadors consideren que visitar aquella pàgina o botiga on-line no resultarà una bona experiència per al visitant.

Un altra necessitat indispensable de les pàgines i botigues virtuals, és que siguin responsives. És a dir, que s’adaptin a diferents tipus de pantalla. L’objectiu és donar una bona experiència, tant a qui navega amb un PC, com a qui ho fa amb un telèfon mòbil, o una tauleta.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues online que que es troben als continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha gestionat amb atenció, arribem al punt més important per al posicionament d’una botiga virtual: Els continguts.

Per poder aparèixer als resultats dels cercadors, és indispensable que puguin interpretar d’alguna manera que la pàgina tracta d’allò que l’usuari del cercador està buscant. I per tal d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que considera que resultaran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

A les pantalles hi diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests llocs cal incorporar-hi les paraules clau que s’han distribuït en planificar l’estructura de cadascuna (un terme per pantalla). Així pel terme exacte pel que es potenciï la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Per finalitzar la revisió de les característiques principals dels tres grups d’aspectes que afecten una pàgina i es poden adaptar directament, explicant que; hem de controlar la qualitat del contingut. Els cercadors recomanen com a mínim unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, D’aquesta manera es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, també hi ha un nombre més gran combinacions de paraules al text, llavors es podrà ser en moltes més cerques, i per tant, rebre moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Artés:

Registrar dominis a Artés:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. ​ En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. ​ Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Artés:

Addicionamement als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament web, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es detallen a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Artés:

Si el client té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Artés:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Artés:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?