Característiques a tenir en compte per millorar el posicionament de projectes, pàgines web i botigues online, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

La finalitat del posicionament és aconseguir que la pàgina, o la botiga on-line aparegui a Google tan amunt com sigui possible, i així facilitar que qui faci cerques relacionades amb els tipus de productes o serveis que hi ha a la pàgina web, o la botiga on-line, la trobin amb més facilitat.

Per aconseguir el milor posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els hipervincles de qualitat des d’altres pàgines, i altres elements externs, és necessari que internament a la pàgina web, o la botiga virtual, es compleixin algunes característiques que es troben repartides en diversos àmbits:


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues online que tenen relació amb el servidor:

Google considera que la rapidesa en la navegació perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i aquest és un dels primers requeriments a tenir en compte. És clar que la velocitat no només depèn del servidor, però que el servidor sigui ràpid és imprescindible pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si els fitxers estàtics que s’han de descarregar del servidor per veure una pàgina web o una botiga virtual estan comprimits, especialment amb connexions amb poc ample de banda, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. Llavors, mentre el dispositiu acaba de descarregar elselements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Activar la caché del navegador per elements estàtics: Si es navega per una pàgina o botiga on-line amb freqüència, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria caché del dispositiu, en haver de descarregar una altra vegada aquella pàgina, o altres pantalles d’aquella pàgina o botiga online, no s’haurà de descarregar novament tota, i la pàgina es podrà consultar més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

Una altra de les utilitats per optimitzar el posicionament de pàgines web són les CDN. Una CDN és una xarxa de servidors repartits per tot el món, als que hi ha còpies actualitzades dels elements estàtics de la pàgina o botiga on-line. Aquesta xarxa entrega els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que fa la consulta.

Navegar amb HTTPS://; Actualment els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, el més popular és Let’s Encrypt. Així es disposa de segura sobre HTTPS, i l’usuari té més garanties. En conseqüència, la navegació segura agrada als cercadors, i serveix per millorar el posicionament de pàgines web.

Evitar el contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es perjudica posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al posicionament a cercadors de pàgines i botigues online que es troben a la programació:

La programació de les pàgines web i botigues virtuals, també és un altre element important per aconseguir el millor posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar adequadament, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, els cercadors utilitzen alguns camps que, en cas que no es trobin a la programació de la web o botiga virtual, no es podran omplir, i puntuaran zero. Si passa això, la pàgina no tindrà totes les oportunitats de ser valorada adequadament pels cercadors, i el posicionament no serà tan bo com podria.

Una altra de les funcionalitats per al posicionament de pàgines web, catàlegs de productes i serveis, i botigues online, és utilitzar URL’s canòniques, que, en cas que hi hagi múltiples adreces que envien a als mateixos continguts, indicaran als cercadors l’adreça que ha d’aglutinar la valoració de totes aquestes pantalles, i aparèixer als resultats de les cerques.

Altres aspectes a controlar en la programació d’una pàgina o botiga online, són que tingui sitemap.xml, i arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per fer que els cercadors indexin millor i més adequadament les pantalles. Perquè tot i que indexaran igualment les pantalles de la pàgina web, si es facilita que els cercadors els indexin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga virtual.

Un aspecte que és indispensable evitar, especialment perquè és dels més perjudicials per al posicionament de qualsevol pàgina o botiga online, són els enllaços trencats ja siguin a scripts, estils, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o bé executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats endarrereixen molt la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

Una de les “noves” característiques requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que teòricament, els cercadors només ofereixen entre els seus resultats de consultes amb dispositius mòbils i tauletes, pàgines amb disseny responsiu. És important no oblidar-ho, perquè aquest usuari cada vegada representa un percentatge de públic més gran, i cal arribar-hi.

Algunes característiques que afecten al SEO que que es troben als continguts:

Tot el que s’ha explicat fins ara té com a finalitat assolir que el que es publiqui a les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues online possible.

Per poder aparèixer a les cerques dels cercadors, és ineludible que puguin interpretar d’alguna manera que la pantalla tracta d’allò que l’usuari del cercador està buscant. I per allò d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que considera que seran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

A les pàgines hi ha uns camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, seran els conceptes destacats de cada pantalla. Entre altres paraules es pot posar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Una darrera recomanació, cal tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, inevitablement hi haurà poques combinacions de paraules, de manera que en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen un mínim de 500 paraules per cada pantalla, perquè així es considera que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més adequada a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Avinyó:

Registrar dominis a Avinyó:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d‘una sola àrea privada. ​ En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. ​ D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Avinyó:

A més dels serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting , que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Avinyó:

Pensant en els clients que necessiten allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Avinyó:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Avinyó:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?