Programacions del servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el posicionament de pàgines, i de botigues virtuals

Poc o molt tots hem sentit parlar de posicionar webs o botigues virtuals. Posicionar qualsevol projecte té un propòsit; aconseguir que la pàgina o la botiga virtual aparegui en les primeres posicions de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina web o botiga virtual.

Si només estudiem els aspectes interns de la pàgina web o la botiga virtual, és a dir, aquells que nosaltres podem modificar i tenim sota el nostre control. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diverses característiques diferents de la pàgina web, o la botiga online.

I que es reparteixen en tres àmbits, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines i botigues virtuals que es troben al servidor:

Google considera que la velocitat en la navegació perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i aquest és un dels principals requisits a tenir en compte. És clar que la velocitat no depèn únicament del servidor, però que un servidor sigui ràpid és un requeriment ineludible pel posicionament de pàgines web.

En l’actualitat pensant principalment dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen inconvenients amb la velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és que els fitxers estiguin comprimits al servidor. Aquesta valoració es basa en que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el temps necessari per descomprimir-los.

Per ordenar els resultats, Google també té en compte altres aspectes que afecten la rapidesa de consulta de les pàntalles, un d’ells és l’emmagatzematge de les imatges a la caché, gràcies al qual no cal descarregarcada vegada tota la pantalla de la pàgina web o botiga on-line que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i aquells que no han estat descarregats, durant els darrers X dies previs.

Les CDN es tracta d’una altra de les utilitats que es recomanen per millorar el posicionament de pàgines web. Consisteixen en una xarxa de servidors que estan per tot el món, en que hi ha còpies actualitzades de tots els elements estàtics de la pàgina web o botiga online. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que els pugui enviar més ràpid a l’usuari que fa la consulta.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control de servidors de dominis ofereixen la posssibilitat d’activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Errors de contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es perjudica posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

Un dels criteris més destacats pels cercadors en valorar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues online, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Habitualment aquests requeriments consisteixen en tractar alguns continguts d’una manera determinada, o afegir camps per incloure informació en un lloc concret. És important que es tinguin presents aquestes necessitats de metainformació, perquè d’aquesta manera els cercadors poden valorar el millor possible la pàgina web.

Per no tenir diverses adreces URL que retornin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els arxius robots.txt i sitemap.xml són fitxers necessaris. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga virtual, i a l’arxiu robots.txt s’escriuren entre altres, les ordres per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

Un aspecte que és indispensable evitar, especialment per com perjudica el posicionament de qualsevol pàgina o botiga virtual, són els enllaços trencats ja siguin a imatges, estils, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o executar en una pantalla. Perquè els enllaços trencats alenteixen la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

Entre les “noves” necessitats requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que teòricament, els cercadors només ofereixen entre els resultats de consultes amb dispositius mòbils i tauletes, pàgines amb disseny adaptatiu. Val la pena recordar-ho, perquè aquest tipus d’usuari cada vegada representa una quota de públic més gran, i no es pot ignorar.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que hem fet fins ara té com a objectiu aconseguir que el que es publiqui a les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines i botigues online possible.

En el punt en que “únicament” s’han de preparar els continguts, cal tenir en compte que segons com es redacti la informació, i en funció de l’ús que es faci dels camps de metainfo, i els camps més destacats de les pantalles, la pàgina es posicionarà millor o pitjor, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, ens trobi a nosaltres.

A les pàgines hi ha uns camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes principals de cada pantalla. Es pot indicar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Com a darrera recomanació, cal tenir en compte la quantitat de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força també hi haurà poques paraules, i si es posiciona una pantalla per un terme determinat, apareixerà a poques cerques. La segona és que es recomanen un mínim de 500 paraules per pantalla, així es considera que hi ha suficient informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant a nivell de servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més convenient a les necessitats de cada client. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Badia del Vallès:

Registrar dominis a Badia del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Badia del Vallès:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic podem oferir plans de hosting per gairebé totes les necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per gestionar els serveis . En tots els plans de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Badia del Vallès:

Per aquells clients als que els cal allotjament per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Badia del Vallès:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Badia del Vallès:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


× +info?