Aspectes a tenir en compte per millorar el SEO de projectes, pàgines web i botigues on-line, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Poc o molt tots hem sentit parlar del posicionament de pàgines web o botigues on-line. Posicionar qualsevol projecte té un propòsit; aconseguir que el lloc web o la botiga online aparegui en les millors posicions possible de Google, per les cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina web o botiga online.

Per aconseguir el milor posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels hipervincles d’altres llocs web, i altres factors externs, fa falta que internament a la pàgina web, o la botiga online, es compleixin algunes característiques en diversos àmbits:


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues virtuals que tenen relació amb el servidor:

El temps necessari per carregar una pàgina és un dels aspectes més importants per considerar que resulta agradable, i els cercadors ho valoren des d’aquesta perspectiva. Tot i que la immediatesa amb que es poden consultar les pàgines web o les botigues on-line, no depèn únicament del servidor, la velocitat del servidor és un aspecte important prioritària per ser bàsica, i ineludible en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics que s’han de descarregar del servidor per consultar una pàgina o una botiga on-line estan comprimits, especialment amb connexions amb poc ample de banda, s’accelera la descàrrega. Llavors, mentre el dispositiu acaba de descarregar elselements, descomprimeix i mostra els elements que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Activar la caché del navegador: Si es consulta una pàgina o botiga online de manera sovintejada, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria del dispositiu, en tornar a descarregar aquella pàgina, o bé altres pantalles d’aquella pàgina web o botiga virtual, no s’haurà de tornar a descarregar tota, i per tant es podrà veure més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Una altra de les utilitats per millorar el posicionament de pàgines web són les CDN. Consisteixen en una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que hi ha còpies actualitzades dels elements estàtics de la pàgina o botiga online. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que visita la pàgina.

Activar el certificat SSL. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar que aquesta seguretat és una millora en l’experiència del visitant, permet millorar el posicionament de pàgines web.

Assegurar-se de no tenir url’s duplicades: Cal evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si es dóna aquesta situació a banda d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles als cercadors, i la pàgina web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines i botigues on-line que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes maneres, entre les més destacades hi ha que per tal de poder incloure la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar determinats espais. També s’hauran de tractar alguns continguts concrets d’una manera determinada. Per exemple modificar els títols per generar URL’s funcionals. Es tracta de processos que ha de fer la pàgina web de manera automàtica. Si no s’han tingut en compte aquests elements, la pàgina web o botiga online, no podrà puntuar per aquests elements, que habitualment es relacionen amb les bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Per no tenir diverses adreces URL que retornin els mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Altres aspectes a tenir en compte en la programació d’una pàgina web o botiga on-line, són que tingui sitemap.xml, i arxiu robots.txt. Aquests fitxers serveixen per ajudar que els cercadors puguin indexar millor i més ràpid els continguts. Perquè tot i que trobaran igualment els continguts de la pàgina web, facilitant que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga online.

En revisar la programació d’una pàgina cal tenir especial cura per evitar els enllaços trencats, consisteixen en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, CSS, script… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar l’arxiu que ha de descarregar, la pàgina triga més temps abans de mostrar-se, i Google considerarà que la pàgina carrega massa apoc apoc.

Una de les “noves” característiques (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que teòricament, els cercadors únicament ofereixen entre els resultats de consultes amb telèfons mòbils i tauletes, pàgines adaptades per navegar amb terminal mòbil. És important tenir-ho en compte, perquè aquest usuari cada vegada és una part de públic més gran, i cal arribar-hi.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

La preparació del servidor i la programació adequada per al posicionament, permeten ajudar a que els cercadors puguin accedir i interpretar molt millor el que s’escrigui a la pàgina web o botiga on-line.

Quan ja “únicament” s’han d’escriure els textos, cal tenir present que en funció de com es prepari la informació, i de l’ús que es faci dels espais de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, la pàgina es posicionarà millor o pitjor, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, la vegi entre els resultats.

A les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests camps cal incorporar-hi les paraules clau que s’han distribuït en planificar l’estructura de cadascuna (un concepte clau per pantalla). Així pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà ser als resultats d’ una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Acabarem aquesta repassada superficial dels aspectes bàsics per posicionar pàgines web i botigues virtuals, només una darrera recomanació; a totes les pàgines d’un lloc web, és indispensable que hi hagi una mínima quantitat de text en el total de dades de la pantalla. Concretament es recomana que a cada pantalla, hi hagi un mínim de 500 paraules, tot i que depenent de la font, perquè altres en recomanen unes 1000. En cas de blogs sí que pot ser millor publicar posts al voltant de les 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Però quan els textos s’escriuen per captar visites dels cercadors, dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb garanties l’optimització SEO més convenient a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les web i botigues online dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Balsareny:

Registrar dominis a Balsareny:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Balsareny:

Com a complement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de web, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis . tots els hostings inclouen un complement molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Balsareny:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa societat o propietari, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Balsareny:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Balsareny:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


× +info?