Detalls relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el SEO de projectes web, i de botigues virtuals

La finalitat del posicionament és fer que el projecte, o la botiga virtual aparegui a Google el més amunt possible, per tal que els usuaris interessats en els tipus de productes o serveis que s’ofereix a la pàgina, o la botiga on-line, la trobin fàcilment.

Hi ha tres àmbits interns, que afecten al posicionament de pàgines web. Per fer-ho es poden aplicar tasques per treballar el SEO de manera que les característiques internes de la pàgina, o la botiga on-line permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Algunes característiques que milloren el posicionament de pàgines web i botigues online que es troben al servidor:

Google considera que la velocitat amb que es carreguen les pantalles com una millora per l’experiència de l’usuari, i per tant aquest és un dels principals requeriments a tenir en compte. És clar que la velocitat no només depèn del servidor, però que un servidor sigui ràpid és un requeriment ineludible pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si els fitxers estàtics necessaris per mostrar una pàgina web o una botiga virtual estan comprimits, i encara més en cas de connexions amb poc ample de banda, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. Llavors, mentre s’acaben de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Per al posicionament de pàgines web, els cercadors valoren altres configuracions que potencialment poden millorar que es mostrin les pàgines o botigues virtuals. I una altra de les programacions que permet accelerar la velocitat de navegació, és estalviar-se descarregar el màxim de fitxers possible. Això s’aconsegueix desant els elements estàtics a la caché de l’ordinador durant un temps determinat.

Una altra de les utilitats per incrementar el posicionament de pàgines web són les CDN. Consisteixen en una xarxa de servidors repartits arreu del món, en que hi ha còpies de tots els elements estàtics de la pàgina o botiga on-line. Aquesta xarxa serveix per entregar els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que visita la pàgina.

Activar el certificat SSL per la navegació. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. En activar el certificat de seguretat la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar que aquesta seguretat és una millora per l’experiència del visitant, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Assegurar-se de no tenir url’s duplicades: És prioritari evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si això passa a banda d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles als cercadors, i la pàgina web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes maneres, entre les més destacades hi ha que per que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida pels cercadors, cal preveure-ho, i preparar determinats espais. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts concrets de maneres especials. Per exemple modificar els títols per generar URL’s funcionals. Aquests són funcionalitats que ha de fer la pàgina web de manera automàtica. I si no es preveuen aquestes necessitats, la pàgina o botiga online, no podrà puntuar per aquests paràmetres, que habitualment s’associen amb les bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

També cal estar atents per evitar que es produeixi la duplicitat d’adreces URL, i encara més en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals. Això es pot fer activant URL’s canòniques.

Els arxius robots.txt i sitemap.xml són arxius molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga on-line, i des de l’arxiu robots.txt s’escriuren entre altres, les instruccions per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

També, però si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, cal evitar els enllaços trencats cap a fitxers que s’hagin d’execuar per mostrar la pàgina. Perquè en no trobar-los, alenteixen la càrrega de les pantalles. I en conseqüència els cercadors interpreten que visitar aquella pàgina o botiga on-line no resultarà una bona experiència per al visitant.

En ser cada cop més important la quantitat d’usuaris que visiten pàgines web des de mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels detalls que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines web i botigues online, és que estiguin preparades per terminals mòbils, no únicament, també per exemple, intentar que els botons quedin prou separats entre ells com per evitar que erròniament volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que es troben als continguts:

Si tot el que hem explicat fins aquí s’ha gestionat amb atenció, arribem a l’aspecte de tots per al posicionament d’una pàgina: El contingut és l’aspecte més determinant per l’èxit d’una pàgina web.

Per aparèixer als resultats, allò pel que volem que ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina o botiga online, I a més amb una rellevància que ho deixi clar a Google. Amb aquest objectiu, cal fer servir els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

Els camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, són els conceptes destacats de cada pantalla. Entre altres paraules es pot indicar la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres tipus d’aspectes que afecten una pàgina i es poden modificar directament, explicant que; s’ha de tenir en compte la quantitat de text. Google recomana com a mínim unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha més textos, també hi ha un nombre més gran combinacions de paraules al text, llavors es podrà ser en moltes més cerques, i rebre moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’estratègia més adequada a cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les web i botigues on-line dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Barberà del Vallès:

Registrar dominis a Barberà del Vallès:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Barberà del Vallès:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest complement es basa en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites als espais d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Barberà del Vallès:

Quan el client té múltiples dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o de terceres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Barberà del Vallès:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Barberà del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


× +info?