Característiques que ajuden a millorar el posicionament de projectes web, pàgines i botigues online, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

La finalitat del posicionament és fer que el projecte, o la botiga virtual aparegui als resultats dels cercadors el més amunt possible, per tal que qui faci cerques relacionades amb eltipus d’informació que hi hagi a la pàgina web, o la botiga virtual, la trobin amb més facilitat.

Hi ha tres àmbits que podem adaptar directament, que permeten afectar el posicionament de pàgines web. Per fer-ho es poden dur a terme adaptacions per optimitzar el SEO per tal que les característiques internes de la pàgina, o la botiga on-line permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines i botigues virtuals que es troben al servidor:

El temps que es triga en veure una pàgina és un dels requeriments més importants per considerar que és còmoda per l’usuari, i els cercadors ho valoren des d’aquest punt de vista. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar, no depèn únicament del servidor, la rapidesa del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i ineludible en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si els fitxers estàtics que s’han de descarregar del servidor per mostrar una pàgina o una botiga on-line estan comprimits, especialment amb connexions amb poc ample de banda, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. Llavors, mentre s’acaben de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els elements que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Activar la memòria caché del navegador: Si es navega per una pàgina o botiga virtual amb freqüència, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria caché del dispositiu, en haver de descarregar una altra vegada aquella pàgina, o altres pantalles d’aquella pàgina o botiga on-line, no s’haurà de descarregar novament tota, i la pàgina es podrà veure més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

Les CDN es tracta d’una altra de les utilitats que es recomanen per millorar el posicionament de pàgines web. Una CDN és una xarxa de servidors repartits arreu del món, en que hi ha còpies actualitzades de tots els elements estàtics de la pàgina web o botiga virtual. Aquesta xarxa de servidors serveix per entregar els continguts des del lloc que els pugui enviar més ràpid a l’usuari que fa la consulta.

Navegar amb HTTPS://; Des de fa uns anys es poden activar certificats SSL gratuïts als servidors, el més popular és Let’s Encrypt. Així es disposa de segura, i el visitant té més garanties. En conseqüència, agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Errors de contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es perjudica posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines i botigues online, és igualment important per tenir el millor posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google utilitza diversos camps que, en cas que no siguin a la programació de la web o botiga virtual, no es podran completar, i puntuaran zero. Quan passi això, aquella pàgina no tindrà les mateixes oportunitats de ser valorada adequadament per google, i el posicionament no serà tan bo com podria.

Per evitar que diferents adreces portin als mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són dos fitxers necessaris. El sitemap.xml, per facilitar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga virtual, i a l’arxiu robots.txt s’escriuren, les ordres per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

En la programació de les pàgines cal tenir especial cura per evitar els links trencats, consistents en que des de la pàgina s’enllaci amb qualsevol imatge, CSS, script… que no es troba a la adreça URL a la que apunta l’enllaç. En no trobar el fitxer que que ha d’executar per mostrar la pantalla, la la pàgina necessita més temps per mostrar-se, i els cercadors consideraran que la pàgina és massa lenta.

Un altra necessitat ineludible de les pàgines i botigues on-line, és que siguin responsives. És a dir, que els continguts es mostrin correctament en diferents tipus de pantalla. L’objectiu és donar la millor experiència possible, tant a qui navega amb un ordinador de sobretaula, com a qui ho fa amb un dispositiu mòbil, o una tauleta.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que es troben als continguts:

La preparació del servidor i la programació adequada per al posicionament, tenen com a finalitat ajudar a que els cercadors puguin accedir i interpretar el millor possible el que es publiqui a la pàgina web o botiga on-line.

Per aparèixer a les cerques de Google o qualsevol altre dels cercadors, és indispensable que entenguin d’alguna manera que aquella pàgina tracta del que l’usuari del cercador està buscant. I per allò d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment seran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

D’altra banda a les pantalles hi ha uns camps en que, igual que en un llibre, es poden entrar unes paraules clau que defineixen el fil conductor de cadascuna d’elles. Aquests espais són; els links interns dels menús de les pantalles, els títols, i la metainformació de les pantalles… Per aquests motius val la pena que en aquests apartats, s’hi incorporin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. Per tal que tingui moltes més oportunitats de posicionar-se a Google.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres grups de factors que afecten una pàgina i es poden administrar directament, explicant que; s’ha de tenir en compte la quantitat de text. Google recomana com a mínim unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, D’aquesta manera es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha un major nombre de combinacions de paraules, llavors es podrà aparèixer en moltes més cerques, i rebre moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més adequada a les necessitats de cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines web i botigues on-line dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Cabrera d’Anoia:

Registrar dominis a Cabrera d’Anoia:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres de dominis des d’un sol espai. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. ​ Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cabrera d’Anoia:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic disposem de paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen àrea d’administració per administrar els serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Cabrera d’Anoia:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cabrera d’Anoia:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina web per activitats il·lícites, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cabrera d’Anoia:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?