Aspectes que ajuden a millorar el SEO de projectes, pàgines i botigues on-line, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

Més o menys tothom ha sentit parlar de posicionar webs o botigues on-line. Posicionar qualsevol projecte té un propòsit; aconseguir que el lloc web o la botiga online aparegui en les primeres posicions de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina o botiga on-line.

Per obtenir un bon posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els enllaços de qualitat des d’altres pàgines, i altres factors externs, és necessari que internament a la pàgina, o la botiga on-line, es respectin algunes condicions en diversos àmbits:


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines web i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

Google valora la rapidesa amb que es mostren les pantalles perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i aquest és un dels primers aspectes a tenir en compte. Seria injust dir que la velocitat depèn en exclusiva del servidor, però que un servidor sigui ràpid és un requeriment ineludible pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics necessaris per consultar una pàgina web o una botiga on-line estan comprimits, especialment amb connexions de baixes prestacions, s’accelera la descàrrega. Llavors, mentre s’acaben de descarregar elselements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Per ordenar els resultats, Google també té en compte altres aspectes que influeixen en la velocitat de navegació, un d’ells és que s’emmagatzemin les imatges a la memòria caché, gràcies al qual no cal descarregar tota la pantalla de la pàgina web o botiga on-line que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i els estàtics que no s’han consultat, en els darrers X dies previs.

Una altra de les utilitats per incrementar el posicionament de pàgines web són les CDN. Una CDN és una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que hi ha còpies de tots els elements estàtics de la pàgina web o botiga virtual. Aquesta xarxa entrega els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que fa la consulta.

Activar el certificat SSL. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que es poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar que aquesta seguretat és una millora en l’experiència del visitant, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Assegurar-se de no tenir url’s duplicades: És prioritari evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si es dóna aquesta situació a més d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles a Google, i la web o botiga online rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web i botigues online que es troben a la programació:

Un dels aspectes principals pels cercadors en avaluar la qualitat de la programació de les pàgines web i botigues online, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar algunes informacions d’una manera determinada, o afegir camps per poder incloure una informació en un lloc determinat. Cal tenir presents aquestes necessitats de metainformació, perquè d’aquesta manera els cercadors poden avaluar adequadament la pàgina web.

Una altra de les eines útils per posicionar pàgines web, catàlegs de productes i serveis, i botigues online, és la utilització d’URL’s canòniques, que, si hi ha múltiples adreces que mostren la mateixa pantalla, indicaran als cercadors l’adreça que ha d’aglutinar la rellevància de totes aquestes pantalles, i aparèixer als resultats de les cerques.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són dos arxius molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga online, i a l’arxiu robots.txt s’escriuren, les ordres per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

Un detall que és indispensable evitar, especialment per com empitjora el posicionament de qualsevol pàgina o botiga online, són els enllaços trencats ja siguin a scripts, estils, o qualsevol altre tipus de fitxer que s’hagi de mostrar, o bé executar en una pantalla. Perquè els enllaços trencats endarrereixen molt la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

Entre les “noves” necessitats (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que en teoria, els cercadors únicament ofereixen entre els seus resultats de consultes amb terminals mòbils i tauletes, pàgines amb disseny adaptatiu. És important no oblidar-ho, perquè aquest usuari cada vegada representa una quota de públic més gran, i cal arribar-hi.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que hem explicat fins aquí s’ha gestionat amb atenció, arribem al punt principal per al posicionament d’una pàgina web: El contingut és el punt més important per l’èxit d’una pàgina web.

Quan ja “només” s’han d’escriure els textos, no es pot oblidar que segons com es prepari la informació, i en funció de l’ús que es faci dels espais de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, la pàgina es posicionarà millor o pitjor, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, ens trobi a nosaltres.

A les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per indicar la temàtica. En aquests llocs cal incorporar-hi les paraules clau que s’han definit en la planificació de l’estructura de cadascuna (un terme per pantalla). D’aquesta manera pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força també hi haurà poques paraules, i si es posiciona una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que es recomanen com a mínim 500 paraules per cada pantalla, perquè així consideren que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb garanties l’estratègia més adequada a cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Calaf:

Registrar dominis a Calaf:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Calaf:

Complementàriament als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic tenim plans d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Calaf:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Calaf:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Calaf:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?