Aspectes a tenir en compte per millorar el SEO de projectes, pàgines web i botigues on-line, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Per posicionar webs o botigues virtuals s’apliquen diverses regles, la finalitat de les quals és que la pàgina que s’està preparant pugui puntuar millor a pels conceptes d’interès per la pàgina web, o la botiga virtual.

Hi ha tres àmbits que podem adaptar directament, que afecten al posicionament de pàgines web, en els que es poden dur a terme tasques per treballar el SEO aconseguir el millor posicionament possible. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines i botigues online que es troben al servidor:

Per què el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que permeti que les pàgines, o les botigues online es carreguin amb prou immediatesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (amb qualsevol dispositiu), sigui una bona experiència per al’usuari.

En l’actualitat especialment tot i que no en exclusiva per terminals mòbils, que són els que més sovint tenen incidències velocitat de navegació, un dels factors que Google valora molt, és la compressió de fitxers al servidor. Aquesta valoració es basa en que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Per al posicionament de pàgines web, Google té en compte un bon nombre aspectes que agilitzen que es mostrin les pàgines o botigues online. I una altra de les tècniques que permet accelerar la velocitat de navegació, és estalviar-se descarregar el màxim de documents possible. Això s’aconsegueix desant els elements estàtics a la memòria caché durant un temps determinat.

Fer servir CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) és una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que només s’hi conserven còpies dels elements estàtics, com arxius d’imatge, CSS, scripts de pàgines web o botigues virtuals. Serveixen per facilitar que els visitants de la pàgina web, descarreguin els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control de servidors ofereixen la posssibilitat d’activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha cap excusa per no activar un certificat SSL, i navegar amb el protocol HTTPS://, que millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Errors de contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

Un dels criteris més destacats per Google en valorar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues on-line, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar algunes informacions de manera determinada, o afegir camps per poder incloure informació en un espai determinat. És important que es tinguin en compte aquests requeriments de metainformació, perquè així Google pot saber com valorar adequadament la pàgina web.

Una altra de les funcionalitats per al posicionament de pàgines web, catàlegs de productes i serveis, i botigues online, és la utilització d’URL’s canòniques, les quals, si hi ha múltiples adreces que envien a la mateixa pantalla, indicaran als cercadors l’adreça que ha d’aglutinar la rellevància de totes les pantalles, i aparèixer als buscadors.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són fitxers molt útils. El sitemap.xml, per facilitar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga virtual, i des de l’arxiu robots.txt s’escriuren entre altres, les instruccions per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

Un aspecte que és indispensable evitar, especialment per com perjudica el posicionament de qualsevol pàgina o botiga on-line, són els enllaços trencats independentment de si enllacen a imatges, CSS, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o bé executar en una pantalla. Perquè els enllaços trencats retrassen molt la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

Un altra necessitat ineludible de les pàgines i botigues virtuals, és que siguin adaptatives. És a dir, que els continguts es mostrin correctament en diferents mides de pantalla. L’objectiu és donar una bona experiència, tant a qui navega amb un ordinador de sobretaula, com a qui ho fa amb un dispositiu mòbil, o una tauleta.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues virtuals que que es troben als continguts:

Tot el que s’ha fet fins aquest moment té com a finalitat aconseguir que el contingut de les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues on-line possible.

Per aparèixer als resultats, el contingut pel que ens interessa que els usuaris ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina o botiga online, I a més hi ha de ser amb una preeminència que ho deixi clar a Google. Amb aquest objectiu, cal escriure les paraules clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

Els camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, seran els conceptes principals de cada pantalla. Es pot indicar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. A més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Acabarem aquesta revisió superficial dels requisits bàsics per posicionar pàgines web i botigues virtuals, només una darrera recomanació; a totes les pàgines dels llocs web, és indispensable que hi hagi una mínima proporció de text en el total de fitxers de la pantalla. I es recomana que a cada pantalla, S’hi escriguin com a mínim unes 500 paraules, encara que altres fonts en recomanen unes 1000. En cas de blogs sí que pot ser millor publicar posts al voltant de les 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Tot i que quan els textos s’escriuen amb la intenció de captar visites dels cercadors, dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més adequada a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Callús:

Registrar dominis a Callús:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. ​ Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Callús:

Com a complement als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic podem oferir paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, tots ells inclouen àrea d’administració per administrar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en adaptar el seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Callús:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per un nombre de dominis considerable, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Callús:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Callús:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?