Característiques de servidor, programació i continguts de la pàgina web o la botiga on-line, que afecten al posicionament als cercadors.

La finalitat del posicionament és aconseguir que la pàgina, o la botiga online aparegui als resultats dels cercadors tan amunt com sigui possible, i així facilitar que els usuaris interessats en eltipus d’informació que hi hagi a la pàgina web, o la botiga virtual, la trobin amb més facilitat.

Hi ha tres àmbits interns, que permeten afectar el posicionament de pàgines web. Per fer-ho es ponden fer tasques per optimitzar el SEO aconseguir el millor posicionament possible. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines web i botigues online que tenen relació amb el servidor:

Google considera que la velocitat amb que es mostren les pantalles perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i per tant aquest és un dels principals requisits a tenir en compte. La velocitat no depèn únicament del servidor, però que el servidor sigui ràpid és indispensable pel posicionament de pàgines web.

En l’actualitat pensant principalment dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen inconvenients amb la velocitat de navegació, un dels factors que Google valora molt, és que els fitxers estiguin comprimits al servidor. Aquesta valoració es basa en que és superior l’estalvi de temps descarregant els fitxers comprimits, que el temps necessari per descomprimir-los.

Utilitzar la caché del navegador per elements estàtics: Si quan es consulta una pàgina o botiga virtual de manera sovintejada, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o altres pantalles d’aquella pàgina o botiga on-line, no s’haurà de tornar a descarregar tota, i per tant es podrà consultar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Fer servir CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN consisteix en una xarxa de servidors repartits arreu del món, on únicament s’hi conserven còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines o botigues online. La finalitat d’aquestes còpies de fitxers, és que els usuaris que es connectin a la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Ja fa temps, la majoria de panells de control ofereixen la posssibilitat d’activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha cap excusa per no activar un certificat SSL, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Una de les penalitzacios més freqüents a Google, es deu a que diverses adreces de la pàgina web permeten accedir a la mateixa informació. Això passa quan es pot accedir al mateix contingut amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, a més indicar al servidor si es vol utilitzar WWW, i fer una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Alguns aspectes que afecten al posicionament a cercadors de pàgines web i botigues online que es troben a la programació:

Un dels criteris principals per Google en avaluar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues on-line, és que incorporin i tinguin en compte les anomenades bones pràctiques. Habitualment aquests requeriments consisteixen en tractar certs continguts d’una manera determinada, o afegir camps per poder incloure informació en un lloc determinat. És important que es tinguin presents aquests requeriments de metainformació, perquè només així els cercadors poden valorar el millor possible la pàgina web.

Una altra de les utilitats per al posicionament de pàgines, catàlegs de productes i serveis, i botigues online, és utilitzar URL’s canòniques, les quals, si hi ha diverses adreces que envien a als mateixos continguts, indicaran als cercadors quina d’aquestes adreces ha d’aglutinar la rellevància de totes les pantalles, i aparèixer als resultats.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són dos arxius molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga online, i a l’arxiu robots.txt s’indiquen entre altres, les instruccions per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

També, però si es comet aquest error afecta molt negativament al posicionament de pàgines web i botigues online, és prioritari enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que siguin necessaris. Perquè en no trobar-los, alenteixen la càrrega de les pantalles. El resultat és que els cercadors consideren que molt possiblement visitar aquella pàgina web o botiga online no resultarà una bona experiència per al visitant.

Entre les “noves” necessitats requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que en teoria, els cercadors només inclouen entre els resultats de consultes amb dispositius mòbils i tauletes, pàgines que estan adaptades a la navegació amb terminal mòbil. Val la pena tenir-ho en compte, perquè aquest tipus d’usuari cada vegada representa un percentatge de públic més gran, i no es pot ignorar.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web o botigues virtuals que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que hem explicat fins aquí s’ha gestionat cura, arribem a l’aspecte de tots per al posicionament d’una botiga on-line: Els continguts.

Per estar entre els resultats, allò pel que volem que ens trobin ha de ser a la pantalla que tracta d’aquell tema a dins de la pàgina o botiga virtual, I a més hi ha de ser amb una rellevància que ho deixi clar als cercadors. Per aquest motiu, cal utilitzar les paraules clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

Els camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, seran els conceptes destacats de cada pantalla. Entre altres paraules es pot escriure la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. A més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres tipus d’aspectes que afecten una pàgina i es poden adaptar directament, explicant que; s’ha de controlar la longitud dels textos. Google recomana com a mínim unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha més textos, també hi ha un major nombre de combinacions de paraules al text, llavors es podrà aparèixer en molts més resultats de cerca, i per tant, rebre moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Capellades:

Registrar dominis a Capellades:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. ​ En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. ​ D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Capellades:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. En tots els allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Capellades:

Quan l’usuari necessita hosting per diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Capellades:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Capellades:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga virtual , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?