Programacions del servidor, la programació i els continguts, que afecten al SEO, i de botigues on-line

La finalitat del posicionament és aconseguir que la pàgina web, o la botiga online aparegui als resultats dels cercadors tan amunt com sigui possible, per tal que qui faci cerques relacionades amb eltipus d’informació que s’ofereix a la pàgina web, o la botiga online, la trobin fàcilment.

Hi ha tres àmbits interns, que permeten afectar el posicionament de pàgines web, en els que es poden dur a terme treballs per treballar el SEO per tal que les característiques internes de la pàgina web, o la botiga virtual permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues on-line que es troben al servidor:

Google valora la rapidesa en la navegació com una millora per l’experiència de l’usuari, i aquest és un dels principals requeriments a valorar. Seria injust dir que la velocitat depèn únicament del servidor, però que un servidor sigui ràpid és imprescindible pel posicionament de pàgines web.

En l’actualitat especialment per terminals mòbils, que són els que més sovint tenen inconvenients amb la velocitat de connexió, un dels factors que els cercadors valoren molt, és la compressió de fitxers al servidor. Això és així per considerar que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Una altra de les premisses dels cercadors per organitzar els resultats relacionada amb la velocitat per consultar les pàgines és l’emmagatzematge de les imatges a la caché del navegador, gràcies al qual no cal descarregarcada vegada tota la pantalla de la pàgina web o botiga on-line que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i els estàtics que no s’han consultat, durant els darrers X dies anteriors.

Les CDN són una altra utilitat recomanada per millorar el posicionament de pàgines web. Consisteixen en una xarxa de servidors que estan per tot el món, en que hi ha còpies actualitzades de tots els elements estàtics de la pàgina o botiga virtual. Aquesta xarxa de servidors serveix per entregar els continguts des del lloc que tingui una comunicació més ràpida amb l’usuari que fa la consulta.

Utilitzar HTTPS:// Ja fa temps, els principals panells de control de dominis permeten activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha cap excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Una de les penalitzacios més freqüents als cercadors, es deu a que hi ha diverses adreces de la pàgina web queporten a la mateixa informació. Això passa quan es pot accedir al mateix contingut amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, indicant al servidor si es vol utilitzar WWW, i fer una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues online que es troben a la programació:

Un dels criteris més rellevants pels cercadors en avaluar la qualitat de la programació de les pàgines web i botigues online, és que incorporin i tinguin en compte les anomenades bones pràctiques. Habitualment aquests requeriments consisteixen en tractar certs continguts d’una manera determinada, o afegir camps per incloure una informació en un lloc determinat. És important que es tinguin presents aquestes necessitats de metainformació, perquè d’aquesta manera Google pot saber com avaluar adequadament la pàgina web.

Per evitar que diferents adreces mostrin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són dos arxius necessaris. El sitemap.xml, per facilitar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga virtual, i a l’arxiu robots.txt s’indiquen entre altres, les instruccions per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

Un detall que cal tenir en compte, especialment perquè és dels més perjudicials per al posicionament de qualsevol pàgina o botiga online, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a imatges, estils, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o executar en una pantalla. Perquè els enllaços trencats endarrereixen molt la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels factors que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines i botigues virtuals, és que han d’estar preparades per dispositius mòbils, no únicament, també intentar que els botons quedin prou separats entre ells com per evitar que erròniament volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines o botigues on-line que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que hem explicat fins aquí s’ha gestionat cura, arribem al punt principal per al posicionament d’un projecte web: L’administració dels continguts.

Quan ja “només” s’han d’escriure els continguts, no es pot oblidar que segons com es redacti la informació, i en funció de l’ús que es faci dels camps de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, obtindrem un millor o pitjor posicionament, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, la vegi entre els resultats.

A totes les pantalles hi diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests llocs cal incorporar-hi les paraules clau que s’han establert en planificar l’estructura de cadascuna d’elles (un concepte clau per pantalla). D’aquesta manera pel terme exacte pel que es potenciï la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà ser als resultats d’ una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Per finalitzar la revisió de les característiques principals dels tres tipus d’aspectes que afecten una pàgina i es poden adaptar directament, explicant que; s’ha de controlar la longitud dels textos. Els cercadors recomanen que com a mínim hi hagi unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, D’aquesta manera es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, també hi ha més combinacions de paraules, llavors es podrà sortir en moltes més cerques, i arribaran moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més adequada a cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Cardona:

Registrar dominis a Cardona:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d‘una sola àrea privada. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. ​ Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cardona:

Addicionamement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement es basa en adaptar el seu pla de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Cardona:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cardona:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir plugins i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cardona:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


× +info?