Aspectes que ajuden a millorar el posicionament de projectes web, pàgines i botigues online, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

La finalitat del posicionament és fer que la pàgina, o la botiga virtual aparegui a Google el més amunt possible, per tal que qui faci cerques relacionades amb eltipus d’informació que s’ofereix a la pàgina, o la botiga on-line, la trobin fàcilment.

Per aconseguir el milor posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els enllaços de qualitat des d’altres llocs web, i la resta de factors externs, és necessari que internament a la pàgina, o la botiga on-line, es compleixin algunes característiques en diversos àmbits:


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines i botigues on-line que es troben al servidor:

Per tal que el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que permeti navegar amb prou immediatesa i seguretat, com per considerar que visitar la pàgina web (amb qualsevol dispositiu), resulti una bona experiència per al visitant.

En l’actualitat especialment per terminals mòbils, que són els que més sovint tenen incidències velocitat de connexió, un dels factors que Google valora molt, és que els fitxers es descarreguin comprimits des del servidor. Això és així per considerar que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Una altra de les consideracions dels cercadors per organitzar els resultats de les cerques relacionada amb la velocitat de navegació, és que s’emmagatzemin les imatges a la memòria caché, cosa que permet no haver de descarregarcada vegada tota la pantalla de la pàgina o botiga on-line que s’està visitant, sinó únicament els elements que no són estàtics, i els estàtics que no s’han consultat, durant els darrers X dies anteriors.

Una altra de les utilitats per millorar el posicionament de pàgines web són les CDN. Consisteixen en una xarxa de servidors que estan per tot el món, en que hi ha còpies de tots els elements estàtics de la pàgina web o botiga virtual. Aquesta xarxa entrega els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que fa la consulta.

Activar el certificat SSL. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que es poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat com una millora en l’experiència del visitant, permet millorar el posicionament de pàgines web.

Oferir continguts únics a la pàgina web: És prioritari evitar que s’accedeixi a un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si això passa a més d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles a Google, i la web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al SEO que es troben a la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes maneres, una de les principals és que per que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar els camps. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts concrets de maneres especials. Per exemple generar imatges d’una mida per mostrar-les per pantalla. Es tracta de funcionalitats que ha de fer la programació automàticament. I si no es preveuen aquestes necessitats, la pàgina o botiga virtual, no podrà puntuar per aquests conceptes, que habitualment es relacionen amb les bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Per no tenir diverses adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

En una pàgina web, hi ha d’haver dos fitxers necessaris per al posicionament, que es pot confirmar molt fàcilment si hi son; el sitemap.xml en el qual s’han de trobar totes les adreces URL del lloc web, i l’arxiu robots.txt. Per accedir a aquests fitxers, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

En revisar la programació d’una pàgina s’ha de vetllar especialment per evitar els enllaços trencats, consistents en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, CSS, script… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar l’arxiu que ha de descarregar, la càrrega de la pàgina s’alenteix força, i els cercadors consideraran que la pàgina és massa lenta.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que visiten pàgines web des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels detalls que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines i botigues virtuals, és que han d’estar preparades per mostrar-se correctament en dispositius mòbils, no únicament, també és molt recomanable, per exemple, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per evitar que erròniament volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha tractat amb atenció, arribem a l’aspecte de tots per al posicionament d’un projecte web: El contingut és l’aspecte més determinant per l’èxit d’una pàgina web.

Per aparèixer a les cerques de Google o qualsevol altre dels cercadors, és ineludible que puguin interpretar d’alguna manera que la pantalla tracta d’allò que l’usuari del cercador està buscant. I per tal d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment resultaran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

Els camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, seran els conceptes principals de cada pantalla. Entre altres paraules es pot indicar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. A més, és molt recomanable que aparegui al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui diverses vegades als blocs de text.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força també hi haurà poques combinacions de paraules, i en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que es recomanen un mínim de 500 paraules per cada pantalla, perquè així es considera que hi ha suficient informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Castellar del Vallès:

Registrar dominis a Castellar del Vallès:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres des d’un sol espai. ​ En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellar del Vallès:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de dominis, que semple incorporen una àrea privada per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellar del Vallès:

Si el client necessita allotjar diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellar del Vallès:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellar del Vallès:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar la seva pàgina o botiga virtual. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?