Característiques de servidor, programació i continguts de la pàgina web o la botiga on-line, que ajuden a millorar el SEO.

El posicionament consisteix en aplicar diverses regles, la finalitat de les quals és que la pàgina obtingui millor puntuació a Google pels conceptes clau per la pàgina, o la botiga on-line.

Per aconseguir el milor posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels enllaços d’altres pàgines, i altres factors externs, fa falta que internament a la pàgina web, o la botiga online, es respectin algunes condicions que es troben repartides en diversos àmbits:


Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines i botigues virtuals que es troben al servidor:

Per tal que el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que entre altres coses, permeti navegar amb prou immediatesa i seguretat, com per considerar que visitar la pàgina web (amb qualsevol dispositiu), sigui una experiència agradable per al visitant.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics necessaris per mostrar una pàgina web o una botiga virtual estan comprimits, i encara més en cas de connexions amb poc ample de banda, s’accelera la descàrrega. Llavors, mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Una altra de les consideracions de Google per ordenar els resultats de les cerques relacionada amb la velocitat de navegació, és l’emmagatzematge de les imatges a la memòria caché del navegador, cosa que permet no haver de descarregar tota la pantalla de la pàgina o botiga virtual que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i aquells que no han estat descarregats, en els darrers X dies previs.

Utilitzar CDN’s per navegar més ràpid: Una CDN és una xarxa de servidors repartits per tot el món, als que únicament s’hi emmagatzemen còpies dels elements estàtics, com arxius d’imatge, CSS, scripts de pàgines o botigues virtuals. Serveixen per facilitar que els usuaris que es connectin a la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Activar el certificat SSL per la navegació. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat és una millora per l’experiència del’usuari, permet millorar el posicionament de pàgines web.

Una de les penalitzacios habituals a Google, es deu a que hi ha diverses adreces quepermeten accedir a una mateixa informació. Això pot passar quan es pot accedir a la mateixa pantalla amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, indicant al servidor si es vol o no utilitzar WWW, i fer una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Algunes característiques que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

Un dels criteris més rellevants per Google en valorar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues virtuals, és que incorporin i tinguin en compte les anomenades bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar alguns continguts de manera determinada, o afegir camps per incloure una informació en un espai determinat. És important que es tinguin en compte aquests requeriments de metainformació, perquè només d’aquesta manera Google pot saber com valorar adequadament la pàgina web.

També cal prestar atenció per evitar la duplicitat d’adreces URL, especialment en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online. Per fer-ho, la solució és activar URL’s canòniques.

En una pàgina web, hi ha d’haver dos elements útils per al posicionament, que es pot comprovar molt fàcilment si s’han creat; el sitemap.xml que ha de contenir (o portar a) un llistat amb les adreces url de tota la pàgina web o botiga virtual, i l’arxiu robots.txt. Per accedir a aquests fitxers, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

Quan es programa alguna pàgina s’ha de dedicar una atenció especial per evitar els enllaços trencats, consisteixen en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, CSS, script… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar el fitxer que ha de descarregar, la pàgina triga més temps abans de mostrar-se, i Google considerarà que la pàgina carrega molt apoc apoc.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels factors que cal tenir present per al posicionament de pàgines i botigues online, és que han d’estar preparades per mostrar-se correctament en dispositius mòbils, no únicament, també fer els possibles per tal que els botons estiguin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues on-line que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha tractat adequadament, arribem a l’aspecte principal per al posicionament d’un projecte web: L’administració dels continguts.

Per aparèixer a les cerques de Google o qualsevol altre dels cercadors, és indispensable que entenguin d’alguna manera que aquella pàgina tracta del que l’usuari del cercador està buscant. I per allò d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que considera que resultaran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

Els camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes més destacats de la pantalla. Es pot escriure la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres tipus de factors que afecten una pàgina i es poden modificar directament, explicant que; hem de tenir en compte la quantitat de text. Google recomana que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, algunes anàlisis van més enllà, i en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha més textos, hi ha un major nombre de combinacions de paraules al text, llavors es podrà sortir en molts més resultats de cerca, i arribaran moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb garanties l’optimització SEO més adequada a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les web i botigues online dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Castellbell i el Vilar:

Registrar dominis a Castellbell i el Vilar:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellbell i el Vilar:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els paquets de hosting, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellbell i el Vilar:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellbell i el Vilar:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellbell i el Vilar:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?