Detalls de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga virtual, que afecten al posicionament a Google.

La finalitat del posicionament és fer que la pàgina web, o la botiga on-line aparegui a Google tan amunt com sigui possible, per tal que els usuaris interessats en eltipus d’informació que hi ha a la pàgina web, o la botiga on-line, la trobin amb més facilitat.

Hi ha tres àmbits interns, que permeten millorar el posicionament de pàgines web, en els que es poden efectuar tasques per optimitzar el SEO aconseguir el millor posicionament possible. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

Per què el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que permeti que les pàgines, o les botigues virtuals es carreguin amb prou immediatesa i seguretat, com per considerar que visitar la pàgina web (també amb el mòbil), resulti una experiència agradable per al’usuari.

En l’actualitat pensant principalment terminals mòbils, que són els que més sovint tenen no tenen una òptima velocitat de connexió, un dels factors que els cercadors valoren molt, és la compressió de fitxers al servidor. Això és així per considerar que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Per al posicionament de pàgines web, Google valora una quantitat considerable de aspectes que agilitzen que es mostrin les pàgines o botigues virtuals. I una altra de les tècniques que permet accelerar la velocitat de descàrrega de pantalles, és estalviar-se descarregar el màxim de documents possible. Això s’aconsegueix desant els elements estàtics a la memòria caché durant un temps determinat.

Les CDN són una altra utilitat recomanada per millorar el posicionament de pàgines web. Consisteixen en una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que hi ha còpies de tots els elements estàtics de la pàgina web o botiga virtual. Aquesta xarxa de servidors serveix per entregar els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que fa la consulta.

Activar el certificat SSL per la navegació. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que es poden activar gratuïtament. En activar el certificat de seguretat la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat com una millora per l’experiència del visitant, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Oferir continguts únics a la pàgina web: És prioritari evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si això passa a banda d’altres inconvenients, als cercadors hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la pàgina o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues online que tenen relació amb la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes maneres, una de les principals és que per que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida pels cercadors, cal preveure-ho, i preparar els camps. Alhora que també s’hauran de tractar alguns continguts concrets d’una manera determinada. Per exemple generar imatges d’una mida per mostrar-les per pantalla. Aquests són processos que ha de fer la pàgina web automàticament. I si no es preveuen aquestes necessitats, la pàgina web o botiga virtual, no podrà puntuar per aquests conceptes, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Per no tenir diverses adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són arxius molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga online, i des de l’arxiu robots.txt s’escriuren, les ordres per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

Quan es programa alguna pàgina cal estar molt atent per evitar els links trencats, consisteixen en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, CSS, script… que no es troba a la URL a la que apunta l’enllaç. En no trobar l’arxiu que necessita per mostrar la pàgina, la la pàgina necessita més temps per mostrar-se, i els cercadors consideraran que la pàgina és molt lenta.

Una de les “noves” necessitats (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que en teoria, els cercadors únicament inclouen entre els resultats de consultes amb telèfons mòbils i tauletes, pàgines que estan adaptades a la navegació amb terminal mòbil. Cal tenir-ho en compte, perquè aquest tipus d’usuari cada vegada representa un percentatge de públic més gran, i no es pot ignorar.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines o botigues online que que es troben als continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha tractat cura, arribem a l’aspecte de tots per al posicionament d’una pàgina: El contingut és l’aspecte més determinant per l’èxit d’una pàgina web.

Quan ja “únicament” s’han de preparar els textos, cal tenir en compte que segons com es redacti la informació, i de l’ús que es faci dels camps de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, la pàgina es posicionarà millor o pitjor, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, ens trobi a nosaltres.

Els camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes principals de la pantalla. Es pot posar la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. A més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Per acabar amb aquesta revisió ràpida dels requisits bàsics per posicionar pàgines web i botigues virtuals, només una darrera recomanació; a totes les pantalles dels llocs web, hi ha d’haver una mínima proporció de text en el total de fitxers de la pantalla. I es recomana que a cada pantalla, S’hi incloguin com a mínim unes 500 paraules, tot i que depenent de la font, perquè altres en recomanen unes 1000. En blogs sí que pot resultar més eficient publicar posts al voltant de les 500 paraules per agilitzar la lectura. Però quan els textos s’escriuen per captar visites dels cercadors, dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més adequada a cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Castellbisbal:

Registrar dominis a Castellbisbal:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres de dominis des d’un sol espai. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellbisbal:

Addicionamement als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellbisbal:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellbisbal:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i la programació web WordPress al dia, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellbisbal:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


× +info?