Detalls de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga virtual, que afecten al posicionament als cercadors.

Més o menys tothom ha sentit parlar de posicionar pàgines web o botigues on-line. El propòsit del posicionament resulta força evident; aconseguir que la pàgina o la botiga virtual aparegui en les primeres posicions de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts rellevants a la nostra pàgina web o botiga online.

Per obtenir el milor posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels hipervincles de qualitat des d’altres llocs web, i altres factors externs, cal que internament a la pàgina web, o la botiga on-line, es respectin algunes característiques que es troben repartides en diversos àmbits:


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines i botigues online que es troben al servidor:

Per què el servidor ajudi en el posicionament de pàgines web, cal que entre altres coses, permeti que lespàgines web, o les botigues virtuals es carreguin amb prou rapidesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (fins i tot amb mòbil), sigui una bona experiència per al’usuari.

En l’actualitat pensant principalment dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen incidències velocitat de navegació, un dels factors que Google valora molt, és la compressió de fitxers al servidor. Això és així per considerar que és superior l’estalvi de temps descarregant els fitxers comprimits, que el temps necessari per descomprimir-los.

Activar la memòria caché del navegador: Si es navega per una pàgina web o botiga on-line habitualment, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc una darrere l’altra, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria del dispositiu, en haver de descarregar una altra vegada aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina web o botiga on-line, no s’haurà de tornar a descarregar tota la informació, i la pàgina podrà carregar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

CDN. La seva funció també és fer que la pàgina web carregui més ràpid, tot i que el funcionament consisteix en repartir les imatges CSS i altres elements estàtics una xarxa de diversos servidors arreu del món. Quan un usuari vol veure la pàgina web o botiga on-line, els elements estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar més ràpid.

Utilitzar HTTPS:// Ja fa temps, la majoria de panells de control de dominis permeten activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha cap excusa per no activar un certificat SSL, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Assegurar-se de no tenir url’s duplicades: És prioritari evitar que s’accedeixi a un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si es dóna aquesta situació a més d’altres inconvenients, a Google hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la pàgina web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines i botigues on-line que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes formes, una de les principals és que per que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida pels cercadors, cal preveure-ho, i preparar determinats espais. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts concrets de maneres especials. Per exemple modificar els títols per generar adreces URL’s funcionals. Es tracta de processos que ha de fer la programació automàticament. I si no es preveuen aquestes necessitats, la pàgina web o botiga online, no podrà puntuar per aquests paràmetres, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Una altra de les utilitats per al posicionament de pàgines web, catàlegs de productes i serveis, i botigues virtuals, és utilitzar URL’s canòniques, les quals, en cas que hi hagi diverses adreces que mostren la mateixa pantalla, indicaran als cercadors quina d’aquestes adreces ha d’aglutinar la rellevància de totes aquestes pantalles, i aparèixer als buscadors.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són fitxers molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga virtual, i a l’arxiu robots.txt s’escriuren, les ordres per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

També, tot i que si es comet aquest error afecta molt negativament al posicionament de pàgines web i botigues online, cal evitar els enllaços trencats cap a fitxers que s’hagin d’execuar per mostrar la pàgina. Perquè com que el sistema no els troba, s’alenteix la càrrega de les pantalles. I en conseqüència els cercadors interpreten que visitar aquella pàgina o botiga online no resultarà ser una bona experiència per a l’usuari.

En ser cada cop més important la quantitat d’usuaris que utilitzen el navegador des de mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels aspectes que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines web i botigues on-line, és que estiguin preparades per dispositius mòbils, no únicament, també és molt recomanable, intentar que els botons estiguin prou separats entre ells com per no equivocar-se en clicar-ne un o bé un altre.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines o botigues virtuals que que es troben als continguts:

La preparació del servidor i una programació adequada per al posicionament, permeten aconseguir que els cercadors puguin accedir i valorar el millor possible el que es publiqui a la pàgina o botiga on-line.

En el punt en que “únicament” s’han d’elaborar els textos, no es pot oblidar que segons com es prepari la informació, i de l’ús que es faci dels camps de metainfo, i els camps més destacats de les pantalles, la pàgina es posicionarà millor o pitjor, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, la vegi entre els resultats.

A les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests espais cal incorporar-hi les paraules clau que s’han establert en la planificació de l’estructura de cadascuna (un terme per pantalla). D’aquesta manera pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb altres paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà ser als resultats d’ una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Com a darrera recomanació, cal tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, inevitablement hi haurà poques paraules, de manera que si es posiciona una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que es recomanen com a mínim 500 paraules per cada pantalla, perquè així es considera que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més adequada a les necessitats de cada client. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues on-line dels nostres clients aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Castellolí:

Registrar dominis a Castellolí:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. ​ Però si s’estima més que li registrem els dominis, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellolí:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis . Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement rau en adaptar el seu servei d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als apartats d’hospedatge de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellolí:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellolí:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellolí:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


× +info?