Característiques de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga on-line, que afecten al posicionament als cercadors.

El posicionament consisteix en aplicar diverses regles, que serveixen per fer que el projecte que s’està preparant pugui puntuar millor a Google per les paraules clau d’interès per la pàgina web, o la botiga virtual.

Per aconseguir el milor posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels links d’altres llocs web, i altres factors externs, cal que internament a la pàgina, o la botiga on-line, es compleixin algunes condicions que es troben repartides en diversos àmbits:


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues virtuals que es troben al servidor:

Google considera que la rapidesa en la navegació perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i per tant aquest és un dels principals aspectes a tenir en compte. Seria injust dir que la velocitat depèn exclusivament del servidor, però que el servidor sigui ràpid és un requeriment ineludible pel posicionament de pàgines web.

Si es comprimeixen fitxers que s’han de descarregar del servidor, en considerar que l’estalvi de temps per descarregar, és superior al que caldrà per descomprimir-los, els cercadors consideren que la pàgina web és més ràpida, I en conseqüència, la compressió d’imatges i arxius és un utilitat a tenir en compte per aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Per ordenar els resultats, Google també té en compte altres aspectes que afecten la velocitat de navegació, un d’ells és que s’emmagatzemin les imatges a la caché, cosa que permet no haver de descarregarcada vegada tota la pantalla de la pàgina web o botiga on-line que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i els estàtics que no han estat descarregats, en els darrers X dies previs.

Content Delivery Network (Xarxa d’Entrega de Continguts), també anomenades CDN. També serveixen per fer que la pàgina web carregui més ràpid, però en aquest cas el mecanisme consisteix en repartir les imatges CSS i altres elements estàtics una xarxa de diversos servidors arreu del món. Quan un usuari visita la pàgina o botiga virtual, els fitxers estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar més ràpid.

Activar el certificat SSL per la navegació. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. En activar el certificat de seguretat la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar que aquesta seguretat com una millora per l’experiència del’usuari, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Una de les penalitzacios més freqüents als cercadors, té la causa en que hi ha diverses adreces de la pàgina web queporten a la mateixa pantalla. Això passa quan es pot accedir a la mateixa pantalla amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, indicant al servidor si es vol o no utilitzar WWW, i fent una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

Un dels criteris més destacats pels cercadors en valorar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues online, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar certs continguts d’una manera determinada, o afegir camps per incloure informació en un espai determinat. És important que es tinguin presents aquestes necessitats de metainformació, perquè d’aquesta manera Google pot saber com valorar adequadament la pàgina web.

També cal estar al cas i evitar que es produeixi la duplicitat d’adreces URL, especialment en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online. Per fer-ho, la solució és utilitzar URL’s canòniques.

Altres detalls a controlar de la programació d’una pàgina o botiga online, són la incorporació d’un sitemap.xml, i arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per fer que els cercadors indexin millor i més ràpid els continguts. Perquè tot i que trobaran igualment els continguts de la pàgina web, facilitant que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina web o botiga virtual.

Un detall que és indispensable tenir en compte, especialment perquè és dels més perjudicials per al posicionament de qualsevol pàgina o botiga virtual, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a scripts, estils, o qualsevol altre tipus de fitxer que s’hagi de mostrar, o executar en una pantalla. Perquè els enllaços trencats endarrereixen la càrrega, i els cercadors penalitzen aquests errors amb força severitat.

Una de les “noves” característiques requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines web, és que teòricament, els cercadors únicament ofereixen entre els resultats de consultes amb telèfons mòbils i tauletes, pàgines amb disseny adaptatiu. És important recordar-ho, perquè aquest tipus d’usuari cada vegada representa un percentatge de públic més gran, i cal arribar-hi.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Preparar el servidor i una programació adequada per al posicionament, permeten facilitar que els cercadors puguin accedir i interpretar molt millor el que es publiqui a la pàgina web o botiga on-line.

Per aparèixer als resultats, allò pel que volem que ens trobin ha de ser a la pantalla que tracta d’aquell tema a dins de la pàgina web o botiga on-line, I a més hi ha de ser amb una rellevància que ho deixi clar als cercadors. Amb aquest objectiu, cal fer servir els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

Per tal d’aprofitar-los, hem de tenir present que a les pantalles hi ha determinats camps en que, talment com si es tractés d’un llibre, s’hi poden indicar unes paraules clau que són el fil temàtic de cadascuna d’elles. Aquests camps són entre altres; els links interns dels menús de la botiga on-line, els títols, i la metainformació de les pantalles… De manera que val la pena que en aquests espais, s’hi trobin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. Per tal que tingui moltes més oportunitats de posicionar-se als cercadors.

Acabarem aquesta revisió ràpida dels requisits bàsics per posicionar pàgines web i botigues virtuals, només una darrera recomanació; a totes les pantalles dels llocs web, és indispensable que hi hagi una mínima proporció de text en el total de informació de la pantalla. Concretament es recomana que a cada pantalla, hi hagi com a mínim unes 500 paraules, tot i que altres fonts en recomanen unes 1000. En cas de blogs sí que pot resultar més eficient publicar posts al voltant de les 500 paraules per agilitzar la lectura. Però quan els textos s’escriuen per captar visites des de cercadors, dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant a nivell de servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’estratègia més adequada a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues on-line dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Cerdanyola del Vallès:

Registrar dominis a Cerdanyola del Vallès:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. ​ Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cerdanyola del Vallès:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es detallen als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Cerdanyola del Vallès:

Pensant en els clients que necessiten hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cerdanyola del Vallès:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cerdanyola del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar millor la seva web o botiga on-line. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?