Característiques de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga on-line, que ajuden a millorar el posicionament als cercadors.

L’objectiu del posicionament és fer que la pàgina, o la botiga online aparegui a Google el més amunt possible, per tal que qui faci cerques relacionades amb eltipus d’informació que s’ofereix a la pàgina web, o la botiga on-line, la trobin amb més facilitat.

En aquest apartat només estudiem els aspectes interns de la pàgina web o la botiga online, és a dir, aquells que podem modificar directament. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diverses característiques diferents de la pàgina, o la botiga online.

I que es reparteixen en tres grups, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines i botigues online que es troben al servidor:

Per tal que el servidor ajudi en el posicionament de pàgines web, cal que entre altres coses, permeti navegar amb prou rapidesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (fins i tot amb mòbil), resulti una bona experiència per al visitant.

En l’actualitat especialment per dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen incidències velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és que els fitxers estiguin comprimits al servidor. Aquesta valoració es basa en que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Una altra de les consideracions de Google per organitzar els resultats de les cerques relacionada amb la velocitat de navegació, és l’emmagatzematge de les imatges a la memòria caché del navegador, cosa que permet no haver de descarregar tota la pantalla de la pàgina web o botiga online que s’està visitant, sinó únicament els elements que no són estàtics, i aquells que no s’han descarregat, en els darrers X dies previs.

Content Delivery Network (Xarxa d’Entrega de Continguts), també anomenades CDN. També serveixen per carregar més ràpid la pàgina, però en aquest cas el mecanisme consisteix en repartir les imatges CSS i altres elements estàtics una xarxa de diversos servidors que hi ha arreu del món. Quan un usuari vol veure la pàgina web o botiga online, els fitxers estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar més ràpid.

Navegació amb HTTPS://; Actualment es poden activar certificats SSL gratuïts als servidors, com és el cas de Let’s Encrypt. Aquesta navegació és segura, i el visitant té més garanties. En conseqüència, agrada als cercadors, i serveix per millorar el posicionament de pàgines web.

Una de les penalitzacios habituals a Google, té la causa en que diverses adreces de la pàgina web porten a una mateixa pantalla. Això pot passar quan es pot accedir al mateix contingut amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, a més indicar al servidor si es vol utilitzar WWW, i fer una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Algunes característiques que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines i botigues virtuals, és un element indispensable per aconseguir el millor posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, els cercadors utilitzen diversos camps que, en cas que no s’incorporin a la programació de la pàgina o botiga online, no es podran completar, i puntuaran zero. Si passa això, aquella pàgina no tindrà les mateixes oportunitats de ser valorada per google, i el posicionament no serà tan bo com podria.

Per no tenir diferents adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Dues altres funcionalitats a controlar de la programació d’una pàgina web o botiga online, són que tingui sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests fitxers serveixen per ajudar que els cercadors indexin millor i més adequadament les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment els continguts de la pàgina web, facilitant que els cercadors els indexin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina web o botiga online.

Un aspecte que és indispensable evitar, especialment per com perjudica el posicionament de qualsevol pàgina web o botiga on-line, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a imatges, estils, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o executar en una pantalla. Perquè els enllaços trencats retrassen la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

En ser cada cop una proporció més important la quantitat d’usuaris que utilitzen el navegador des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels detalls a tenir en compte per al posicionament de pàgines i botigues online, és que estiguin preparades per mostrar-se correctament en dispositius mòbils, no només tenir un disseny adaptatiu, també és molt recomanable, per exemple, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web o botigues on-line que que tenen relació amb els continguts:

La preparació del servidor i la programació adequada per al posicionament, permeten ajudar a que els cercadors puguin llegir i interpretar el millor possible el que s’escrigui a la pàgina web o botiga on-line.

Quan ja “només” s’han de preparar els textos, cal tenir en compte que en funció de com es redacti la informació, i en funció de l’ús que es faci dels camps de metainfo, i els camps més destacats de les pantalles, la pàgina es posicionarà millor o pitjor, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, ens trobi a nosaltres.

Els camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, són els conceptes principals de la pantalla. Es pot posar la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. A més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui reiteradament al llarg dels blocs de text.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la quantitat de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força també hi haurà poques combinacions de paraules, de manera que en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que es recomanen un mínim de 500 paraules per pantalla, així consideren que hi ha suficient informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més convenient a les necessitats de cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les web i botigues on-line dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Els Hostalets de Pierola:

Registrar dominis a Els Hostalets de Pierola:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. ​ Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Els Hostalets de Pierola:

A més dels serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic tenim paquets d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Els Hostalets de Pierola:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Els Hostalets de Pierola:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Els Hostalets de Pierola:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?