Característiques de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga on-line, que afecten al SEO.

Poc o molt tots hem sentit parlar de posicionar pàgines o botigues online. El propòsit del posicionament resulta força evident; que la pàgina o la botiga virtual aparegui en les millors posicions possible de Google, per les cerques en que hi poden haver continguts rellevants a la nostra pàgina web o botiga on-line.

Per obtenir un bon posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els enllaços de qualitat des d’altres pàgines, i altres elements externs, fa falta que internament a la pàgina web, o la botiga virtual, es respectin algunes característiques que es troben repartides en diversos àmbits:


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues virtuals que es troben al servidor:

Per tal que el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que permeti que lespàgines web, o les botigues on-line es carreguin amb prou velocitat i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (fins i tot amb mòbil), resulti una experiència agradable per al’usuari.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics necessaris per veure una pàgina o una botiga on-line estan comprimits, i encara més en cas de connexions amb poc ample de banda, s’accelera la descàrrega. I mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Activar la memòria caché del navegador per elements estàtics: Si es visita una pàgina o botiga on-line amb freqüència, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria caché del dispositiu, en tornar a descarregar aquella pàgina, o altres pantalles d’aquella pàgina o botiga virtual, no s’haurà de tornar a descarregar tota la informació, i per tant es podrà veure més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

CDN. També serveixen per fer que la pàgina web carregui més ràpid, tot i que el funcionament consisteix en que els elements estàtics CSS,imatges… es troben en una xarxa de diversos servidors que hi ha arreu del món. Quan un usuari visita la pàgina o botiga on-line, els elements estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar abans.

Utilitzar HTTPS:// Ja fa temps, els principals panells de control de dominis permeten activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha cap excusa per no activar un certificat SSL, i navegar amb el protocol HTTPS://, que millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Errors de contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al SEO que es troben a la programació:

Un dels aspectes principals per Google en avaluar la qualitat de la programació de les pàgines web i botigues on-line, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar certa informació de manera determinada, o afegir camps per poder incloure informació en un espai concret. És important que es tinguin presents aquestes necessitats de metainformació, perquè així els cercadors poden avaluar adequadament la pàgina web.

Una altra de les utilitats per posicionar pàgines, catàlegs de productes i serveis, i botigues virtuals, és utilitzar URL’s canòniques, que, si hi ha múltiples adreces que envien a la mateixa pantalla, indicaran als cercadors l’adreça que ha d’aglutinar la valoració de totes aquestes pantalles, i aparèixer als resultats.

Hi ha dos fitxers necessaris per al posicionament, que es pot confirmar molt fàcilment si hi son; el sitemap.xml en el qual s’han de trobar totes les adreces URL del lloc web, i el fitxer robots.txt. Per accedir a aquests fitxers, només s’ha d’escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

Quan es programa alguna pàgina s’ha de vetllar especialment per evitar els enllaços trencats, consistents en que des de la pàgina s’enllaci amb qualsevol imatge, CSS, guió… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar l’arxiu que ha de descarregar, la càrrega de la pàgina s’alenteix força, i els cercadors consideraran que la pàgina carrega molt apoc apoc.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que naveguen des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels detalls a tenir present per al posicionament de pàgines web i botigues on-line, és que han d’estar preparades per terminals mòbils, no únicament, també per exemple, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per evitar que erròniament volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que hem explicat fins aquest moment té com a objectiu facilitar que el que es publiqui a les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues on-line possible.

Per aparèixer a les cerques de Google o qualsevol altre dels cercadors, necessiten que entenguin d’alguna manera que aquella pàgina tracta del que l’usuari del cercador vol trobar. I per allò d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que considera que seran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

A totes les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per indicar la temàtica. En aquests llocs cal incorporar-hi les paraules clau que s’han establert en la planificació de l’estructura de cadascuna d’elles (un concepte clau per pantalla). Així pel terme exacte pel que es potenciï la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres tipus d’aspectes que afecten una pàgina i es poden modificar directament, explicant que; s’ha de tenir en compte la quantitat de text. Els cercadors recomanen que com a mínim hi hagi unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, algunes anàlisis van més enllà, i en recomanen 1000, D’aquesta manera es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha un major nombre de combinacions de paraules al text, llavors es podrà ser en molts més resultats de cerca, i per tant, arribaran moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més convenient a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les web i botigues online dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Fonollosa:

Registrar dominis a Fonollosa:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Fonollosa:

A més dels serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets de hosting, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Fonollosa:

Quan el client necessita allotjar diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa societat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Fonollosa:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam des de la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Fonollosa:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic tant de web com de botigues virtuals. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?