Característiques a tenir en compte per millorar el posicionament de projectes web, pàgines web i botigues on-line, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

El posicionament consisteix en aplicar diverses regles, que serveixen per fer que el projecte obtingui millor puntuació als cercadors per les cerques d’interès per la pàgina web, o la botiga on-line.

En aquest apartat només estudiem els aspectes interns de la pàgina o la botiga on-line, és a dir, aquells que podem modificar directament. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diverses característiques diferents de la pàgina, o la botiga online.

Aquests aspectes es poden treballar des de tres àmbits, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Algunes característiques que modifiquen el posicionament de pàgines web i botigues online que tenen relació amb el servidor:

El temps necessari per veure una pàgina és un dels requeriments principals per considerar que resulta una bona experiència, i Google ho valora des d’aquest punt de vista. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar les pàgines web o les botigues online, no depèn únicament del servidor, la velocitat del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i indispensable en el posicionament de pàgines web.

En comprimir els arxius que s’han de descarregar del servidor, en considerar que l’estalvi de temps per descarregar, és superior al que caldrà per descomprimir-los, els cercadors valoren que la pàgina web és més ràpida, Per tant, la compressió d’imatges i arxius és un utilitat que ajuda per aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Activar la memòria caché del navegador per elements estàtics: Si es consulta una pàgina o botiga virtual habitualment, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o altres pantalles d’aquella pàgina o botiga on-line, no s’haurà de descarregar novament tota, i per tant es podrà veure més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

Les CDN es tracta d’una altra de les utilitats que es recomanen per millorar el posicionament de pàgines web. Una CDN és una xarxa de servidors repartits per tot el món, en que hi ha còpies actualitzades dels elements estàtics de la pàgina o botiga virtual. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que els pugui enviar més ràpid a l’usuari que visita la pàgina.

Navegació amb HTTPS://; Actualment es poden activar certificats SSL gratuïts als servidors, el més popular és Let’s Encrypt. Aquesta navegació és segura, i l’usuari té més garanties. En conseqüència, agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Una de les penalitzacios més freqüents als cercadors, té la causa en que diverses adreces de la pàgina web permeten accedir a la mateixa informació. Això pot passar quan es pot accedir al mateix contingut amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, a més indicar al servidor si es vol utilitzar WWW, i fer una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Alguns aspectes que afecten al SEO que es troben a la programació:

Un dels criteris més rellevants per Google en avaluar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues virtuals, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Habitualment aquests requeriments consisteixen en tractar certa informació d’una manera determinada, o afegir camps per incloure una informació en un lloc concret. És important que es tinguin presents aquests requeriments de metainformació, perquè només d’aquesta manera els cercadors poden valorar el millor possible la pàgina web.

Per evitar que diferents adreces portin als mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Hi ha dos fitxers molt útils per al posicionament, que podem comprovar molt fàcilment si hi son; el sitemap.xml en el qual s’han de trobar totes les adreces URL del lloc web, i l’arxiu robots.txt. Per consultar-los, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

Un aspecte que cal tenir en compte, especialment per com perjudica el posicionament de qualsevol pàgina o botiga on-line, són els enllaços trencats ja siguin a imatges, CSS, o qualsevol altre tipus de fitxer que s’hagi de mostrar, o executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats retrassen la càrrega, i Google penalitza aquests errors amb força severitat.

Un altra necessitat indispensable de les pàgines web i botigues online, és que siguin responsives. És a dir, que estiguin preparades per diferents tipus de pantalla. La finalitat sempre és donar la millor experiència possible, tant a qui navega amb un ordinador de sobretaula, com a qui ho fa amb un terminal mòbil, o una tauleta.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues online que que es troben als continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha gestionat adequadament, arribem al punt principal per al posicionament d’una botiga virtual: El contingut és el punt més determinant per l’èxit d’una pàgina web.

Per estar entre els resultats, allò pel que volem que ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina web o botiga on-line, I a més hi ha de ser amb una preeminència que ho deixi clar a Google. Amb aquest objectiu, cal fer servir els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

A les pàgines hi ha uns camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, seran els conceptes destacats de la pantalla. Entre altres paraules es pot escriure la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui reiteradament al llarg dels blocs de text.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, inevitablement també hi haurà poques paraules, i en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que es recomanen com a mínim 500 paraules per cada pantalla, així consideren que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més convenient a cada client. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a La Llacuna:

Registrar dominis a La Llacuna:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. ​ En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a La Llacuna:

Addicionamement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic destaquen també els paquets d’hospedatge, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis . En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a La Llacuna:

Per aquells clients als que els cal allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Llacuna:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Llacuna:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament tant de pàgines web com de botigues on-line. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar la seva pàgina o botiga on-line. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?