Característiques que ajuden a millorar el SEO de , pàgines i botigues on-line, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Més o menys tothom ha sentit parlar del posicionament de pàgines web o botigues virtuals. El propòsit del posicionament resulta força evident; aconseguir que el lloc web o la botiga online aparegui en les millors posicions possible de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina o botiga on-line.

Per aconseguir un bon posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels enllaços d’altres pàgines, i la resta de elements externs, fa falta que internament a la pàgina, o la botiga on-line, es respectin algunes condicions que es troben repartides en diversos àmbits:


Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web i botigues on-line que es troben al servidor:

Per tal que el servidor ajudi en el posicionament de pàgines web, cal que entre altres coses, permeti que les pàgines, o les botigues virtuals es carreguin amb prou rapidesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (amb qualsevol dispositiu), resulti una bona experiència per al visitant.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si els fitxers estàtics que s’han de descarregar del servidor per veure una pàgina o una botiga on-line estan comprimits, especialment amb connexions de baixes prestacions, s’accelera la descàrrega. I mentre el dispositiu acaba de descarregar elselements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Per ordenar els resultats, Google també té en compte altres detalls que influeixen en la velocitat de navegació, un d’ells és l’emmagatzematge de les imatges a la memòria caché, gràcies al qual no cal descarregar tota la pantalla de la pàgina web o botiga on-line que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i aquells que no s’han descarregat, durant els darrers X dies previs.

Utilització de CDN’s per navegar més ràpid: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) consisteix en una xarxa de servidors repartits arreu del món, on únicament s’hi conserven còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines web o botigues virtuals. La finalitat d’aquestes còpies de fitxers, és que els visitants de la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control de dominis ofereixen la posssibilitat d’activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Una de les penalitzacios habituals a Google, es deu a que hi ha diverses adreces quepermeten accedir a una mateixa pantalla. Això pot passar quan es pot accedir a la mateixa pantalla amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Per evitar-ho, cal indicar quina és l’adreça que s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, indicant al servidor si es vol utilitzar WWW, i fent una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines i botigues virtuals, també és un altre element imprescindible per aconseguir el millor posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, els cercadors utilitzen diversos camps que, en cas que no es trobin a la programació de la pàgina o botiga virtual, no es podran completar, i puntuaran zero. Quan passi això, la pàgina no tindrà totes les oportunitats de ser valorada adequadament pels cercadors, i el seu posicionament no serà tan bo com podria.

Per no tenir diferents adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Dues altres funcionalitats a controlar de la programació d’una pàgina o botiga on-line, són la incorporació d’un sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per ajudar que els cercadors indexin millor i més ràpid les pantalles. Perquè tot i que indexaran igualment els continguts de la pàgina web, si es facilita que els cercadors els indexin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga virtual.

També, però en aquest cas afecta molt negativament al posicionament de pàgines web i botigues online, cal evitar els enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que siguin necessaris. Perquè com que el sistema no els troba, s’alenteix la càrrega de la pantalla. I en conseqüència els cercadors interpreten que visitar aquella pàgina web o botiga online no serà una bona experiència per a l’usuari.

Entre les “noves” necessitats requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que en teoria, els cercadors únicament ofereixen entre els seus resultats de consultes amb telèfons mòbils i tauletes, pàgines amb disseny adaptatiu. Cal no oblidar-ho, perquè aquest usuari cada vegada representa una part de públic més gran, i cal arribar-hi.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues virtuals que que tenen relació amb els continguts:

La preparació del servidor i una programació adequada per al posicionament, permeten facilitar que els cercadors puguin llegir i interpretar el millor possible allò que s’escrigui a la pàgina web o botiga on-line.

Per aparèixer als resultats de Google o qualsevol altre dels cercadors, és ineludible que puguin interpretar d’alguna manera que aquella pantalla tracta del que l’usuari del cercador està buscant. I per tal d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que considera que seran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

A les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per indicar la temàtica. En aquests camps cal incorporar-hi les paraules clau que s’han establert en planificar l’estructura de cadascuna d’elles (un concepte clau per pantalla). Així pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb altres paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força hi haurà poques paraules, i en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen com a mínim 500 paraules per pantalla, perquè així consideren que hi ha suficient informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més adequada a les necessitats de cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a La Pobla de Claramunt:

Registrar dominis a La Pobla de Claramunt:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a La Pobla de Claramunt:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a La Pobla de Claramunt:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei de hosting. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Pobla de Claramunt:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Pobla de Claramunt:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per posicionar la seva web o botiga on-line. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?