Característiques del servidor, la programació i els continguts, que afecten al SEO de pàgines, i de botigues on-line

La finalitat del posicionament és fer que la pàgina web, o la botiga online aparegui als resultats dels cercadors tan amunt com sigui possible, per tal que qui faci cerques relacionades amb eltipus d’informació que s’ofereix a la pàgina web, o la botiga virtual, la trobin amb més facilitat.

Hi ha tres àmbits interns, que permeten afectar el posicionament de pàgines web, en els que es poden dur a terme treballs per treballar el SEO de manera que les característiques internes de la pàgina, o la botiga on-line permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Algunes característiques que milloren el posicionament de pàgines web i botigues on-line que es troben al servidor:

El temps que es triga en mostrar una pàgina és un dels requeriments principals a l’hora de que és còmoda pel visitant, i Google ho valora des d’aquesta perspectiva. Tot i que la rapidesa amb que es poden consultar les pàgines o les botigues online, no depèn únicament del servidor, la rapidesa del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i imprescindible en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si els fitxers estàtics necessaris per veure una pàgina o una botiga on-line estan comprimits, i encara més en cas de connexions amb poc ample de banda, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. I mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Utilitzar la caché del navegador: Si quan es consulta una pàgina web o botiga online habitualment, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria del dispositiu, en haver de descarregar una altra vegada aquella pàgina, o altres pantalles d’aquella pàgina web o botiga virtual, no s’haurà de descarregar novament tota, i la pàgina es podrà veure més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

CDN. També serveixen per carregar més ràpid la pàgina, però en aquest cas el mecanisme consisteix en que els elements estàtics CSS,imatges… es troben en una xarxa de diversos servidors que hi ha arreu del món. Quan un usuari accedeix a la pàgina o botiga online, els elements estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar més ràpid.

Utilitzar HTTPS:// Ja fa temps, els principals panells de control ofereixen la posssibilitat d’activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha cap excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Una de les penalitzacios habituals als cercadors, es deu a que diverses adreces permeten accedir a la mateixa pantalla. Això passa quan es pot accedir a la mateixa pantalla amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Per evitar-ho, cal indicar quina és l’adreça que s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, a més indicar al servidor si es vol utilitzar WWW, i fent una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues online que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web i botigues virtuals, també és un altre element important per aconseguir el millor posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google utilitza diversos camps que, en cas que no s’incorporin a la programació de la pàgina web o botiga virtual, no es podran omplir, i no puntuaran. Quan passi això, la pàgina no tindrà totes les oportunitats de ser valorada adequadament pels cercadors, i el seu posicionament no serà tan bo com podria.

Per evitar que diverses URL’s mostrin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Dues altres funcionalitats a controlar en la programació d’una pàgina o botiga virtual, són la incorporació d’un sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per tal que els cercadors indexin millor i més ràpid les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment les pantalles de la pàgina web, si es facilita que els cercadors els indexin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga virtual.

També, tot i que en aquest cas afecta molt negativament al posicionament de pàgines web i botigues online, és prioritari enllaços trencats cap a fitxers que s’hagin d’execuar per mostrar la pàgina. Perquè com que el sistema no els troba, alenteixen la càrrega de la pantalla. I en conseqüència els cercadors interpreten que visitar aquella pàgina o botiga on-line no serà una bona experiència per a l’usuari.

Un altra necessitat ineludible de les pàgines i botigues on-line, és que siguin responsives. És a dir, que estiguin preparades per diferents tipus de pantalla. La finalitat sempre és donar una bona experiència, tant a qui navega amb un ordinador de sobretaula, com a qui ho fa amb un dispositiu mòbil, o una tauleta.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues on-line que que es troben als continguts:

Preparar el servidor i una programació adequada per al posicionament, tenen com a finalitat ajudar a que els cercadors puguin llegir i valorar el millor possible allò que s’escrigui a la pàgina o botiga on-line.

Per aparèixer als resultats, el contingut pel que ens interessa que els usuaris ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina web o botiga on-line, I a més hi ha de ser amb una rellevància que ho deixi clar a Google. Amb aquest objectiu, cal fer servir els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

A les pantalles hi diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests camps cal incorporar-hi les paraules clau que s’han definit en planificar l’estructura de cadascuna d’elles (un terme per pantalla). D’aquesta manera pel terme exacte pel que es potenciï la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb altres paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà ser als resultats d’ una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Per finalitzar la revisió de les característiques principals dels tres tipus de detalls que afecten una pàgina i es poden administrar directament, explicant que; s’ha de tenir en compte la qualitat del contingut. Google recomana com a mínim unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, algunes anàlisis van més enllà, i en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha més textos, hi ha un major nombre de combinacions de paraules, llavors es podrà ser en molts més resultats de cerca, i arribaran moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a les necessitats de cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a La Torre de Claramunt:

Registrar dominis a La Torre de Claramunt:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. ​ Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a La Torre de Claramunt:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. tots els allotjaments inclouen un extra que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a La Torre de Claramunt:

Si el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a La Torre de Claramunt:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Torre de Claramunt:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?