Detalls de servidor, programació i continguts de la pàgina web o la botiga online, que ajuden a millorar el SEO.

Més o menys tothom ha sentit parlar del posicionament de webs o botigues online. El propòsit del posicionament resulta força evident; aconseguir que la pàgina o la botiga online aparegui en les millors posicions possible de Google, per les cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina web o botiga on-line.

Per aconseguir el milor posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels enllaços d’altres pàgines, i la resta de factors externs, cal que internament a la pàgina web, o la botiga on-line, es respectin algunes condicions en diversos àmbits:


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues virtuals que tenen relació amb el servidor:

Els cercadors valoren la velocitat amb que es carreguen les pantalles perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i aquest és un dels primers requisits a valorar. Seria injust dir que la velocitat depèn exclusivament del servidor, però que un servidor sigui ràpid és indispensable pel posicionament de pàgines web.

En l’actualitat pensant principalment dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen incidències velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és la compressió de fitxers al servidor. Això és així per considerar que és superior l’estalvi de temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Activar la caché del navegador per elements estàtics: Si es consulta una pàgina o botiga on-line de manera sovintejada, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria caché del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina o botiga virtual, no s’haurà de tornar a descarregar tota, i la pàgina podrà carregar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Una altra de les utilitats per incrementar el posicionament de pàgines web són les CDN. Una CDN és una xarxa de servidors que estan per tot el món, als que hi ha còpies actualitzades de tots els elements estàtics de la pàgina web o botiga on-line. Aquesta xarxa serveix per entregar els continguts des del lloc que tingui una comunicació més ràpida amb l’usuari que visita la pàgina.

Navegar amb HTTPS://; Des de fa uns anys es poden activar certificats SSL gratuïts als servidors, com és el cas de Let’s Encrypt. Aquesta navegació és segura, i l’usuari té més garanties. En conseqüència, agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Una de les penalitzacios habituals als cercadors, té la causa en que hi ha diverses adreces queporten a una mateixa pantalla. Això passa quan es pot accedir al mateix contingut amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Per evitar-ho, s’ha d’indicar quina és l’adreça que s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, indicant al servidor si es vol o no utilitzar WWW, i fer una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Algunes característiques que afecten al posicionament a cercadors de pàgines web i botigues virtuals que es troben a la programació:

La programació de les pàgines i botigues virtuals, també és igualment important per aconseguir un bon posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google utilitza alguns camps que, en cas que no es trobin a la programació de la pàgina o botiga online, no es podran completar, i no puntuaran. Quan passi això, aquella pàgina no tindrà totes les oportunitats de ser valorada per google, i el seu posicionament no serà tan bo com podria.

Per no tenir diverses adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Dues altres funcionalitats a tenir en compte en la programació d’una pàgina web o botiga online, són que tingui sitemap.xml, i arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per ajudar que els cercadors puguin indexar millor i més ràpid les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment les pantalles de la pàgina web, facilitant que els cercadors els indexin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga virtual.

Un detall que cal evitar, especialment perquè és dels més perjudicials per al posicionament de qualsevol pàgina o botiga virtual, són els enllaços trencats independentment de si enllacen a scripts, estils, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o bé executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats alenteixen molt la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

Entre les “noves” necessitats requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que en teoria, els cercadors únicament ofereixen entre els resultats de consultes amb terminals mòbils i tauletes, pàgines amb disseny responsiu. Cal tenir-ho en compte, perquè aquest tipus d’usuari cada vegada és una part de públic més gran, i cal arribar-hi.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

La preparació del servidor i la programació adequada per al posicionament, tenen com a finalitat ajudar a que els cercadors puguin llegir i interpretar molt millor el que es publiqui a la pàgina o botiga on-line.

En el punt en que “només” s’han de preparar els continguts, no es pot oblidar que segons com es escrigui la informació, i en funció de l’ús que es faci dels espais de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, obtindrem un millor o pitjor posicionament, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, la vegi entre els resultats.

A les pàgines hi ha uns camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, seran els conceptes principals de cada pantalla. Es pot posar la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui diverses vegades al llarg dels blocs de text.

Acabarem aquesta repassada ràpida dels requisits bàsics per posicionar pàgines web i botigues on-line, només una darrera recomanació; a totes les pantalles d’un lloc web, hi ha d’haver una mínima proporció de text en el total de fitxers de la pantalla. I es recomana que a cada pantalla, S’hi incloguin un mínim de 500 paraules, encara que altres fonts en recomanen unes 1000. En blogs sí que pot resultar més eficient publicar posts al voltant de les 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Tot i que si els textos s’escriuen amb la intenció de captar visites dels cercadors, dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines web i botigues on-line dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Masquefa:

Registrar dominis a Masquefa:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. ​ En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Masquefa:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. tots els hostings inclouen un complement molt interessant, aquest complement es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats d’allotjament de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Masquefa:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Masquefa:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Masquefa:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


× +info?