Aspectes a tenir en compte per millorar el SEO de projectes, pàgines i botigues online, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

L’objectiu del posicionament és aconseguir que la pàgina web, o la botiga on-line aparegui als resultats dels cercadors el més amunt possible, i així facilitar que qui faci cerques relacionades amb eltipus d’informació que hi hagi a la pàgina, o la botiga online, la trobin fàcilment.

Si només estudiem els aspectes interns de la pàgina o la botiga online, és a dir, aquells que podem modificar directament. El posicionament de pàgines web consisteix en millorar diversos detalls molt diferents de la pàgina web, o la botiga virtual.

I que es divideixen en tres categories, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines web i botigues virtuals que tenen relació amb el servidor:

Per tal que el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que entre altres coses, permeti que lespàgines web, o les botigues virtuals es carreguin amb prou rapidesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (fins i tot amb mòbil), sigui una bona experiència per al visitant.

En l’actualitat especialment tot i que no en exclusiva per terminals mòbils, que són els que més sovint tenen problemes velocitat de connexió, un dels factors que Google valora molt, és la compressió de fitxers al servidor. Això és així per considerar que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Per ordenar els resultats de les cerques, els cercadors també tenen en compte altres detalls que afecten la velocitat de navegació, un d’ells és l’emmagatzematge de les imatges a la memòria caché del navegador, gràcies al qual no cal descarregar tota la pantalla de la pàgina web o botiga on-line que s’està visitant, sinó únicament els elements que no són estàtics, i els estàtics que no s’han descarregat, en els darrers X dies previs.

Fer servir CDN’s per navegar més ràpid: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) és una xarxa de servidors repartits arreu del món, on únicament s’hi conserven còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines o botigues online. La finalitat d’aquestes còpies de fitxers, és que els visitants de la pàgina web, descarreguin els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control permeten activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha cap excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Errors de contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Algunes característiques que afecten al posicionament a cercadors de pàgines web i botigues on-line que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes maneres, entre les més destacades hi ha que per tal de que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar determinats espais. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts concrets de maneres especials. Per exemple generar imatges d’una mida concreta. Aquests són funcionalitats que ha de fer la pàgina web de manera automàtica. I si no es preveuen aquestes necessitats, la web o botiga online, no podrà puntuar per aquests paràmetres, que habitualment s’associen amb les bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Per no tenir diferents adreces URL que retornin els mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els arxius robots.txt i sitemap.xml són dos arxius molt útils. El sitemap.xml, per facilitar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga virtual, i des de l’arxiu robots.txt s’escriuren, les instruccions per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

Un detall que és indispensable evitar, especialment perquè és dels més perjudicials per al posicionament de qualsevol pàgina o botiga on-line, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a scripts, CSS, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o bé executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats endarrereixen molt la càrrega, i els cercadors penalitzen aquests errors amb força severitat.

Una de les “noves” característiques (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que teòricament, els cercadors només inclouen entre els seus resultats de consultes amb dispositius mòbils i tauletes, pàgines amb disseny responsiu. Val la pena tenir-ho en compte, perquè aquest usuari cada vegada representa una part de públic més gran, i no es pot ignorar.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que hem explicat fins ara té com a finalitat aconseguir que el que es publiqui a les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines i botigues online possible.

Per aparèixer als resultats, el contingut pel que ens interessa que els usuaris ens trobin ha de ser a la pantalla que tracta d’allò a dins de la pàgina web o botiga online, I a més hi ha de ser amb una preeminència que ho deixi clar a Google. Per aquest motiu, cal fer servir els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

D’altra banda a les pantalles hi ha determinats camps en que, talment com si es tractés d’un llibre, es poden indicar uns conceptes que defineixen el fil conductor de cadascuna d’elles. Aquests llocs són entre altres; els links interns dels menús de la pàgina, els títols, i la metainformació de les pantalles… De manera que val la pena que en aquests apartats, s’hi afegeixin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. D’aquesta manera tindrà moltes més oportunitats de posicionar-se a Google.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres tipus de característiques que afecten una pàgina i es poden alterar directament, explicant que; hem de controlar la qualitat del contingut. Google recomana com a mínim unes 500 paraules als textos de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, El motiu és que així es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha més combinacions de paraules al text, llavors es podrà aparèixer en moltes més cerques, i per tant, rebre moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant a nivell de servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més adequada a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues on-line dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Matadepera:

Registrar dominis a Matadepera:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Matadepera:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació del seu projecte web o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Matadepera:

Per aquells clients als que els cal allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Matadepera:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Matadepera:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?