Detalls relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el SEO de pàgines web, i de botigues online

Més o menys tots hem sentit parlar del posicionament de webs o botigues online. El propòsit del posicionament sembla molt evident; aconseguir que la pàgina web o la botiga virtual aparegui en les millors posicions possible de Google, per aquelles cerques en que es poden trobar continguts rellevants a la nostra pàgina o botiga virtual.

En aquest apartat només estudiem els aspectes interns de la pàgina o la botiga on-line, és a dir, aquells que podem modificar directament. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diversos detalls molt variats de la pàgina web, o la botiga on-line.

I que es reparteixen en tres categories, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines web i botigues on-line que es troben al servidor:

Google considera que la rapidesa amb que es mostren les pantalles com una millora per l’experiència de l’usuari, i per tant aquest és un dels principals aspectes a valorar. Seria injust dir que la velocitat depèn en exclusiva del servidor, però que un servidor sigui ràpid és un requeriment indispensable pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics necessaris per veure una pàgina web o una botiga on-line estan comprimits, especialment amb connexions amb poc ample de banda, s’accelera la descàrrega. Llavors, mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Una altra de les premisses dels cercadors per ordenar els resultats de les cerques relacionada amb la velocitat per consultar les pàgines és que s’emmagatzemin les imatges a la memòria caché, gràcies al qual no cal descarregar tota la pantalla de la pàgina o botiga virtual que s’està visitant, sinó únicament els elements que no són estàtics, i els estàtics que no s’han descarregat, en els darrers X dies previs.

Fer servir CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) és una xarxa de servidors repartits per tot el món, on només s’hi conserven còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines web o botigues on-line. Serveixen per facilitar que els usuaris que es connectin a la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Navegar amb HTTPS://; Des de fa uns anys es poden activar certificats SSL gratuïts als servidors, el més popular és Let’s Encrypt. Així es disposa de segura, i l’usuari té més garanties. En conseqüència, la navegació segura agrada als cercadors, i serveix per millorar el posicionament de pàgines web.

Errors de contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al SEO que es troben a la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes formes, una de les principals és que per tal de que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar els camps. Alhora que també s’hauran de tractar alguns continguts de maneres especials. Per exemple generar imatges d’una mida concreta. Aquests són processos que ha de fer la programació de manera automàtica. Si no s’han tingut en compte aquests elements, la pàgina web o botiga on-line, no podrà puntuar per aquests conceptes, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

També cal estar al cas per evitar que es produeixi tenir més d’una adreça per accedir a la mateixa informació, i encara més en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online. Per fer-ho, la solució és indicar URL’s canòniques.

Els arxius robots.txt i sitemap.xml són dos arxius necessaris. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga on-line, i des de l’arxiu robots.txt s’escriuren, les instruccions per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

En la programació de les pàgines s’ha de vetllar especialment per evitar els enllaços trencats, consisteixen en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, estil, script… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar el fitxer que que ha d’executar per carregar la pantalla, la la pàgina necessita més temps per mostrar-se, i Google considerarà que la pàgina carrega molt apoc apoc.

En ser cada cop més important la quantitat d’usuaris que utilitzen el navegador des de mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels punts que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines web i botigues online, és que estiguin preparades per dispositius mòbils, no només tenir un disseny adaptatiu, també és molt recomanable, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per no equivocar-se en clicar-ne un o bé un altre.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web o botigues on-line que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha tractat cura, arribem al punt de tots per al posicionament d’una pàgina web: Els continguts.

En el punt en que “únicament” s’han d’escriure els textos, cal tenir en compte que en funció de com es escrigui la informació, i de l’ús que es faci dels espais de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, obtindrem un millor o pitjor posicionament, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, ens trobi a nosaltres.

Els camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes destacats de la pantalla. Es pot indicar la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres grups de característiques que afecten una pàgina i es poden administrar directament, explicant que; s’ha de tenir en compte la quantitat de text. Google recomana que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, El motiu és que així es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha un nombre més gran combinacions de paraules, llavors es podrà aparèixer en molts més resultats de cerca, i arribaran moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més adequada a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Montcada i Reixac:

Registrar dominis a Montcada i Reixac:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d’un sol espai. ​ En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Montcada i Reixac:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic disposem de paquets d’allotjament per gairebé totes les necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Montcada i Reixac:

Si l’usuari té múltiples dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Montcada i Reixac:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montcada i Reixac:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic tant de web com de botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?