Característiques del servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el posicionament de projectes web, i de botigues on-line

Per posicionar pàgines o botigues online s’apliquen diverses estratègies, la finalitat de les quals és que la pàgina que s’està preparant pugui puntuar millor a per les cerques d’interès per la pàgina web, o la botiga virtual.

Per aconseguir el milor posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels links de qualitat des d’altres llocs web, i altres factors externs, és necessari que internament a la pàgina, o la botiga virtual, es respectin algunes característiques que es troben repartides en diversos àmbits:


Algunes característiques que milloren el posicionament de pàgines i botigues online que tenen relació amb el servidor:

El temps necessari per poder veure una pàgina és un dels requeriments més importants a l’hora de que resulta còmoda, i Google ho valora des d’aquest punt de vista. Tot i que la immediatesa amb que es poden consultar, no només depèn del servidor, la velocitat del servidor és un aspecte important prioritària per ser bàsica, i imprescindible en el posicionament de pàgines web.

En l’actualitat pensant principalment terminals mòbils, que són els que més sovint tenen problemes velocitat de connexió, un dels factors que els cercadors valoren molt, és que els fitxers estiguin comprimits al servidor. Això és així per considerar que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el temps necessari per descomprimir-los.

Per ordenar els resultats, Google també té en compte altres requeriments que afecten la rapidesa de navegació, un d’ells és l’emmagatzematge de les imatges a la caché, cosa que permet no haver de descarregar tota la pantalla de la pàgina o botiga online que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i aquells que no han estat descarregats, en els darrers X dies previs.

Les CDN són una altra de les utilitats que es recomanen per millorar el posicionament de pàgines web. Una CDN és una xarxa de servidors repartits per tot el món, en que hi ha còpies dels elements estàtics de la pàgina web o botiga on-line. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que fa la consulta.

Utilitzar HTTPS:// Ja fa temps, els principals panells de control de servidors de dominis permeten activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Errors de contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Algunes característiques que afecten al posicionament a cercadors de pàgines i botigues virtuals que es troben a la programació:

Un dels criteris més destacats pels cercadors en valorar la qualitat de la programació de les pàgines web i botigues virtuals, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Habitualment aquests requeriments consisteixen en tractar algunes informacions de manera determinada, o afegir camps per incloure informació en un lloc determinat. Cal tenir presents aquests requeriments de metainformació, perquè només d’aquesta manera Google pot saber com avaluar el millor possible la pàgina web.

Una altra de les funcionalitats per posicionar pàgines web, catàlegs de productes i serveis, i botigues virtuals, és la utilització d’URL’s canòniques, que, en cas que hi hagi diverses adreces que envien a la mateixa pantalla, indicaran als cercadors quina d’aquestes adreces és la que ha d’aglutinar la rellevància de totes aquestes pantalles, i aparèixer als buscadors.

Altres aspectes a controlar en la programació d’una pàgina o botiga virtual, són la incorporació d’un sitemap.xml, i arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per ajudar que els cercadors puguin indexar millor i més adequadament les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment les pantalles de la pàgina web, facilitant que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina web o botiga virtual.

També, però si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, cal evitar els enllaços trencats cap a fitxers que s’hagin de mostrar. Perquè com que el sistema no els troba, s’alenteix la càrrega de la pantalla. El resultat és que els cercadors consideren que visitar aquella pàgina o botiga virtual no serà una bona experiència per a l’usuari.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels detalls que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines i botigues on-line, és que estiguin preparades per dispositius mòbils, no només tenir un disseny adaptatiu, també per exemple, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que es troben als continguts:

La preparació del servidor i una programació adequada tenint en compte les necessitats del posicionament, tenen com a finalitat aconseguir que els cercadors puguin accedir i interpretar molt millor allò que es publiqui a la pàgina web o botiga online.

En el punt en que “únicament” s’han d’elaborar els continguts, cal tenir en compte que segons com es prepari la informació, i de l’ús que es faci dels espais de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, obtindrem un millor o pitjor posicionament, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, ens trobi a nosaltres.

A les pantalles hi diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests espais cal incorporar-hi les paraules clau que s’han distribuït en planificar l’estructura de cadascuna (un terme per pantalla). Així pel terme exacte pel que es potenciï la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la quantitat de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força hi haurà poques combinacions de paraules, i si es posiciona una pantalla per un terme determinat, apareixerà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen com a mínim 500 paraules per cada pantalla, així es considera que hi ha suficient informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres clients aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Navarcles:

Registrar dominis a Navarcles:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des d‘una sola àrea privada. ​ En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. ​ D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Navarcles:

Addicionamement als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Navarcles:

Si l’usuari té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Navarcles:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Navarcles:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?