Característiques de servidor, programació i continguts de la pàgina web o la botiga virtual, que permeten millorar el SEO.

L’objectiu del posicionament és fer que la pàgina, o la botiga online aparegui als resultats dels cercadors tan amunt com sigui possible, per tal que qui faci cerques relacionades amb els tipus de productes o serveis que s’ofereix a la pàgina, o la botiga virtual, la trobin amb més facilitat.

En aquest apartat només estudiem els aspectes interns de la pàgina o la botiga on-line, és a dir, aquells que podem adaptar i tenim sota el nostre control. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diversos detalls molt variats de la pàgina, o la botiga on-line.

I que es reparteixen en tres grups, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines web i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

Per tal que el servidor ajudi en el posicionament de pàgines web, cal que entre altres coses, permeti navegar amb prou velocitat i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (fins i tot amb mòbil), resulti una bona experiència per al visitant.

En l’actualitat especialment per dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen problemes velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és que els fitxers es descarreguin comprimits des del servidor. Això és així per considerar que és superior l’estalvi de temps descarregant els fitxers comprimits, que el temps necessari per descomprimir-los.

Per al posicionament de pàgines web, els cercadors valoren altres configuracions que agilitzen la consulta de les pàgines o botigues virtuals. I una altra de les programacions que facilita agilitzar la velocitat de navegació, és estalviar-se descarregar el màxim d’arxius possible. Això s’aconsegueix desant les dades estàtiques en caché de l’ordinador durant un temps determinat.

Content Delivery Network (Xarxa d’Entrega de Continguts), també anomenades CDN. La seva funció també és fer que la pàgina web carregui més ràpid, tot i que el funcionament consisteix en que els elements estàtics CSS,imatges… es troben en una xarxa de diversos servidors arreu del món. Quan un usuari visita la pàgina web o botiga on-line, els elements estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar abans.

Navegar amb HTTPS://; Actualment els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, el més popular és Let’s Encrypt. Així es disposa de segura, i per tant ofereix més garanties. En conseqüència, agrada als cercadors, i serveix per millorar el posicionament de pàgines web.

Assegurar-se de no tenir url’s duplicades: Cal evitar que s’accedeixi a un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si es dóna aquesta situació a banda d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles a Google, i la web o botiga online rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al SEO que es troben a la programació:

Un dels criteris més destacats pels cercadors en valorar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues virtuals, és que incorporin i tinguin en compte les anomenades bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar algunes informacions de manera determinada, o afegir camps per incloure informació en un espai concret. És important que es tinguin presents aquests requeriments de metainformació, perquè només així Google pot saber com valorar adequadament la pàgina web.

Per evitar que diverses adreces mostrin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són dos arxius molt útils. El sitemap.xml, per facilitar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga online, i des de l’arxiu robots.txt s’indiquen entre altres, les instruccions per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

Un detall que cal evitar, especialment per com perjudica el posicionament de qualsevol pàgina web o botiga virtual, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a imatges, estils, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o bé executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats alenteixen molt la càrrega, i Google penalitza aquests errors amb força severitat.

En ser cada cop més important la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels aspectes que cal tenir present per al posicionament de pàgines web i botigues online, és que han d’estar preparades per dispositius mòbils, no només tenir un disseny adaptatiu, també és molt recomanable, per exemple, intentar que els botons estiguin prou separats entre ells com per no equivocar-se en clicar-ne un o bé un altre.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que hem explicat fins aquí s’ha tractat amb atenció, arribem al punt més important per al posicionament d’una pàgina: El contingut és l’aspecte més determinant per l’èxit d’una pàgina web.

Per poder aparèixer als resultats de Google o qualsevol altre dels cercadors, és indispensable que puguin interpretar d’alguna manera que aquella pantalla tracta d’allò que l’usuari del cercador vol trobar. I per allò d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment resultaran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

A les pàgines hi ha uns camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes principals de cada pantalla. Es pot indicar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, és molt recomanable que aparegui al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui diverses vegades al llarg dels blocs de text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres grups de factors que afecten una pàgina i es poden alterar directament, explicant que; s’ha de controlar la qualitat del contingut. Els cercadors recomanen que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, D’aquesta manera s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, també hi ha un nombre més gran combinacions de paraules al text, llavors es podrà sortir en moltes més cerques, i per tant, arribaran moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a les necessitats de cada client. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Navàs:

Registrar dominis a Navàs:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. ​ Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Navàs:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. En tots els hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Navàs:

Per aquells clients als que els cal allotjament per diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa societat o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Navàs:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquestes activitats poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Navàs:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


× +info?