Aspectes relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el SEO, i de botigues online

El posicionament consisteix en aplicar diverses estratègies, que serveixen per fer que el projecte obtingui millor puntuació a Google per les cerques d’interès per la pàgina web, o la botiga virtual.

Per aconseguir un bon posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels hipervincles d’altres pàgines, i la resta de factors externs, cal que internament a la pàgina, o la botiga on-line, es respectin algunes característiques en diversos àmbits:


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues online que tenen relació amb el servidor:

El temps que es triga en carregar una pàgina és un dels aspectes principals a l’hora de que resulta còmoda pel visitant, i els cercadors ho valoren des d’aquesta perspectiva. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar les pàgines o les botigues virtuals, no depèn únicament del servidor, la velocitat del servidor és un aspecte important prioritària per ser bàsica, i ineludible en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si els fitxers estàtics que s’han de descarregar del servidor per consultar una pàgina o una botiga online estan comprimits, especialment amb connexions amb poc ample de banda, s’accelera la descàrrega. Llavors, mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Per ordenar els resultats de les cerques, els cercadors també tenen en compte altres aspectes que influeixen en la velocitat de consulta de les pàntalles, un d’ells és que s’emmagatzemin les imatges a la caché, cosa que permet no haver de descarregarcada vegada tota la pantalla de la pàgina o botiga online que s’està visitant, sinó únicament els elements que no són estàtics, i els estàtics que no s’han descarregat, en els darrers X dies anteriors.

Una altra de les utilitats per millorar el posicionament de pàgines web són les CDN. Una CDN és una xarxa de servidors que estan per tot el món, als que hi ha còpies actualitzades dels elements estàtics de la pàgina web o botiga virtual. Aquesta xarxa serveix per entregar els continguts des del lloc que els pugui enviar més ràpid a l’usuari que visita la pàgina.

Navegació amb HTTPS://; Des de fa uns anys els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, com és el cas de Let’s Encrypt. Així es disposa de segura, i per tant ofereix més garanties. En conseqüència, agrada als cercadors, i serveix per millorar el posicionament de pàgines web.

Errors de contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es perjudica posicionament als cercadors.

Algunes característiques que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web i botigues virtuals, també és igualment imprescindible per aconseguir un bon posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar adequadament, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google necessita alguns camps que, en cas que no es trobin a la programació de la pàgina web o botiga online, no es podran completar, i no puntuaran. Si passa això, aquella pàgina no tindrà totes les oportunitats de ser valorada per google, i el posicionament no serà tan bo com podria.

Una altra de les utilitats per al posicionament de pàgines web, catàlegs de productes i serveis, i botigues on-line, és utilitzar URL’s canòniques, que, si hi ha diverses adreces que envien a la mateixa pantalla, indicaran als cercadors l’adreça que ha d’aglutinar la valoració de totes les pantalles, i aparèixer als resultats de les cerques.

Altres aspectes a tenir en compte en la programació d’una pàgina o botiga online, són la incorporació d’un sitemap.xml, i arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per tal que els cercadors puguin indexar millor i més adequadament les pantalles. Perquè tot i que indexaran igualment les pantalles de la pàgina web, facilitant que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga virtual.

Quan es programa alguna pàgina cal estar molt atent per evitar els enllaços trencats, consistents en que des de la pàgina s’enllaci amb qualsevol imatge, estil, script… que no es troba a la adreça URL a la que apunta l’enllaç. En no trobar l’arxiu que que ha d’executar per carregar la pantalla, la la pàgina necessita més temps per mostrar-se, i els cercadors consideraran que la pàgina és molt lenta.

Entre les “noves” característiques (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines web, és que teòricament, els cercadors només inclouen entre els seus resultats de consultes amb telèfons mòbils i tauletes, pàgines amb disseny responsiu. Val la pena recordar-ho, perquè aquest usuari cada vegada representa un percentatge de públic més gran, i cal arribar-hi.

Algunes característiques que afecten al SEO que que es troben als continguts:

La preparació del servidor i la programació adequada tenint en compte les necessitats del posicionament, tenen com a finalitat facilitar que els cercadors puguin accedir i valorar el millor possible allò que es publiqui a la pàgina o botiga online.

Per aparèixer als resultats dels cercadors, és indispensable que puguin interpretar d’alguna manera que aquella pantalla tracta del que l’usuari del cercador està buscant. I per tal d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment resultaran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

A les pàgines hi ha uns camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, són els conceptes més destacats de la pantalla. Entre altres paraules es pot posar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. A més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres grups de detalls que afecten una pàgina i es poden alterar directament, explicant que; hem de tenir en compte la longitud dels textos. Els cercadors recomanen que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, D’aquesta manera s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha més textos, també hi ha més combinacions de paraules al text, llavors es podrà sortir en molts més resultats de cerca, i per tant, rebre moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més adequada a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Òdena:

Registrar dominis a Òdena:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. ​ En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. ​ D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Òdena:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de web, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Òdena:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Òdena:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Òdena:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?