Característiques que ajuden a millorar el posicionament de , pàgines i botigues on-line, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

Per posicionar pàgines web o botigues virtuals s’apliquen diverses regles, la finalitat de les quals és que la pàgina que s’està preparant pugui puntuar millor a Google pels conceptes d’interès per la pàgina, o la botiga online.

Hi ha tres àmbits que podem modificar directament, que afecten al posicionament de pàgines web. Per fer-ho es pot actuar realitzant adaptacions per optimitzar el SEO aconseguir el millor posicionament possible. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Algunes característiques que modifiquen el posicionament de pàgines web i botigues virtuals que es troben al servidor:

El temps que es triga en mostrar una pàgina és un dels aspectes principals per considerar que és una bona experiència, i els cercadors ho valoren des d’aquest punt de vista. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar, no depèn únicament del servidor, la velocitat del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i ineludible en el posicionament de pàgines web.

Si es comprimeixen els arxius estàtics, en considerar que s’estalvia més temps en baixar-los que el que caldrà per descomprimir-los, els cercadors interpreten que la pàgina web és més ràpida, Per tant, la compressió d’imatges i arxius és un factor a tenir en compte per aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Per al posicionament de pàgines web, Google té en compte una quantitat considerable de criteris que potencialment poden accelerar que es mostrin les pàgines web o botigues virtuals. I una altra de les maneres que serveix per augmentar la velocitat de descàrrega de pantalles, és estalviar-se descarregar el màxim de fitxers possible. Això s’aconsegueix conservant els elements estàtics en caché de l’ordinador durant un temps determinat.

Utilització de CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) és una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que només s’hi emmagatzemen còpies dels elements estàtics, com arxius d’imatge, CSS, scripts de pàgines o botigues online. La finalitat d’aquestes còpies de fitxers, és que els usuaris que es connectin a la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Activar el certificat SSL. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. En activar el certificat de seguretat la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat és una millora en l’experiència del visitant, permet millorar el posicionament de pàgines web.

Evitar el contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Algunes característiques que afecten al posicionament a cercadors de pàgines web i botigues online que es troben a la programació:

Un dels criteris més rellevants pels cercadors en avaluar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues on-line, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Habitualment aquests requeriments consisteixen en tractar certa informació de manera determinada, o afegir camps per incloure una informació en un lloc concret. Cal tenir en compte aquests requeriments de metainformació, perquè només d’aquesta manera els cercadors poden avaluar adequadament la pàgina web.

Una altra de les funcionalitats per posicionar pàgines, catàlegs de productes i serveis, i botigues virtuals, és utilitzar URL’s canòniques, que, si hi ha múltiples adreces que envien a als mateixos continguts, indicaran als cercadors quina d’aquestes adreces és la que ha d’aglutinar la rellevància de totes aquestes pantalles, i aparèixer als buscadors.

Altres detalls a tenir en compte de la programació d’una pàgina o botiga online, són la incorporació d’un sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per fer que els cercadors puguin indexar millor i més ràpid les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment els continguts de la pàgina web, facilitant que els cercadors els indexin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina web o botiga online.

També, però si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, és prioritari enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que siguin necessaris. Perquè com que el sistema no els troba, s’alenteix la càrrega de les pantalles. El resultat és que els cercadors consideren que molt possiblement visitar aquella pàgina o botiga online no serà una bona experiència per al visitant.

Entre les “noves” característiques requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines web, és que teòricament, els cercadors únicament inclouen entre els resultats de consultes amb terminals mòbils i tauletes, pàgines amb disseny adaptatiu. Val la pena no oblidar-ho, perquè aquest tipus d’usuari cada vegada és una part de públic més gran, i cal arribar-hi.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que es troben als continguts:

La preparació del servidor i la programació adequada per al posicionament, tenen com a finalitat ajudar a que els cercadors puguin llegir i valorar molt millor el que es publiqui a la pàgina web o botiga online.

Per aparèixer als resultats, allò pel que volem que ens trobin ha de ser a la pantalla que tracta d’allò a dins de la pàgina o botiga on-line, I a més amb una rellevància que ho deixi clar als cercadors. Per aquest motiu, s’han de les paraules clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

A les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests llocs cal incorporar-hi les paraules clau que s’han establert en la planificació de l’estructura de cadascuna d’elles (un terme per pantalla). Així pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb altres paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà sortir en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Per acabar amb aquesta repassada ràpida dels aspectes bàsics per posicionar pàgines web i botigues online, només una darrera recomanació; a totes les pàgines dels llocs web, és indispensable que hi hagi una mínima quantitat de text en el total de informació de la pantalla. I es recomana que a cada pantalla, S’hi escriguin un mínim de 500 paraules, encara que altres fonts en recomanen unes 1000. En blogs sí que pot ser millor publicar posts d’unes 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Però quan els textos s’escriuen amb la intenció de captar visites des de cercadors, dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres clients aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Piera:

Registrar dominis a Piera:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. ​ Però si s’estima més que li registrem els dominis, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Piera:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Piera:

Si l’usuari necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Piera:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Piera:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar la seva web o botiga virtual. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?