Característiques de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga on-line, que permeten millorar el posicionament als cercadors.

Més o menys tothom ha sentit parlar del posicionament de webs o botigues on-line. Posicionar qualsevol projecte té un propòsit; que el lloc web o la botiga on-line aparegui en les primeres posicions de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts rellevants a la nostra pàgina web o botiga online.

Per obtenir un bon posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els hipervincles d’altres llocs web, i la resta de factors externs, cal que internament a la pàgina web, o la botiga on-line, es compleixin algunes condicions que es troben repartides en diversos àmbits:


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

Per tal que el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que permeti que les pàgines, o les botigues on-line es carreguin amb prou rapidesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (també amb el mòbil), sigui una experiència agradable per al visitant.

En l’actualitat pensant principalment dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen incidències velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és la compressió de fitxers al servidor. Aquesta valoració es basa en que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Una altra de les premisses dels cercadors per organitzar els resultats de les cerques relacionada amb la velocitat de navegació, és l’emmagatzematge de les imatges a la caché del navegador, gràcies al qual no cal descarregarcada vegada tota la pantalla de la pàgina web o botiga on-line que s’està visitant, sinó únicament els elements que no són estàtics, i aquells que no s’han descarregat, en els darrers X dies anteriors.

Les CDN es tracta d’una altra de les utilitats que es recomanen per millorar el posicionament de pàgines web. Una CDN és una xarxa de servidors que estan per tot el món, als que hi ha còpies actualitzades dels elements estàtics de la pàgina o botiga on-line. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que tingui una comunicació més ràpida amb l’usuari que visita la pàgina.

Navegació amb HTTPS://; Des de fa uns anys els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, com és el cas de Let’s Encrypt. Així es disposa de segura sobre HTTPS, i l’usuari té més garanties. En conseqüència, la navegació segura agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Una de les penalitzacios habituals a Google, té la causa en que hi ha diverses adreces de la pàgina web quepermeten accedir a una mateixa informació. Això pot passar quan es pot accedir al mateix contingut amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, indicant al servidor si es vol utilitzar WWW, i fent una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Algunes característiques que afecten al SEO que es troben a la programació:

La programació de les pàgines i botigues on-line, és un altre element imprescindible per aconseguir un bon posicionament possible. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google utilitza diversos camps que, en cas que no s’incorporin a la programació de la web o botiga online, no es podran omplir, i no puntuaran. Quan passi això, aquella pàgina no tindrà totes les oportunitats de ser valorada per google, i el seu posicionament no serà tan bo com podria.

Una altra de les funcionalitats per al posicionament de pàgines web, catàlegs de productes i serveis, i botigues on-line, és utilitzar URL’s canòniques, que, si hi ha diverses adreces que mostren la mateixa pantalla, indicaran als cercadors quina d’aquestes adreces ha d’aglutinar la valoració de totes aquestes pantalles, i aparèixer als resultats de les cerques.

En una pàgina web, hi ha dos fitxers necessaris per al posicionament, que podem confirmar molt fàcilment si s’han creat; el sitemap.xml que ha de contenir (o portar a) un llistat amb les adreces url de tota la pàgina web o botiga on-line, i l’arxiu robots.txt. Per consultar-los, només s’ha d’escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

També, però si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, s’ha d’evitar que hi hagi enllaços trencats cap a fitxers que s’hagin de mostrar. Perquè en no trobar-los, alenteixen la càrrega de la pantalla. I en conseqüència els cercadors consideren que molt possiblement visitar aquella pàgina o botiga virtual no resultarà ser una bona experiència per al visitant.

Un altra necessitat ineludible de les pàgines web i botigues online, és que siguin responsives. És a dir, que estiguin preparades per diferents mides de pantalla. L’objectiu és donar la millor experiència possible, tant a qui navega amb un PC, com a qui ho fa amb un terminal mòbil, o una tauleta.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que s’ha fet fins ara té com a finalitat assolir que el que es publiqui a les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines i botigues online possible.

Per aparèixer als resultats de Google o qualsevol altre dels cercadors, necessiten que puguin interpretar d’alguna manera que la pantalla tracta d’allò que l’usuari del cercador vol trobar. I per allò d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que considera que seran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

Per tal d’aprofitar-los, hem de tenir present que a les pantalles hi ha uns camps en que, talment com si es tractés d’un llibre, s’hi poden escriure unes paraules clau que defineixen el fil argumental de cadascuna d’elles. Aquests espais són entre altres; els links interns dels menús de la pàgina web, els títols, i la metainformació de les pantalles… De manera que és necessari que en aquests espais, s’hi trobin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. Per tal que tingui moltes més oportunitats de posicionar-se als cercadors.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres tipus d’aspectes que afecten una pàgina i es poden modificar directament, explicant que; hem de tenir en compte la quantitat de text. Google recomana que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha un major nombre de combinacions de paraules, llavors es podrà sortir en moltes més cerques, i per tant, rebre moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb garanties l’optimització SEO més convenient a les necessitats de cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Polinyà:

Registrar dominis a Polinyà:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres des d‘una sola àrea privada. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Polinyà:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans de hosting, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades als apartats d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Polinyà:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per un nombre de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Polinyà:

A més de l’allotjament de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Polinyà:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


× +info?