Detalls de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga on-line, que afecten al SEO.

Poc o molt tots hem sentit parlar de posicionar pàgines o botigues online. La finalitat del posicionament sembla molt evident; que el lloc web o la botiga online aparegui en les primeres posicions de Google, per les cerques en que es poden trobar continguts de la nostra pàgina o botiga online.

Si només estudiem els aspectes interns de la pàgina web o la botiga online, és a dir, aquells que podem adaptar i tenim sota el nostre control. El posicionament de pàgines web consisteix en millorar diverses característiques variades de la pàgina web, o la botiga online.

I que es divideixen en tres grups, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues on-line que es troben al servidor:

Google valora la velocitat en la navegació perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i aquest és un dels primers requisits a tenir en compte. Seria injust dir que la velocitat depèn en exclusiva del servidor, però que un servidor sigui ràpid és un requeriment indispensable pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics que s’han de descarregar del servidor per mostrar una pàgina web o una botiga online estan comprimits, i encara més en cas de connexions amb poc ample de banda, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. I mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els elements que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Una altra de les consideracions de Google per organitzar els resultats de les cerques relacionada amb la velocitat de navegació, és que s’emmagatzemin les imatges a la memòria caché, cosa que permet no haver de descarregarcada vegada tota la pantalla de la pàgina o botiga on-line que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i aquells que no s’han descarregat, durant els darrers X dies anteriors.

Fer servir CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN consisteix en una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que únicament s’hi conserven còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines o botigues on-line. La finalitat d’aquestes còpies de fitxers, és que els usuaris que es connectin a la pàgina web, descarreguin els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Navegació amb HTTPS://; Actualment els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, com és el cas de Let’s Encrypt. Aquesta navegació és segura sobre HTTPS, i per tant ofereix més garanties. En conseqüència, la navegació segura agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Assegurar-se de no tenir url’s duplicades: És prioritari evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si es dóna aquesta situació a banda d’altres inconvenients, als cercadors hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la pàgina web o botiga online rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines i botigues on-line que es troben a la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes formes, entre les més destacades hi ha que per tal de poder incloure la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar determinats espais. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts d’una manera determinada. Per exemple modificar els títols per generar URL’s funcionals. Aquests són tasques que ha de fer la pàgina web automàticament. I si no es preveuen aquestes necessitats, la pàgina o botiga online, no podrà puntuar per aquests paràmetres, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

També cal estar atents i evitar tenir més d’una adreça per la mateixa informació, especialment en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line. Per fer-ho, la solució és utilitzar URL’s canòniques.

Altres aspectes a controlar en la programació d’una pàgina web o botiga online, són la incorporació d’un sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests fitxers serveixen per tal que els cercadors indexin millor i més adequadament les pantalles. Perquè tot i que indexaran igualment els continguts de la pàgina web, si es facilita que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina web o botiga virtual.

Quan es programa alguna pàgina s’ha de vetllar especialment per evitar els enllaços trencats, consisteixen en que des de la pàgina s’enllaci amb qualsevol imatge, estil, guió… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar l’arxiu que que ha d’executar per carregar la pantalla, la pàgina triga més temps abans de mostrar-se, i els cercadors consideraran que la pàgina és molt lenta.

En ser cada cop més important la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels detalls que cal tenir present per al posicionament de pàgines i botigues online, és que estiguin preparades per terminals mòbils, no únicament, també per exemple, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per evitar que erròniament volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues online que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que hem explicat fins aquest moment té com a objectiu assolir que el contingut de les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines i botigues online possible.

Per aparèixer als resultats, el contingut pel que ens interessa que els usuaris ens trobin ha de ser a la pantalla que tracta d’aquell tema a dins de la pàgina o botiga virtual, I a més hi ha de ser amb una preeminència que ho deixi clar a Google. Per aquest motiu, cal utilitzar les paraules clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

A les pàgines hi ha uns camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, seran els conceptes principals de la pantalla. Entre altres paraules es pot indicar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. A més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Una darrera recomanació, cal tenir en compte la quantitat de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força també hi haurà poques combinacions de paraules, de manera que si es posiciona una pantalla per un terme determinat, apareixerà a poques cerques. La segona és que es recomanen un mínim de 500 paraules per pantalla, així consideren que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més adequada a les necessitats de cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les web i botigues on-line dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Rajadell:

Registrar dominis a Rajadell:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. ​ En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Rajadell:

Com a complement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic disposem de paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Rajadell:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rajadell:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir els plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Rajadell:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues online. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?