Aspectes que ajuden a millorar el posicionament de projectes web, pàgines web i botigues on-line, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Més o menys tots hem sentit parlar de posicionar llocs web o botigues on-line. Posicionar un projecte té un propòsit; que la pàgina o la botiga virtual aparegui en les primeres posicions de Google, per les cerques en que es poden trobar continguts de la nostra pàgina o botiga on-line.

En aquest apartat només estudiem els aspectes interns de la pàgina o la botiga online, és a dir, aquells que nosaltres podem modificar i tenim sota el nostre control. El posicionament de pàgines web consisteix en millorar diversos detalls molt diferents de la pàgina, o la botiga virtual.

I que es divideixen en tres grups, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

El temps necessari per carregar una pàgina és un dels aspectes principals a l’hora de que resulta agradable, i els cercadors ho valoren des d’aquesta perspectiva. Tot i que la immediatesa amb que es poden consultar les pàgines o les botigues virtuals, no depèn únicament del servidor, la velocitat del servidor és un aspecte important prioritària per ser bàsica, i imprescindible en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si els fitxers estàtics necessaris per mostrar una pàgina web o una botiga online estan comprimits, i encara més en cas de connexions de baixes prestacions, s’accelera la descàrrega. Llavors, mentre s’acaben de descarregar elselements, descomprimeix i mostra els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Activar la memòria caché del navegador: Si quan es navega per una pàgina web o botiga virtual de manera sovintejada, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc una darrere l’altra, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria caché del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina web o botiga online, no s’haurà de descarregar novament tota, i per tant es podrà consultar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

CDN. També serveixen per fer que la pàgina web carregui més ràpid, però en aquest cas el mecanisme consisteix en que els elements estàtics es troben en una xarxa de diversos servidors arreu del món. Quan un usuari accedeix a la pàgina web o botiga virtual, els elements estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar més ràpid.

Activar el certificat SSL. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat com una millora en l’experiència del’usuari, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Oferir continguts únics a la pàgina web: És prioritari evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si això passa a banda d’altres inconvenients, a Google hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la pàgina web o botiga online rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al SEO que es troben a la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes maneres, una de les principals és que per tal de poder incloure la metainformació requerida pels cercadors, cal preveure-ho, i preparar els camps. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts concrets d’una manera determinada. Per exemple generar imatges d’una mida per mostrar-les per pantalla. Es tracta de tasques que ha de fer la programació automàticament. I si no es preveuen aquestes necessitats, la web o botiga online, no podrà puntuar per aquests elements, que habitualment es relacionen amb les bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Una altra de les eines útils per posicionar pàgines, catàlegs de productes i serveis, i botigues online, és utilitzar URL’s canòniques, les quals, en cas que hi hagi múltiples adreces que mostren la mateixa pantalla, indicaran als cercadors l’adreça que ha d’aglutinar la rellevància de totes les pantalles, i aparèixer als buscadors.

En una pàgina web, hi ha d’haver dos fitxers útils per al posicionament, que podem comprovar molt fàcilment si s’han creat; el sitemap.xml que ha de contenir (o portar a) un llistat amb les adreces url de tota la pàgina web o botiga online, i el fitxer robots.txt. Per accedir a aquests fitxers, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

També, tot i que si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, és prioritari enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que s’hagin de mostrar. Perquè com que el sistema no els troba, alenteixen la càrrega de la pantalla. El resultat és que els cercadors interpreten que molt possiblement visitar aquella pàgina web o botiga virtual no resultarà ser una bona experiència per al visitant.

Una de les “noves” necessitats (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines web, és que en teoria, els cercadors únicament ofereixen entre els seus resultats de consultes amb telèfons mòbils i tauletes, pàgines que estan adaptades per navegar amb terminal mòbil. Cal no oblidar-ho, perquè aquest usuari cada vegada és un percentatge de públic més gran, i no es pot ignorar.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues online que que es troben als continguts:

Tot el que s’ha explicat fins ara té com a objectiu facilitar que el contingut de les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues online possible.

Per estar entre els resultats, allò pel que volem que ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina o botiga online, I a més amb una preeminència que ho deixi clar als cercadors. Amb aquest objectiu, s’han de els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

A totes les pantalles hi diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests espais cal incorporar-hi les paraules clau que s’han definit en planificar l’estructura de cadascuna d’elles (un concepte clau per pantalla). D’aquesta manera pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà ser als resultats d’ una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, inevitablement també hi haurà poques paraules, i en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen com a mínim 500 paraules per cada pantalla, així consideren que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més convenient a cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les web i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Ripollet:

Registrar dominis a Ripollet:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. ​ En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. ​ D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Ripollet:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de dominis, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per gestionar els serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es poden consultar a les pantalles de hosting de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Ripollet:

Quan l’usuari necessita allotjar diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Ripollet:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Ripollet:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?