Característiques a tenir en compte per millorar el SEO de projectes web, pàgines web i botigues virtuals, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Per posicionar webs o botigues virtuals s’apliquen diverses regles, que serveixen per fer que el projecte obtingui millor puntuació a pels conceptes clau per la pàgina web, o la botiga on-line.

Per aconseguir un bon posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els enllaços de qualitat des d’altres llocs web, i la resta de factors externs, cal que internament a la pàgina, o la botiga virtual, es respectin algunes característiques en diversos àmbits:


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines i botigues online que tenen relació amb el servidor:

El temps necessari per carregar una pàgina és un dels requeriments més importants a l’hora de que és una bona experiència pel visitant, i Google ho valora des d’aquesta perspectiva. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar les pàgines web o les botigues virtuals, no depèn únicament del servidor, la rapidesa del servidor és un aspecte important prioritària per ser bàsica, i ineludible en el posicionament de pàgines web.

En comprimir fitxers que s’han de descarregar del servidor, en considerar que l’estalvi de temps per descarregar, és superior al que caldrà per descomprimir-los, els cercadors consideren que la pàgina web és més ràpida, Per tant, la compressió d’imatges i arxius és una pràctica que ajuda per aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Utilitzar la caché del navegador: Si es consulta una pàgina web o botiga online amb freqüència, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria caché del dispositiu, en tornar a descarregar aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina o botiga virtual, no s’haurà de tornar a descarregar tota, i per tant es podrà veure més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

Utilització de CDN’s per navegar més ràpid: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) consisteix en una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que només s’hi conserven còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines o botigues online. Serveixen per facilitar que els usuaris que es connectin a la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Ja fa temps, la majoria de panells de control ofereixen la posssibilitat d’activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Errors de contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es perjudica posicionament als cercadors.

Algunes característiques que afecten al posicionament a cercadors de pàgines i botigues online que es troben a la programació:

Un dels aspectes més rellevants per Google en valorar la qualitat de la programació de les pàgines web i botigues virtuals, és que incorporin i tinguin en compte les anomenades bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar algunes informacions d’una manera determinada, o afegir camps per incloure una informació en un lloc determinat. Cal tenir en compte aquests requeriments de metainformació, perquè d’aquesta manera els cercadors poden valorar adequadament la pàgina web.

Per no tenir diverses adreces URL que retornin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els arxius robots.txt i sitemap.xml són arxius necessaris. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga virtual, i des de l’arxiu robots.txt s’indiquen, les ordres per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

També, però si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, és prioritari enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que siguin necessaris. Perquè en no trobar-los, s’alenteix la càrrega de les pantalles. I en conseqüència els cercadors interpreten que molt possiblement visitar aquella pàgina web o botiga virtual no resultarà una bona experiència per al visitant.

En ser cada cop una proporció més important la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels punts que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines web i botigues online, és que han d’estar preparades per dispositius mòbils, no només tenir un disseny responsiu, també per exemple, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per no equivocar-se en clicar-ne un o bé un altre.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que s’ha explicat fins aquest moment té com a objectiu assolir que el que es publiqui a les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues on-line possible.

En el punt en que “únicament” s’han de redactar els continguts, cal tenir en compte que segons com es escrigui la informació, i de l’ús que es faci dels espais de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, la pàgina es posicionarà millor o pitjor, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, la vegi entre els resultats.

A les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per indicar la temàtica. En aquests camps cal incorporar-hi les paraules clau que s’han distribuït en la planificació de l’estructura de cadascuna d’elles (un concepte clau per pantalla). Així pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la quantitat de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, per força hi haurà poques combinacions de paraules, de manera que en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, apareixerà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen un mínim de 500 paraules per pantalla, així consideren que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’estratègia més convenient a les necessitats de cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Rubí:

Registrar dominis a Rubí:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres des d’un sol espai. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Rubí:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’hospedatge web, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els hostings inclouen un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es poden consultar a les pantalles d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Rubí:

Quan l’usuari necessita allotjar diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Rubí:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Rubí:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar millor la seva web o botiga online. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga online , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?