Característiques de servidor, programació i continguts de la pàgina o la botiga online, que ajuden a millorar el posicionament als cercadors.

Més o menys tots hem sentit parlar del posicionament de llocs web o botigues online. Posicionar qualsevol projecte té un propòsit; aconseguir que la pàgina o la botiga online aparegui en les primeres posicions de Google, per aquelles cerques en que es poden trobar continguts de la nostra pàgina o botiga on-line.

Per aconseguir un bon posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els links de qualitat des d’altres pàgines, i altres elements externs, cal que internament a la pàgina web, o la botiga online, es respectin algunes característiques que es troben repartides en diversos àmbits:


Algunes característiques que milloren el posicionament de pàgines web i botigues virtuals que es troben al servidor:

El temps que es triga en mostrar una pàgina és un dels requeriments principals per considerar que és agradable per l’usuari, i els cercadors ho valoren des d’aquesta perspectiva. Tot i que la immediatesa amb que es poden consultar les pàgines web o les botigues virtuals, no depèn únicament del servidor, la velocitat del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i imprescindible en el posicionament de pàgines web.

En comprimir fitxers que s’han de descarregar del servidor, en considerar que l’estalvi de temps per descarregar, és superior al que caldrà per descomprimir-los, Google interpreta que la pàgina web carrega més ràpid, Per tant, la compressió d’imatges i arxius és un factor que ajuda per aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Per ordenar els resultats, Google també té en compte altres detalls que afecten la velocitat de consulta de les pàntalles, un d’ells és que s’emmagatzemin les imatges a la caché del navegador, cosa que permet no haver de descarregarcada vegada tota la pantalla de la pàgina web o botiga on-line que s’està visitant, sinó només els elements que no són estàtics, i els estàtics que no s’han descarregat, durant els darrers X dies previs.

Una altra de les utilitats per optimitzar el posicionament de pàgines web són les CDN. Una CDN és una xarxa de servidors que estan per tot el món, en que hi ha còpies de tots els elements estàtics de la pàgina o botiga online. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que fa la consulta.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control de servidors de dominis permeten activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha cap excusa per no activar un certificat SSL, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Evitar el contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes formes, entre les més destacades hi ha que per poder incloure la metainformació requerida pels cercadors, cal preveure-ho, i preparar els camps. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts concrets d’una manera determinada. Per exemple modificar els títols per generar adreces URL’s funcionals. Es tracta de processos que ha de fer la programació automàticament. Si no s’han tingut en compte aquests elements, la pàgina web o botiga online, no podrà puntuar per aquests conceptes, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

També cal prestar atenció per evitar que es produeixi la duplicitat d’adreces URL, especialment en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals. Per fer-ho, la solució és utilitzar URL’s canòniques.

Els arxius robots.txt i sitemap.xml són dos fitxers molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga on-line, i des de l’arxiu robots.txt s’escriuren, les ordres per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

També, tot i que en aquest cas les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, cal evitar els enllaços trencats cap a fitxers que siguin necessaris. Perquè en no trobar-los, alenteixen la càrrega de la pantalla. El resultat és que els cercadors interpreten que visitar aquella pàgina o botiga online no serà una bona experiència per a l’usuari.

En ser cada cop una proporció més important la quantitat d’usuaris que visiten pàgines web des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels detalls que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines i botigues online, és que han d’estar preparades per terminals mòbils, no només tenir un disseny adaptatiu, també és molt recomanable, per exemple, fer els possibles per tal que els botons estiguin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha gestionat cura, arribem al punt principal per al posicionament d’una botiga virtual: Els continguts.

Per estar entre els resultats, el contingut pel que ens interessa que els usuaris ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina o botiga on-line, I a més hi ha de ser amb una preeminència que ho deixi clar a Google. Amb aquest objectiu, s’han de els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

Els camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes destacats de cada pantalla. Es pot posar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Per finalitzar la revisió de les característiques principals dels tres tipus de factors que afecten una pàgina i es poden administrar directament, explicant que; s’ha de controlar la qualitat del contingut. Google recomana com a mínim unes 500 paraules als textos de cada pantalla, algunes anàlisis van més enllà, i en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha més combinacions de paraules, llavors es podrà aparèixer en moltes més cerques, i per tant, arribaran moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines web i botigues on-line dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sabadell:

Registrar dominis a Sabadell:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres de dominis des d’un sol espai. ​ En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. ​ Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sabadell:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de web, que semple incorporen àrea d’administració per gestionar els serveis . En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades als apartats d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sabadell:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per un nombre de dominis considerable, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sabadell:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sabadell:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per posicionar la seva pàgina o botiga virtual. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?