Aspectes relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el posicionament, i de botigues online

Més o menys tothom ha sentit parlar del posicionament de webs o botigues virtuals. La finalitat del posicionament sembla molt evident; que la pàgina o la botiga virtual aparegui en les primeres posicions de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts rellevants a la nostra pàgina web o botiga virtual.

En aquest apartat ens limitem als aspectes interns de la pàgina o la botiga virtual, és a dir, aquells que podem adaptar directament. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diverses característiques diferents de la pàgina, o la botiga online.

Aquests aspectes es poden treballar des de tres àmbits, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Algunes característiques que milloren el posicionament de pàgines web i botigues virtuals que tenen relació amb el servidor:

El temps que es triga en carregar una pàgina és un dels requeriments més importants a l’hora de que és agradable, i els cercadors ho valoren des d’aquesta perspectiva. Tot i que la immediatesa amb que es poden consultar les pàgines o les botigues online, no depèn únicament del servidor, la velocitat del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i ineludible en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics necessaris per veure una pàgina web o una botiga virtual estan comprimits, especialment amb connexions de baixes prestacions, s’accelera la descàrrega. Llavors, mentre s’acaben de descarregar elselements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els elements que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Utilitzar la memòria caché del navegador: Si es visita una pàgina web o botiga virtual de manera sovintejada, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria caché del dispositiu, en tornar a descarregar aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina web o botiga virtual, no s’haurà de descarregar novament tota la informació, i per tant es podrà veure més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

Content Delivery Network (Xarxa d’Entrega de Continguts), també anomenades CDN. També serveixen per fer que la pàgina web carregui més ràpid, però en aquest cas el mecanisme consisteix en repartir les imatges CSS i altres elements estàtics una xarxa de diversos servidors arreu del món. Quan un usuari visita la pàgina o botiga on-line, els fitxers estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar abans.

Activar el certificat SSL per la navegació. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar que aquesta seguretat com una millora en l’experiència del’usuari, permet millorar el posicionament de pàgines web.

Errors de contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es perjudica posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al SEO que es troben a la programació:

La programació de les pàgines web i botigues on-line, és igualment imprescindible per tenir un bon posicionament possible. Entre molts altres motius, perquè per valorar adequadament, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, els cercadors utilitzen alguns camps que, en cas que no es trobin a la programació de la pàgina o botiga on-line, no es podran completar, i no puntuaran. Si passa això, la pàgina no tindrà les mateixes oportunitats de ser valorada adequadament pels cercadors, i el posicionament no serà tan bo com podria.

També cal prestar atenció per evitar que es produeixi la duplicitat d’adreces URL, especialment en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line. Això es pot fer indicant URL’s canòniques.

Altres aspectes a controlar en la programació d’una pàgina o botiga online, són la incorporació d’un sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per fer que els cercadors indexin millor i més ràpid els continguts. Perquè tot i que indexaran igualment les pantalles de la pàgina web, si es facilita que els cercadors els indexin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina web o botiga on-line.

Un detall que és indispensable evitar, especialment per com empitjora el posicionament de qualsevol pàgina o botiga online, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a scripts, estils, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o executar en una pantalla. Perquè els enllaços trencats endarrereixen la càrrega, i Google penalitza aquests errors amb força severitat.

Un altra necessitat ineludible de les pàgines i botigues online, és que siguin responsives. És a dir, que s’adaptin a diferents mides de pantalla. L’objectiu és donar la millor experiència possible, tant a qui navega amb un PC, com a qui ho fa amb un terminal mòbil, o una tauleta.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

La preparació del servidor i la programació adequada tenint en compte les necessitats del posicionament, permeten facilitar que els cercadors puguin accedir i interpretar molt millor el que es publiqui a la pàgina web o botiga on-line.

En el punt en que “només” s’han de redactar els textos, no es pot oblidar que segons com es redacti la informació, i de l’ús que es faci dels espais de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, obtindrem un millor o pitjor posicionament, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, ens trobi a nosaltres.

A les pàgines hi ha uns camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes principals de la pantalla. Entre altres paraules es pot posar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, és molt recomanable que aparegui al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres tipus de detalls que afecten una pàgina i es poden modificar directament, explicant que; s’ha de tenir en compte la quantitat de text. Els cercadors recomanen com a mínim unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, algunes anàlisis van més enllà, i en recomanen 1000, El motiu és que així es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha un major nombre de combinacions de paraules al text, llavors es podrà sortir en molts més resultats de cerca, i rebre moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant a nivell de servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sallent:

Registrar dominis a Sallent:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres des de la mateixa pàgina. ​ En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. ​ Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sallent:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament web, que semple incorporen una àrea privada per gestionar els serveis contractats. En tots els allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest extra En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan explicades a les pantalles de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sallent:

Per aquells clients als que els cal hosting per diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei de hosting. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sallent:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sallent:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic webs i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?