Detalls de servidor, programació i continguts de la pàgina web o la botiga online, que ajuden a millorar el SEO.

Més o menys tots hem sentit parlar de posicionar pàgines o botigues on-line. La finalitat del posicionament sembla molt evident; aconseguir que la pàgina web o la botiga online aparegui en les millors posicions possible de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina web o botiga virtual.

Hi ha tres àmbits interns, que afecten al posicionament de pàgines web, en els que es ponden fer tasques per optimitzar el SEO de manera que les característiques internes de la pàgina web, o la botiga online permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

Per tal que el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que permeti que lespàgines web, o les botigues online es carreguin amb prou immediatesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (amb qualsevol dispositiu), resulti una experiència agradable per al’usuari.

En l’actualitat especialment per terminals mòbils, que són els que més sovint tenen inconvenients amb la velocitat de connexió, un dels factors que els cercadors valoren molt, és que els fitxers estiguin comprimits al servidor. Això és així per considerar que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el temps necessari per descomprimir-los.

Utilitzar la caché del navegador: Si es navega per una pàgina o botiga online de manera sovintejada, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc una darrere l’altra, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria del dispositiu, en tornar a descarregar aquella pàgina, o bé una altra pantalla d’aquella pàgina web o botiga on-line, no s’haurà de tornar a descarregar tota la informació, i la pàgina es podrà mostrar més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

Utilitzar CDN’s per navegar més ràpid: Una CDN és una xarxa de servidors repartits per tot el món, on només s’hi conserven còpies dels elements estàtics, com arxius d’imatge, CSS, scripts de pàgines web o botigues online. Serveixen per facilitar que els visitants de la pàgina web, descarreguin els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Navegar amb HTTPS://; Actualment els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, com és el cas de Let’s Encrypt. Aquesta navegació és segura, i el visitant té més garanties. En conseqüència, la navegació segura agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Oferir continguts únics a la pàgina web: És prioritari evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si es dóna aquesta situació a banda d’altres inconvenients, a Google hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines i botigues on-line, és igualment imprescindible per aconseguir el millor posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar adequadament, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, els cercadors necessiten alguns camps que, en cas que no s’incorporin a la programació de la pàgina web o botiga online, no es podran omplir, i no puntuaran. Quan passi això, aquella pàgina no tindrà totes les oportunitats de ser valorada adequadament per google, i el posicionament no serà tan bo com podria.

També cal prestar atenció i evitar que es produeixi la duplicitat d’adreces URL, i encara més en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line. Per fer-ho, la solució és activar URL’s canòniques.

Dues altres funcionalitats a controlar en la programació d’una pàgina web o botiga virtual, són que tingui sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests fitxers serveixen per ajudar que els cercadors puguin indexar millor i més ràpid les pantalles. Perquè tot i que indexaran igualment les pantalles de la pàgina web, facilitant que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga online.

Un aspecte que és indispensable tenir en compte, especialment per com perjudica el posicionament de qualsevol pàgina web o botiga virtual, són els enllaços trencats ja siguin a imatges, estils, o qualsevol altre tipus de fitxer que s’hagi de mostrar, o bé executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats retrassen molt la càrrega, i els cercadors penalitzen aquests errors amb força severitat.

En ser cada cop una proporció més gran la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels aspectes que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines web i botigues virtuals, és que estiguin preparades per mostrar-se correctament en dispositius mòbils, no únicament, també fer els possibles per tal que els botons estiguin prou separats entre ells com per evitar que erròniament volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues online que que tenen relació amb els continguts:

Si tot el que hem explicat fins aquí s’ha tractat adequadament, arribem al punt de tots per al posicionament d’una pàgina: El contingut és el punt més important per l’èxit d’una pàgina web.

Per aparèixer als resultats dels cercadors, necessiten que entenguin d’alguna manera que la pantalla tracta del que l’usuari del cercador està buscant. I per allò d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que considera que resultaran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

Per tal d’aprofitar-los, hem de tenir present que a les pantalles hi ha determinats espais en que, talment com si es tractés d’un llibre, s’hi poden escriure uns conceptes que defineixen el fil temàtic de cadascuna d’elles. Aquests camps són; els enllaços interns dels menús de la pàgina, els títols, i la metainformació de les pantalles… Per aquests motius és necessari que en aquests camps, s’hi incorporin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. Per tal que tingui moltes més oportunitats d’aparèixer el millor possible a Google.

Per finalitzar la revisió de les característiques principals dels tres grups de factors que afecten una pàgina i es poden administrar directament, explicant que; hem de tenir en compte la quantitat de text. Els cercadors recomanen que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, D’aquesta manera es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, també hi ha més combinacions de paraules al text, llavors es podrà sortir en molts més resultats de cerca, i per tant, arribaran moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’estratègia més convenient a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sant Cugat del Vallès:

Registrar dominis a Sant Cugat del Vallès:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. ​ Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Cugat del Vallès:

A més dels serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de dominis, que semple incorporen una àrea privada per gestionar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats de hosting web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Cugat del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Cugat del Vallès:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Cugat del Vallès:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?