Aspectes relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el posicionament de pàgines, i de botigues virtuals

Per posicionar pàgines web o botigues virtuals s’apliquen diverses regles, la finalitat de les quals és que la pàgina obtingui millor puntuació a pels conceptes clau per la pàgina, o la botiga on-line.

Si ens limitem als aspectes interns de la pàgina web o la botiga virtual, és a dir, aquells que nosaltres podem adaptar directament. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diversos detalls molt diferents de la pàgina, o la botiga on-line.

Aquests aspectes es poden treballar des de tres categories, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines i botigues virtuals que es troben al servidor:

El temps necessari per poder veure una pàgina és un dels requeriments principals per considerar que és agradable pel visitant, i Google ho valora des d’aquesta perspectiva. Tot i que la immediatesa amb que es poden consultar les pàgines o les botigues on-line, no només depèn del servidor, la velocitat del servidor és un aspecte important prioritària per ser bàsica, i indispensable en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics que s’han de descarregar del servidor per veure una pàgina web o una botiga online estan comprimits, especialment amb connexions amb poc ample de banda, s’accelera la descàrrega. I mentre el dispositiu acaba de descarregar elselements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Activar la memòria caché del navegador per elements estàtics: Si quan es visita una pàgina web o botiga online habitualment, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc una darrere l’altra, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria del dispositiu, en haver de descarregar una altra vegada aquella pàgina, o bé altres pantalles d’aquella pàgina web o botiga on-line, no s’haurà de descarregar novament tota, i per tant es podrà veure més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

CDN. La seva funció també és carregar més ràpid la pàgina, però en aquest cas el mecanisme consisteix en que els elements estàtics CSS,imatges… es troben en una xarxa de diversos servidors arreu del món. Quan un usuari visita la pàgina web o botiga on-line, els elements estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar abans.

Navegació amb HTTPS://; Actualment els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, com és el cas de Let’s Encrypt. Així es disposa de segura sobre HTTPS, i el visitant té més garanties. En conseqüència, la navegació segura agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Evitar el contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar aquestes variacions, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes formes, entre les més destacades hi ha que per tal de que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar determinats espais. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts d’una manera determinada. Per exemple generar imatges d’una mida concreta. Aquests són processos que ha de fer la programació de manera automàtica. Si no s’han tingut en compte aquests elements, la pàgina web o botiga online, no podrà puntuar per aquests conceptes, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Per no tenir diferents adreces URL que retornin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Hi ha d’haver dos fitxers necessaris per al posicionament, que podem confirmar molt fàcilment si hi son; el sitemap.xml que ha de contenir (o portar a) un llistat amb les adreces url de tota la pàgina o botiga on-line, i el fitxer robots.txt. Per consultar-los, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

En la programació de les pàgines cal estar molt atent per evitar els links trencats, consistents en que des de la pàgina s’enllaci amb qualsevol imatge, estil, guió… que no es troba a la URL a la que apunta l’enllaç. En no trobar el fitxer que necessita per mostrar la pàgina, la la pàgina necessita més temps per mostrar-se, i Google considerarà que la pàgina és molt lenta.

En ser cada cop més important la quantitat d’usuaris que utilitzen el navegador des de mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels punts que cal tenir present per al posicionament de pàgines i botigues online, és que han d’estar preparades per mostrar-se correctament en dispositius mòbils, no únicament, també és molt recomanable, per exemple, fer els possibles per tal que els botons estiguin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines o botigues virtuals que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que s’ha fet fins aquest moment té com a objectiu aconseguir que el que es publiqui a les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues virtuals possible.

Per poder aparèixer als resultats de Google o qualsevol altre dels cercadors, és indispensable que puguin interpretar d’alguna manera que aquella pantalla tracta del que l’usuari del cercador vol trobar. I per tal d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment seran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

A les pantalles hi diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests espais cal incorporar-hi les paraules clau que s’han distribuït en planificar l’estructura de cadascuna d’elles (un concepte clau per pantalla). D’aquesta manera pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres grups de detalls que afecten una pàgina i es poden adaptar directament, explicant que; hem de controlar la longitud dels textos. Els cercadors recomanen que com a mínim hi hagi unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, algunes anàlisis van més enllà, i en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, també hi ha un major nombre de combinacions de paraules, llavors es podrà ser en molts més resultats de cerca, i arribaran moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més adequada a cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres clients aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sant Feliu Sasserra:

Registrar dominis a Sant Feliu Sasserra:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. ​ Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Feliu Sasserra:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament de pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels recursos. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest complement rau en adaptar el seu paquet de hosting per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu Sasserra:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Feliu Sasserra:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els complements i la programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Feliu Sasserra:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?