Aspectes a tenir en compte per millorar el posicionament de projectes web, pàgines i botigues virtuals, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

La finalitat del posicionament és fer que la pàgina, o la botiga virtual aparegui als resultats dels cercadors tan amunt com sigui possible, per tal que qui faci cerques relacionades amb eltipus d’informació que hi ha a la pàgina, o la botiga online, la trobin fàcilment.

Hi ha tres àmbits interns, que permeten afectar el posicionament de pàgines web. Per fer-ho es pot actuar realitzant treballs per treballar el SEO aconseguir el millor posicionament possible. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

El temps necessari per poder veure una pàgina és un dels requeriments més importants a l’hora de que és una bona experiència per l’usuari, i els cercadors ho valoren des d’aquesta perspectiva. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar les pàgines o les botigues online, no depèn únicament del servidor, la rapidesa del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i ineludible en el posicionament de pàgines web.

En l’actualitat especialment per terminals mòbils, que són els que més sovint tenen inconvenients amb la velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és la compressió de fitxers al servidor. Aquesta valoració es basa en que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Activar la memòria caché del navegador per elements estàtics: Si es navega per una pàgina o botiga virtual habitualment, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria caché del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina web o botiga virtual, no s’haurà de descarregar novament tota, i la pàgina podrà carregar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Content Delivery Network (Xarxa d’Entrega de Continguts), també anomenades CDN. La seva funció també és carregar més ràpid la pàgina, tot i que el funcionament consisteix en repartir les imatges CSS i altres elements estàtics una xarxa de diversos servidors arreu del món. Quan un usuari vol veure la pàgina o botiga on-line, els elements estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar abans.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control de dominis permeten activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha cap excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Oferir continguts únics a la pàgina web: Cal evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si això passa a més d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles a Google, i la web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al SEO que es troben a la programació:

Un dels aspectes principals pels cercadors en valorar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues on-line, és que incorporin i tinguin en compte les anomenades bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar certa informació de manera determinada, o afegir camps per incloure informació en un espai concret. Cal tenir en compte aquests requeriments de metainformació, perquè així els cercadors poden valorar el millor possible la pàgina web.

És important estar atents i evitar que es produeixi tenir més d’una adreça per accedir a la mateixa informació, i encara més en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online. Això es pot fer activant URL’s canòniques.

En una pàgina web, hi ha dos fitxers necessaris per al posicionament, que podem confirmar molt fàcilment si hi son; el sitemap.xml que ha de contenir (o portar a) un llistat amb les adreces url de tota la pàgina o botiga on-line, i el fitxer robots.txt. Per accedir a aquests fitxers, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

Un aspecte que és indispensable evitar, especialment per com empitjora el posicionament de qualsevol pàgina o botiga virtual, són els enllaços trencats ja siguin a imatges, CSS, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats alenteixen la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

Un altra necessitat ineludible de les pàgines i botigues virtuals, és que siguin adaptatives. És a dir, que s’adaptin a diferents tipus de pantalla. L’objectiu és donar la millor experiència possible, tant a qui navega amb un PC, com a qui ho fa amb un dispositiu mòbil, o una tauleta.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues on-line que que tenen relació amb els continguts:

La preparació del servidor i una programació adequada tenint en compte les necessitats del posicionament, permeten facilitar que els cercadors puguin llegir i interpretar el millor possible el que es publiqui a la pàgina o botiga online.

Per aparèixer als resultats, allò pel que volem que ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina o botiga online, I a més hi ha de ser amb una rellevància que ho deixi clar a Google. Per aquest motiu, s’han de les paraules clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

Els camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, són els conceptes més destacats de la pantalla. Es pot escriure la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Acabarem aquesta repassada superficial dels aspectes bàsics per posicionar pàgines web i botigues online, només una darrera recomanació; a totes les pàgines dels llocs web, és indispensable que hi hagi una mínima proporció de text en el total de dades de la pantalla. Concretament es recomana que a cada pantalla, hi hagi com a mínim unes 500 paraules, tot i que depenent de la font, perquè altres en recomanen unes 1000. En cas de blogs sí que pot resultar més eficient publicar posts al voltant de les 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Però si els textos s’escriuen per captar visites dels cercadors, habitualment dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues online dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sant Fruitós de Bages:

Registrar dominis a Sant Fruitós de Bages:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. ​ Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Fruitós de Bages:

Com a complement als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement consisteix en adaptar el seu pla d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina web o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar als apartats de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Fruitós de Bages:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Fruitós de Bages:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Fruitós de Bages:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions oportunes per posicionar la seva pàgina web o botiga on-line. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?