Aspectes a tenir en compte per millorar el SEO de projectes, pàgines web i botigues virtuals, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Més o menys tothom ha sentit parlar del posicionament de webs o botigues on-line. El propòsit del posicionament resulta força evident; aconseguir que la pàgina o la botiga online aparegui en les millors posicions possible de Google, per aquelles cerques en que es poden trobar continguts rellevants a la nostra pàgina o botiga virtual.

En aquest apartat ens limitem als aspectes interns de la pàgina o la botiga on-line, és a dir, aquells que podem adaptar i tenim sota el nostre control. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diverses característiques variades de la pàgina, o la botiga online.

Aquests aspectes es poden treballar des de tres grups, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues online que es troben al servidor:

El temps que es triga en mostrar una pàgina és un dels aspectes més importants per considerar que resulta una bona experiència per l’usuari, i els cercadors ho valoren des d’aquesta perspectiva. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar, no depèn únicament del servidor, la velocitat del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i ineludible en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si els fitxers estàtics necessaris per consultar una pàgina web o una botiga online estan comprimits, i encara més en cas de connexions amb poc ample de banda, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. Llavors, mentre el dispositiu acaba de descarregar elselements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els elements que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Per al posicionament de pàgines web, Google valora un bon nombre criteris que potencialment poden accelerar la consulta de les pàgines o botigues on-line. I una altra de les accions que permet augmentar la velocitat de navegació, és estalviar-se descarregar el màxim d’arxius possible. Això s’aconsegueix conservant els elements estàtics en caché durant un temps determinat.

Una altra de les utilitats per incrementar el posicionament de pàgines web són les CDN. Una CDN és una xarxa de servidors que estan per tot el món, als que hi ha còpies actualitzades dels elements estàtics de la pàgina o botiga on-line. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que tingui millor connexió amb l’usuari que visita la pàgina.

Navegació amb HTTPS://; Actualment els servidors permeten l’activació de certificats SSL gratuïts, el més popular és Let’s Encrypt. Aquesta navegació és segura sobre HTTPS, i l’usuari té més garanties. En conseqüència, la navegació segura agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Evitar el contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines i botigues virtuals que tenen relació amb la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes formes, una de les principals és que per tal de que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar els camps. Alhora que també s’hauran de tractar alguns continguts de maneres especials. Per exemple modificar els títols per generar adreces URL’s funcionals. Es tracta de processos que ha de fer la pàgina web automàticament. Si no s’han tingut en compte aquests elements, la pàgina o botiga online, no podrà puntuar per aquests conceptes, que habitualment es relacionen amb les bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Una altra de les utilitats per al posicionament de pàgines, catàlegs de productes i serveis, i botigues online, és utilitzar URL’s canòniques, que, en cas que hi hagi diverses adreces que mostren la mateixa pantalla, indicaran als cercadors l’adreça que ha d’aglutinar la valoració de totes les pantalles, i aparèixer als buscadors.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són fitxers necessaris. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga virtual, i des de l’arxiu robots.txt s’indiquen entre altres, les ordres per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

També, però si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, és prioritari enllaços trencats cap a fitxers que siguin necessaris. Perquè com que el sistema no els troba, s’alenteix la càrrega de la pantalla. I en conseqüència els cercadors consideren que molt possiblement visitar aquella pàgina o botiga virtual no resultarà ser una bona experiència per al visitant.

Un altra necessitat ineludible de les pàgines i botigues on-line, és que siguin adaptatives. És a dir, que estiguin preparades per diferents mides de pantalla. L’objectiu és donar una bona experiència, tant a qui navega amb un ordinador de sobretaula, com a qui ho fa amb un dispositiu mòbil, o una tauleta.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que hem fet fins ara té com a finalitat facilitar que el contingut de les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines i botigues online possible.

En el punt en que “únicament” s’han d’escriure els continguts, no es pot oblidar que en funció de com es escrigui la informació, i en funció de l’ús que es faci dels espais de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, obtindrem un millor o pitjor posicionament, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, la vegi entre els resultats.

A totes les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests espais cal incorporar-hi les paraules clau que s’han definit en planificar l’estructura de cadascuna d’elles (un terme per pantalla). Així pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà sortir en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Acabarem aquesta revisió ràpida dels requisits bàsics per posicionar pàgines web i botigues on-line, només una darrera recomanació; a totes les pantalles dels llocs web, hi ha d’haver una mínima quantitat de text en el total de informació de la pantalla. Concretament es recomana que a cada pantalla, S’hi escriguin un mínim de 500 paraules, tot i que altres fonts en recomanen unes 1000. En blogs sí que pot ser millor publicar posts d’unes 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Tot i que quan els textos s’escriuen amb la intenció de captar visites des de cercadors, habitualment dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més adequada a cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les web i botigues online dels nostres clients aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sant Llorenç Savall:

Registrar dominis a Sant Llorenç Savall:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres de dominis des d’un sol espai. ​ En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Llorenç Savall:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic podem oferir plans de hosting per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen un panell de control per gestionar els serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Llorenç Savall:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Llorenç Savall:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Llorenç Savall:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines als cercadors. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


× +info?