Aspectes relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que afecten al SEO, i de botigues on-line

El posicionament consisteix en aplicar diverses regles, que serveixen per fer que el projecte obtingui millor puntuació als cercadors per les paraules clau d’interès per la pàgina web, o la botiga virtual.

Per obtenir el milor posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels enllaços de qualitat des d’altres pàgines, i la resta de elements externs, és necessari que internament a la pàgina, o la botiga on-line, es respectin algunes condicions en diversos àmbits:


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

Per tal que el servidor faciliti el posicionament de pàgines web, cal que permeti que lespàgines web, o les botigues on-line es carreguin amb prou velocitat i seguretat, com per considerar que visitar la pàgina web (també amb el mòbil), resulti una bona experiència per al visitant.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si els fitxers estàtics necessaris per consultar una pàgina o una botiga virtual estan comprimits, especialment amb connexions amb poc ample de banda, s’accelera la descàrrega. Llavors, mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Activar la caché del navegador: Si es navega per una pàgina o botiga virtual de manera sovintejada, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc una darrere l’altra, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o altres pantalles d’aquella pàgina web o botiga online, no s’haurà de descarregar novament tota la informació, i la pàgina es podrà consultar més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

Utilització de CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) consisteix en una xarxa de servidors repartits per tot el món, on únicament s’hi emmagatzemen còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines web o botigues online. La finalitat d’aquestes còpies de fitxers, és que els usuaris que es connectin a la pàgina web, descarreguin els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Navegació amb HTTPS://; Actualment es poden activar certificats SSL gratuïts als servidors, com és el cas de Let’s Encrypt. Aquesta navegació és segura, i per tant ofereix més garanties. En conseqüència, la navegació segura agrada als cercadors, i millora el posicionament de pàgines web.

Una de les penalitzacios habituals als cercadors, es deu a que diverses adreces permeten accedir a la mateixa informació. Això passa quan es pot accedir a la mateixa pantalla amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Per evitar-ho, cal indicar quina és l’adreça que s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, a més indicar al servidor si es vol utilitzar WWW, i fer una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

Un dels criteris més destacats pels cercadors en avaluar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues virtuals, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Habitualment aquests requeriments consisteixen en tractar certa informació de manera determinada, o afegir camps per incloure informació en un lloc determinat. És important que es tinguin presents aquestes necessitats de metainformació, perquè d’aquesta manera Google pot saber com avaluar adequadament la pàgina web.

També cal estar atents per evitar tenir més d’una adreça per la mateixa informació, i encara més en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues online. Això es pot fer utilitzant URL’s canòniques.

Dues altres funcionalitats a tenir en compte de la programació d’una pàgina o botiga online, són que tingui sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests fitxers serveixen per tal que els cercadors indexin millor i més ràpid les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment les pantalles de la pàgina web, facilitant que els cercadors els indexin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga online.

Un aspecte que cal tenir en compte, especialment per com empitjora el posicionament de qualsevol pàgina o botiga online, són els enllaços trencats ja siguin a scripts, estils, o qualsevol altre tipus de fitxer que s’hagi de mostrar, o executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats endarrereixen molt la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels detalls a tenir en compte per al posicionament de pàgines i botigues online, és que estiguin preparades per terminals mòbils, no només tenir un disseny adaptatiu, també per exemple, fer els possibles per tal que els botons estiguin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues online que que es troben als continguts:

Tot el que hem explicat fins aquest moment té com a finalitat aconseguir que el que es publiqui a les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues online possible.

Per poder aparèixer a les cerques de Google o qualsevol altre dels cercadors, necessiten que entenguin d’alguna manera que aquella pantalla tracta d’allò que l’usuari del cercador vol trobar. I per tal d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment seran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

Els camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, són els conceptes principals de la pantalla. Entre altres paraules es pot indicar la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, és molt recomanable que aparegui al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui diverses vegades als blocs de text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres tipus de factors que afecten una pàgina i es poden modificar directament, explicant que; s’ha de controlar la longitud dels textos. Els cercadors recomanen com a mínim unes 500 paraules als textos de cada pantalla, algunes anàlisis van més enllà, i en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, també hi ha un nombre més gran combinacions de paraules al text, llavors es podrà ser en moltes més cerques, i rebre moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a les necessitats de cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sant Martí de Tous:

Registrar dominis a Sant Martí de Tous:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. ​ Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Martí de Tous:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Martí de Tous:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Martí de Tous:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Martí de Tous:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament webs i botigues virtuals. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?