Aspectes que ajuden a millorar el SEO de projectes, pàgines i botigues online, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Més o menys tothom ha sentit parlar del posicionament de pàgines web o botigues on-line. El propòsit del posicionament sembla molt evident; aconseguir que la pàgina o la botiga virtual aparegui en les millors posicions possible de Google, per les cerques en que es poden trobar continguts rellevants a la nostra pàgina o botiga on-line.

Si ens limitem als aspectes interns de la pàgina o la botiga virtual, és a dir, aquells que podem adaptar i tenim sota el nostre control. El posicionament de pàgines web consisteix en millorar diverses característiques variades de la pàgina web, o la botiga online.

I que es divideixen en tres categories, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines i botigues online que tenen relació amb el servidor:

Google valora la rapidesa en la navegació com una millora per l’experiència de l’usuari, i aquest és un dels principals aspectes a valorar. La velocitat no depèn únicament del servidor, però que un servidor sigui ràpid és un requeriment imprescindible pel posicionament de pàgines web.

En l’actualitat especialment per terminals mòbils, que són els que més sovint tenen no tenen una òptima velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és la compressió de fitxers al servidor. Això és així per considerar que és superior l’estalvi de temps descarregant els fitxers comprimits, que el temps necessari per descomprimir-los.

Per al posicionament de pàgines web, Google té en compte altres aspectes que potencialment poden millorar que es mostrin les pàgines web o botigues on-line. I una altra de les accions que permet accelerar la velocitat de navegació, és estalviar-se descarregar el màxim de documents possible. Això s’aconsegueix desant les dades estàtiques a la caché durant un temps determinat.

Una altra de les utilitats per incrementar el posicionament de pàgines web són les CDN. Una CDN és una xarxa de servidors que estan per tot el món, en que hi ha còpies de tots els elements estàtics de la pàgina o botiga online. Aquesta xarxa serveix per entregar els continguts des del lloc que els pugui enviar més ràpid a l’usuari que fa la consulta.

Activar el certificat SSL. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. En activar el certificat de seguretat la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat és una millora en l’experiència del’usuari, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Assegurar-se de no tenir url’s duplicades: Cal evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a l’adreça. Si això passa a banda d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles als cercadors, i la web o botiga online rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al posicionament a cercadors de pàgines i botigues virtuals que tenen relació amb la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes formes, entre les més destacades hi ha que per poder incloure la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar els camps. Cal que en la programació es tingui en compte que s’hauran de tractar alguns continguts concrets d’una manera determinada. Per exemple modificar els títols per generar adreces URL’s funcionals. Aquests són processos que ha de fer la programació de manera automàtica. Si no s’han tingut en compte aquests elements, la web o botiga on-line, no podrà puntuar per aquests paràmetres, que habitualment s’associen amb les bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

També cal prestar atenció i evitar la duplicitat d’adreces URL, i encara més en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals. Per fer-ho, la solució és indicar URL’s canòniques.

Dues altres funcionalitats a controlar en la programació d’una pàgina o botiga on-line, són que tingui sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per fer que els cercadors indexin millor i més ràpid les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment les pantalles de la pàgina web, si es facilita que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga on-line.

Un detall que és indispensable tenir en compte, especialment perquè és dels més perjudicials per al posicionament de qualsevol pàgina o botiga virtual, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a imatges, estils, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o bé executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats alenteixen molt la càrrega, i aquests errors es penalitzen amb força severitat.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que accedeixen a Internet des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels factors que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines web i botigues online, és que estiguin preparades per mostrar-se correctament en terminals mòbils, no únicament, també és molt recomanable, per exemple, intentar que els botons estiguin prou separats entre ells com per no equivocar-se en clicar-ne un o bé un altre.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web o botigues on-line que que es troben als continguts:

Preparar el servidor i una programació adequada per al posicionament, permeten facilitar que els cercadors puguin llegir i interpretar molt millor el que s’escrigui a la pàgina o botiga on-line.

Quan ja “únicament” s’han d’escriure els textos, cal tenir en compte que segons com es escrigui la informació, i de l’ús que es faci dels camps de metainfo, i els camps per continguts destacats de les pantalles, obtindrem un millor o pitjor posicionament, i serà més fàcil o més difícil que qui busqui qualsevol cosa de la temàtica de la nostra pàgina, la vegi entre els resultats.

A les pàgines hi ha uns camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes principals de la pantalla. Es pot indicar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. La paraula clau, a més, és molt recomanable que aparegui al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui diverses vegades al llarg dels blocs de text.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la quantitat de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, inevitablement també hi haurà poques paraules, i si es posiciona una pantalla per un terme determinat, apareixerà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen com a mínim 500 paraules per pantalla, així consideren que hi ha suficient informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb garanties l’estratègia més convenient a cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les web i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sant Quirze del Vallès:

Registrar dominis a Sant Quirze del Vallès:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres des d’un sol espai. ​ En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Quirze del Vallès:

A més dels serveis explicats en aquest apartat. A ServeisTic tenim plans d’allotjament per gairebé totes les necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Quirze del Vallès:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Quirze del Vallès:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Quirze del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?