Característiques que ajuden a millorar el posicionament de projectes web, pàgines i botigues online, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Més o menys tothom ha sentit parlar del posicionament de webs o botigues virtuals. El propòsit del posicionament sembla molt evident; aconseguir que la pàgina o la botiga online aparegui en les primeres posicions de Google, per aquelles cerques en que hi poden haver continguts rellevants a la nostra pàgina web o botiga virtual.

Per aconseguir un bon posicionament de pàgines web, i per aprofitar el millor possible els enllaços d’altres llocs web, i la resta de factors externs, cal que internament a la pàgina web, o la botiga on-line, es compleixin algunes característiques que es troben repartides en diversos àmbits:


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines i botigues virtuals que es troben al servidor:

Per què el servidor ajudi en el posicionament de pàgines web, cal que entre altres coses, permeti que lespàgines web, o les botigues virtuals es carreguin amb prou immediatesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (fins i tot amb mòbil), resulti una bona experiència per al’usuari.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics necessaris per consultar una pàgina o una botiga on-line estan comprimits, especialment amb connexions de baixes prestacions, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. Llavors, mentre s’acaben de descarregar la resta d’elements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Una altra de les consideracions dels cercadors per organitzar els resultats relacionada amb la velocitat de navegació, és que s’emmagatzemin les imatges a la memòria caché, cosa que permet no haver de descarregar tota la pantalla de la pàgina o botiga virtual que s’està visitant, sinó únicament els elements que no són estàtics, i els estàtics que no s’han descarregat, en els darrers X dies previs.

Fer servir CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN consisteix en una xarxa de servidors repartits per tot el món, als que només s’hi emmagatzemen còpies dels elements estàtics, com arxius d’imatge, CSS, scripts de pàgines web o botigues online. Serveixen per facilitar que els usuaris que es connectin a la pàgina web, descarreguin els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control permeten activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Una de les penalitzacios habituals als cercadors, té la causa en que diverses adreces permeten accedir a una mateixa informació. Això pot passar quan es pot accedir a la mateixa pantalla amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, indicant al servidor si es vol utilitzar WWW, i fer una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Algunes característiques que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

Un dels criteris principals per Google en valorar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues online, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar certa informació de manera determinada, o afegir camps per incloure una informació en un lloc determinat. Cal tenir presents aquests requeriments de metainformació, perquè només d’aquesta manera Google pot saber com valorar adequadament la pàgina web.

Per no tenir diverses adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Hi ha dos fitxers molt necessaris per al posicionament, que es pot confirmar molt fàcilment si s’han creat; el sitemap.xml en el qual s’han de trobar totes les adreces URL del lloc web, i l’arxiu robots.txt. Per accedir a aquests fitxers, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

Quan es programa alguna pàgina s’ha de dedicar una atenció especial per evitar els links trencats, consistents en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, CSS, script… que no es troba a la adreça URL a la que apunta l’enllaç. En no trobar el fitxer que que ha d’executar per mostrar la pantalla, la càrrega de la pàgina s’alenteix força, i Google considerarà que la pàgina carrega massa apoc apoc.

Una de les “noves” necessitats requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que teòricament, els cercadors només ofereixen entre els seus resultats de consultes amb telèfons mòbils i tauletes, pàgines adaptades a la navegació amb terminal mòbil. Val la pena tenir-ho en compte, perquè aquest tipus d’usuari cada vegada és un percentatge de públic més gran, i no es pot ignorar.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web o botigues on-line que que es troben als continguts:

La preparació del servidor i una programació adequada tenint en compte les necessitats del posicionament, tenen com a finalitat aconseguir que els cercadors puguin accedir i valorar molt millor allò que s’escrigui a la pàgina web o botiga virtual.

Per poder aparèixer a les cerques de Google o qualsevol altre dels cercadors, necessiten que puguin interpretar d’alguna manera que aquella pantalla tracta del que l’usuari del cercador vol trobar. I per allò d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment resultaran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

A totes les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests camps cal incorporar-hi les paraules clau que s’han distribuït en la planificació de l’estructura de cadascuna (un concepte clau per pantalla). Així pel terme exacte pel que es potenciï la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb altres paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà sortir en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Acabarem aquesta revisió ràpida dels aspectes bàsics per posicionar pàgines web i botigues online, només una darrera recomanació; a totes les pantalles dels llocs web, hi ha d’haver una mínima quantitat de text en el total de informació de la pantalla. I es recomana que a cada pantalla, S’hi escriguin un mínim de 500 paraules, tot i que altres fonts en recomanen unes 1000. En blogs sí que pot ser millor publicar posts d’unes 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Però si els textos s’escriuen amb la intenció de captar visites dels cercadors, dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb garanties l’optimització SEO més convenient a cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les web i botigues online dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sant Salvador de Guardiola:

Registrar dominis a Sant Salvador de Guardiola:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sant Salvador de Guardiola:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, que igualment permeten una administració completa dels recursos. tots els allotjaments inclouen un extra que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades als apartats de hosting web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Salvador de Guardiola:

Quan el client necessita hosting per diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Salvador de Guardiola:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Salvador de Guardiola:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?