Programacions del servidor, la programació i els continguts, que afecten al SEO de projectes web, i de botigues on-line

El posicionament consisteix en aplicar diverses regles, la finalitat de les quals és que la pàgina que s’està preparant pugui puntuar millor a Google pels conceptes rellevants per la pàgina web, o la botiga on-line.

Hi ha tres àmbits interns, que afecten al posicionament de pàgines web, en els que es poden efectuar adaptacions per treballar el SEO de manera que les característiques internes de la pàgina, o la botiga online permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues on-line que es troben al servidor:

Google considera que la velocitat amb que es carreguen les pantalles perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i aquest és un dels principals requisits a tenir en compte. La velocitat no depèn únicament del servidor, però que un servidor sigui ràpid és un requeriment imprescindible pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics que s’han de descarregar del servidor per mostrar una pàgina web o una botiga virtual estan comprimits, especialment amb connexions de baixes prestacions, s’accelera la descàrrega. I mentre s’acaben de descarregar la resta d’elements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Utilitzar la caché del navegador: Si quan es visita una pàgina web o botiga online amb freqüència, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) es conserven a la memòria caché del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o altres pantalles d’aquella pàgina o botiga on-line, no s’haurà de descarregar novament tota, i per tant podrà carregar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Utilització de CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN (Xarxa d’Entrega de Continguts) és una xarxa de servidors repartits per tot el món, on únicament s’hi conserven còpies dels elements estàtics, com arxius d’imatge, CSS, scripts de pàgines o botigues virtuals. Serveixen per facilitar que els visitants de la pàgina web, descarreguin els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, els principals panells de control de servidors de dominis permeten activar certificats SSL gratuïts. De manera que no hi ha excusa per no activar-los, i navegar amb el protocol HTTPS://, que millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Una de les penalitzacios més freqüents als cercadors, té la causa en que diverses adreces de la pàgina web permeten accedir a la mateixa informació. Això pot passar quan es pot accedir a la mateixa pantalla amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, a més indicar al servidor si es vol utilitzar WWW, i fent una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Alguns aspectes que afecten al SEO que tenen relació amb la programació:

Un dels criteris més rellevants per Google en valorar la qualitat de la programació de les pàgines i botigues virtuals, és que incorporin i tinguin en compte les anomenades bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar certa informació de manera determinada, o afegir camps per poder incloure informació en un lloc determinat. És important que es tinguin presents aquests requeriments de metainformació, perquè així Google pot saber com valorar adequadament la pàgina web.

Per no tenir diferents adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Dues altres funcionalitats a controlar de la programació d’una pàgina web o botiga virtual, són que tingui un sitemap.xml, i arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per fer que els cercadors puguin indexar millor i més adequadament els continguts. Perquè tot i que trobaran igualment les pantalles de la pàgina web, facilitant que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina web o botiga virtual.

En la programació de les pàgines s’ha de dedicar una atenció especial per evitar els enllaços trencats, consisteixen en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, CSS, script… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar l’arxiu que que ha d’executar per mostrar la pantalla, la càrrega de la pàgina s’alenteix força, i Google considerarà que la pàgina és massa lenta.

Entre les “noves” característiques (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que en teoria, els cercadors només inclouen entre els seus resultats de consultes amb dispositius mòbils i tauletes, pàgines adaptades a la navegació amb terminal mòbil. Val la pena tenir-ho en compte, perquè aquest usuari cada vegada és un percentatge de públic més gran, i cal arribar-hi.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines o botigues virtuals que que tenen relació amb els continguts:

Preparar el servidor i la programació adequada tenint en compte les necessitats del posicionament, permeten facilitar que els cercadors puguin accedir i interpretar molt millor el que es publiqui a la pàgina web o botiga on-line.

Per aparèixer a les cerques de Google o qualsevol altre dels cercadors, és ineludible que puguin interpretar d’alguna manera que aquella pantalla tracta d’allò que l’usuari del cercador està buscant. I per allò d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que considera que resultaran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

D’altra banda a les pantalles hi ha determinats espais en que, igual que en un llibre, s’hi poden entrar unes paraules clau que són el fil argumental de cadascuna d’elles. Aquests espais són; els enllaços interns dels menús de la pàgina, els títols, i la metainformació de les pantalles… Per aquests motius és necessari que en aquests espais, s’hi trobin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. Per tal que tingui moltes més oportunitats d’aparèixer el millor possible a Google.

Com a darrera recomanació s’ha de tenir en compte la quantitat de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, inevitablement hi haurà poques paraules, de manera que si es posiciona una pantalla per un terme determinat, apareixerà a poques cerques. La segona és que es recomanen un mínim de 500 paraules per pantalla, així consideren que hi ha suficient informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més convenient a les necessitats de cada client. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les web i botigues on-line dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Santa Margarida de Montbui:

Registrar dominis a Santa Margarida de Montbui:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. ​ Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Margarida de Montbui:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades als apartats d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Margarida de Montbui:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Margarida de Montbui:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Margarida de Montbui:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga online , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?